VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 17 januari 2012

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CL: Do you have a moment?

Zoals ik al voorspelde: grammar feud-kwesties dienen zich vanzelf aan, daar is weinig sturing of inspanning voor nodig. Vandaag beantwoordde de Taalprof een ontleedvraag van een twitteraar. Hij schreef erbij: "(Mooie #grammarfeud!)" Ja dat is het zeker. Maar werk die dan even uit!


Er zijn misschien mensen, die in hun dagelijks bestaan onder een steen nog nooit van Grammar feud gehoord hebben. Deze mensen kunnen hier de regels nalezen. Ik volsta met de kwestie zelf:
Grammar feud-kwestie: Wat is de functie van het zinsdeel even in de zin Heb je even voor mij? Is het een bijwoordelijke bepaling of een lijdend voorwerp?

En dit zijn de stellingen die je mag gebruiken:

 1. Het woord even is een bijwoord.
 2. Het werkwoord hebben kan niet zonder een lijdend voorwerp.
 3. Het lijdend voorwerp en het werkwoord kunnen, als ze in die volgorde naast elkaar staan, samen één klemtoon dragen.
 4. Bij weggelaten zinsdelen neemt een ander zinsdeel die functie altijd over.
 5. De betekenis van even is die van een tijdbepaling.
 6. Je kunt even niet weglaten.
 7. De zin is kort voor Heb je even tijd voor mij? en daarin is even bijwoordelijke bepaling.
 8. Een van de woordenboekbetekenissen van even is "een korte tijd."
 9. Als hebben achteraan staat in deze constructie verliest het geen klemtoon. Het is Als we even hebben en niet Als we even hebben (vergelijk bijvoorbeeld de uitspraak van Als je even hebt met Als je neven hebt).
 10. In de zin Heb je een korte tijd voor mij is een korte tijd lijdend voorwerp.
 11. De zin Ik heb maar even voor jou is het antwoord op de vraag Hoelang heb je voor mij? en niet het antwoord op Wat heb je voor mij?
 12. Je kunt even niet nevenschikken met een ander lijdend voorwerp, zoals in Heb je even of een euro voor mij?
Denk eraan: eerst alle stellingen apart beoordelen op waarheid en relevantie! Dan pas argumenteren. Veel speelplezier!

Peter-Arno Coppen