VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

vrijdag 6 januari 2012

Age: Mastercourse Boekwetenschap Amsterdam 20 januari 2012


"Op zoek naar vorm: vijf eeuwen letters, typografie en het imago van boeken"
Mastercourse voor docenten Nederlands en andere moderne talen, Latijn, ckv, geschiedenis, media-opleidingen en grafische opleidingen.

Wie zich met boeken bezighoudt, concentreert zich doorgaans op de inhoud. In deze mastercourse gaat het echter veeleer om de vorm waarin die inhoud is gegoten. U bestudeert de vorm van het boek in heden en verleden, zowel in relatie tot de functie van de tekst, als de status van het boek. Veel van wat nu gebruikelijk is, blijkt terug te gaan op eeuwenoude tradities. En juist nu behoren de grafische producten van veel Nederlandse ontwerpers tot de avant-garde en valt hun werk wereldwijd vaak in de prijzen.

In deze mastercourse komen originele stukken op tafel uit de Bijzondere Collecties. Deze bibliotheek geeft onderdak aan vele opmerkelijke verzamelingen handgeschreven en gedrukte boeken, brieven, kaarten en atlassen, typografie, als ook aan boeken op alle terreinen van de wetenschapsbeoefening, maar ook een unieke verzameling stripboeken wordt er bewaard.

Vragen die in de mastercourse aan de orde komen zijn: wat is de geschiedenis van onze huidige letters, wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van drukletters, wat is het effect van de vormgeving en van de bindwijze op de consument, en van wanneer dateren de eerste stripboeken? Er is ook aandacht voor de typografische traditie waarvan zoveel van onze boeken de nakomelingen zijn, voor het fenomeen Best Verzorgde Boeken en voor omslagontwerpen die in opdracht van uitgeverij Querido zijn vervaardigd. Een drukpersdemonstratie op een reconstructie van een zeventiende-eeuwse houten pers maakt eveneens deel uit van het programma.
Docenten

prof. dr. Jos Biemans,
dr. Paul Dijstelberge,
prof. dr. Frans Janssen,
drs. Jos van Waterschoot,
prof. dr. Lisa Kuitert,
drs. Matthieu Lommen.

Programma vrijdag 20 januari 2012

09.30 Inloop met koffie
10.00 Middeleeuwse handschriften: schriftsoorten en boektypen door Jos Biemans
10.45 De wortels van de goede smaak: vier eeuwen typografische hoogtepunten door Paul Dijstelberge
11.30 Best Verzorgde Boeken: vroeger en nu door Frans Janssen
12.15 Lunch
13.15 De boekletter: ontwerp, productie, distributie door Mathieu Lommen
14.00 De geschiedenis van het stripboek door Jos van Waterschoot
14.45 Thee
15.00 Pockets, paperbacks en de democratisering van het lezen door Lisa Kuitert
15.45 Drukpersdemonstratie met een drankje

Doelgroep

Docenten Latijn, Nederlands en andere moderne talen, CKV, geschiedenis, mediaopleidingen en grafische opleidingen.
Prijs en inschrijven

De prijs voor een mastercourse van een dag of twee avonden is € 180,- inclusief koffie/thee en lunch. Bij inschrijving van drie of meer docenten van een school voor dezelfde mastercourse wordt de prijs met 10% per persoon verlaagd.

Zie het inschrijfformulier.

Locatie
Oude Turfmarkt 141-143
1012 GC Amsterdam
Zaal/kamer: Regentenzaal & Drukperskamer (Bijzondere Collecties)