VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

donderdag 5 januari 2012

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CIL: Grammar feud, an unexpected visitor

Hoewel de grammar feud-serie afgelopen is, toch nog een klein stukje nazorg. Ik merkte op dat je best zelf grammar feud-kwesties kunt ontwikkelen, maar ik kan me voorstellen dat je denkt: ik kom haast nooit iets tegen dat zich daarvoor leent. In dat geval verdient het aanbeveling om goed op te letten.

Gisteren stelde @ruudhx_VRT aan @taalprof de volgende vraag:

@taalprof: welke functie heeft 'voor surfers' in de zin 'het is er gevaarlijk voor surfers'? Indirect object?

De taalprof antwoordde dat hij het een bijwoordelijke bepaling van beperking zou noemen, en de benoeming indirect object zou reserveren voor gevallen als Het is mij te gevaarlijk (waarbij mij ethische datief is), maar eigenlijk is het best een leuke grammar feud-kwestie. En dat zomaar in het wild. Daarom, nog eentje dan:

Grammar feud-kwestie: is voor surfers in de zin Het is er gevaarlijk voor surfers een indirect object of een bijwoordelijke bepaling?

Dit zijn de stellingen (voor de regels vangrammar feud, zie hier):

 1. De woordgroepvoor surfers heeft hier de betekenis van een beperking: het gevaar wordt beperkt tot de surfers.
 2. De taaladviseur van de VRT denkt aan een indirect object
 3. Er is nauwelijks verschil tussen Het is mij te gevaarlijk en Het is te gevaarlijk voor mij.
 4. De taalprof vindt dat het bijwoordelijke bepaling is.
 5. In de combinatie Er is gevaar voor overstromingis overstroming het object van het gevaar.
 6. Eigenlijk is gevaarlijk voor surfers één zinsdeel. Je kunt de zin veranderen in Het is er gevaarlijk, en wel voor surfers.
 7. Het voorzetsel voor is een vast voorzetsel bij gevaar.
 8. Het is eigenlijk een belanghebbend voorwerp, maar dat valt onder de indirecte objecten.
 9. Indirecte objecten hebben een voorzetsel aan, voor of bij.
 10. Je kunt voor surfers weglaten.
 11. De zin Het is mij er te gevaarlijk voor surfers is heel goed mogelijk (of juist niet?)
 12. Er is hier sprake van een naamwoordelijk gezegde.

Veel speelplezier!

Peter-Arno Coppen