VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zondag 7 september 2014

Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuwOp 12 december 2014 vindt het congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, onder de titel Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw:

Het lichaam heeft zijn eigen geschiedenis. Twee decennia geleden was lichaamsgeschiedenis nog een grotendeels onontgonnen terrein. Intussen is de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw in belangrijke mate verrijkt door de focus op het lichaam. Vanaf 1995 is er zelfs een wetenschappelijk tijdschrift, Body & Society, exclusief gewijd aan dit onderzoeksgebied. 

De Negentiende Eeuw heeft aan dit thema bijna drie decennia geleden, in 1985, een congres gewijd. Toen was de invalshoek voornamelijk seksualiteit. Dit congres beoogt te laten zien met wat voor onderwerpen, benaderingen en invalshoeken de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw is verrijkt door de aandacht voor het lichaam. Hoe wordt het lichamelijke verbeeld en beschreven in kunst, literatuur, wetenschap, geneeskunde en in de populaire cultuur? Welke negentiende-eeuwse visies op het lichaam en daaraan verbonden ideologieën kunnen hierbij zichtbaar worden gemaakt? Dit alles tegen de achtergrond van de volgende gedachte: geschiedschrijving is per definitie steeds een verhaal van verandering en/of van continuïteit. Voor de geschiedenis van het lichaam doet zich de intrigerende vraag voor hoe het lichaam hetzelfde kan blijven terwijl opvattingen, praktijken en de omgang met dat lichaam voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 


Programma

10.00 – 10.30 Inloop, registratie en koffie

10.30 – 10.45 Opening door de dagvoorzitter, Dr. Janneke Weijermars (RUG)
Prof. Dr. Wessel Krul (RUG en voorzitter van de werkgroep)
 Korte inleiding op het congresthema

10.45 – 11.15 Prof. Dr. Mary Kemperink (RUG)
                Verbeelding van homoseksualiteit in het Oosten rond 1900

11.15 – 11. 45 Dr. Willemijn Ruberg (UU)
Menstruatie voor het gerecht. Het vrouwelijke lichaam en de forensische geneeskunde in de negentiende eeuw

11.45 – 12.15 koffie

12.15 – 12.50 Tinne Claes en Veronique Deblon (KU Leuven)
Lichamelijke confrontaties in populariserende anatomische musea (1850-1870)

12.50 – 13.45 Lunch

13.45 –  14.15  Prof. Dr. Alex van Stipriaan (EUR)
Het slaafgemaakte lichaam

14.15 – 14.45 Jelle Zondag (RU)
‘Het einde der negentiende eeuw behoort aan de sport’. C.M.J. Muller Massis (1870-1900) en het idee van lichamelijke weerbaarheid

14.45 – 15.15 thee

15.15 – 15.45 Dr. Leonieke Vermeer (OU/RUG)
Onwel. Ziektebeleving in negentiende-eeuwse egodocumenten

15.45 – 16.15 Dr. Marjan Sterckx (Universiteit Gent)
Sensualiteit versus kuisheid. Voorstelling en receptie van naakten door vrouwelijke beeldhouwers in de negentiende eeuw

16.15 17.00 paneldiscussie, geleid door de dagvoorzitter

Sluiting door de voorzitter van de werkgroep

17.00: borrel

Praktische informatie

Vrijdag 12 december 2014; Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.

Kosten voor de dag: € 25 (studenten en promovendi € 15) inclusief lunch, ter plekke te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 6 december 2014 bij de secretaris van de werkgroep, Boudien de Vries: b.m.a.devries@contact.uva.nl.