VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 11 oktober 2011

Eve: Studiedag 'De marges van de literatuur', 16 november 2011 te Leuven

De marges van de literatuur
VAL-studiedag
Leuven, 16 november 2011

Organisatie: Arnout De Cleene, Dirk de Geest & Anneleen Masschelein

Van kanttekening tot graphic novel, van outsiders tot crossmediale beïnvloeding, van vernieuwing tot vergetelheid: de literatuur valt niet te denken zonder de dynamische invloed van haar marge. De meerduidigheid van dit begrip ‘marge’, de alomtegenwoordigheid ervan in het literaire discours en het flexibele, multifunctionele gebruik vragen om nadere reflectie. Hoe kunnen we die marge vatten en denken? Hoe denkt de literatuur zelf over de marge en de thematiek van marginaliteit. En, omgekeerd, hoe wordt de literatuur gedacht vanuit haar marge? Welke mogelijkheden biedt ‘marge’ als methodologisch instrument in het literatuuronderzoek?

De Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap organiseert op woensdag 16 november een studiedag aan de K.U.Leuven waar de marges van de literatuur centraal staan. Vanuit specifieke casussen – uit verschillende talen, perioden en genres – bieden we een theoretische reflectie op dit sleutelbegrip.

Locatie:
Erasmushuis - Justus Lipsiuszaal
Katholieke Universiteit Leuven
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
Programma

9.15-9.30 Opening
9.30-11.00 Sessie 1: De marge van de tekst

De marge in letterlijke zin. Parateksten en kanttekeningen in middeleeuws-Griekse manuscripten - Floris Bernard (UGent)

De ruimte rondom. Functie en betekenis van de marge in rederijkerslyriek - Samuel Mareel (UGent)

Over het boek dat ik niet geschreven heb. Een grafische zoektocht naar Geoges Perec - Ellen Bilterest (FAK)

11.00 -11.30 Pauze

11.30-13.00 Sessie 2: Literaire marge in generisch perspectief

Populaire literatuur als marge. Een case-study van een stationsroman - An Goris (K.U.Leuven)

Bridging the Gutter, on the Uses and Disadvantages of the Gutter as a Concept for Comics Studies - Rik Spanjers (UvA)

De gestileerde auteur. Stijl, auteurschap en grafische literatuur - Steven Surdiacourt (K.U.Leuven) & Charlotte Pylyser (K.U.Leuven)

13.00-14.30 Lunch

14.30-16.00 Sessie 3: Marge als locus van de revolutie

Wat heet marginaal theater? Een vergeten term uit de jaren zeventig herbelicht -Thomas Crombez (UA) & Heleen Mercelis (Kon. Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)

Precariteit: hedendaagse marginalisering en de cultuurwetenschap - Monica Jansen (UA/UU) & Joost de Bloois (UvA)

De revolutie in de marge. Gestencilde tijdschriften in Vlaanderen tijdens de jaren zestig - Liesbeth Plateau (K.U.Leuven)

16.00-16.30 Pauze

16.30-17.30 Sessie 4: Outsiders in de literatuur

Centrum en periferie in het tweetalige oeuvre van Beckett - Pim Verhulst (UA)

Sophie Podolski en de literaire ruimte gereserveerd voor waanzin - Arnout De Cleene (K.U.Leuven)

17.45-18.30 Hoofdlezing

Listen – I’m not dissin but there’s something that you’re missin. Songteksten als literair genre - Geert Buelens (UU)

Wie de studiedag wil bijwonen, wordt verzocht lid te worden van de VAL. Op www.val.ugent.be vindt u daarover alle informatie. Leden van de VAL kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en ontvangen ook het wetenschappelijke tijdschrift van de VAL, het Cahier voor Literatuurwetenschap. Op de studiedag zal het nieuwe Cahier voor Literatuurwetenschap: Hermeneutiek in veelvoud (eds. Lars Bernaerts & Jürgen Pieters) tevens worden voorgesteld.
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij arnout.decleene@arts.kuleuven.be. Wie mee wil lunchen, gelieve dit te vermelden.