VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 27 oktober 2012

Aristoteles’ Politica in Nederlandse vertalingDeze maand verschijnt bij de Historische Uitgeverij de eerste Nederlandse vertaling ooit van de Politica van Aristoteles.

De Politica is een belangrijke tekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken. In dit werk beschouwt Aristoteles de organisatie van het staatkundige verband en de plaats van de burger daarin. Hij gaat op zoek naar de voorwaarden voor de beste staatsvorm, de juiste verhouding tussen burger en politiek, en naar de ethische grondslagen van een geluk brengende samenleving. Daarbij schetst Aristoteles ook wat in zijn ogen het beste staatkundige verband is en hoe de opvoeding de burger dient voor te bereiden op zijn rol in de gemeenschap. De Politica vormt samen met de Ethica en de Retorica, die al eerder in Nederlandse vertaling verschenen,  de drie pijlers onder Aristoteles’ politieke filosofie.

De vertaling van de Politica is van de hand van Jan Maarten Bremer en Ton Kessels, beiden emeritus hoogleraar Griekse taal- en letterkunde. Het boek is het vijfde deel in de serie Aristoteles in Nederlandse vertaling.

Aristoteles: Politica. Vertaald door Jan Maarten Bremer en Ton Kessels. Groningen: Historische Uitgeverij, 2012. 368 pp. ISBN: 978 90 6554 0041. Prijs: € 38,75