VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

donderdag 5 januari 2012

Vac: Hoogleraar “Nederlandse taal, synchrone taalkunde en geschiedenis van het Nederlands”, Université Libre de Bruxelles (deadline: 25 jan. 2012)


Brussel, België - Leerstoel “Nederlandse taal, synchrone taalkunde en geschiedenis van het Nederlands”

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université Libre de Bruxelles zoekt een kandidaat voor een voltijdse leerstoel “Nederlandse taal, synchrone taalkunde en geschiedenis van het Nederlands”. Een volledige beschrijving van de functie is beschikbaar op: http://www.ulb.ac.be/ulb/vacances/academiques/index-3.html

De kandida(a)t(e) zal onderwijs verstrekken in de volgende domeinen: Nederlands voor neerlandici; de synchrone taalkunde van het Nederlands (inclusief de theoretische dimensies); de geschiedenis van het Nederlands en een aantal belangrijke aspecten van de diachrone evolutie van het Nederlands. De kandida(a)t(e) zal onderwijs verstrekken op bachelor- en op masterniveau. Het doelpubliek bestaat hoofdzakelijk uit neerlandici die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

Er gaat een zekere voorkeur uit naar kandidaten die tevens één of meer van de volgende aspecten in hun onderwijs kunnen integreren: de theoretische grondslagen van de synchrone taalkunde van het Nederlands, inclusief de variatielinguïstiek, de cognitieve taalkunde, de corpuslinguïstiek en de tekstlinguïstiek; de taalkundige varianten van het Nederlands; de contrastieve taalkunde van het Nederlands en het Frans. De kandida(a)t(e) zal ook zijn /haar onderzoek uitbouwen op een of meer van deze domeinen.

De vacature betreft een volledige aanstelling voor vijf jaar, met het oog op een definitieve benoeming. Kandidaten worden verzocht hun dossier in te dienen voor 25 januari 2012. De indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2012.

Université Libre de Bruxelles (ULB)
Franklin Rooseveltlaan 50
B-1050 Brussel

(Bron: http://www.ivnnl.com/ en dan klikken op Vacaturebank)