VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

maandag 3 oktober 2011

Eve: Burgerhartlezing 2011: De Verlichting en de oorsprong van religieuze tolerantie, di 25 oktober 2011 te Amsterdam


Dinsdag 25 oktober 2011, aanvang: 20:00.
Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang: € 6,50 Korting: € 5.00 (studenten en 65+) Voertaal: Engels

De vierde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 25 oktober 2011 worden gehouden door Prof. dr. Lynn Hunt, Eugen Weber Professor voor moderne geschiedenis aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (VS). Professor Hunt zal in haar lezing laten zien, hoe in de achttiende eeuw met visuele middelen een
grote verscheidenheid aan religies op de wereld in beeld werd gebracht. Aan de hand van achttiende-eeuws beeldmateriaal bespreekt zij de nieuwe kosmopolitische blik op religieuze verscheidenheid, die bij Verlichtingsdenkers in de achttiende eeuw een
grotere tolerantie ten aanzien van religieus andersdenkenden tot gevolg had.

In de zeventiende eeuw was religieuze tolerantie vaak nog een pragmatische maatregel, die er vooral mee te maken had dat de overheid bij haar burgers geen
eenheid op godsdienstig gebied kon afdwingen. In de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde religieuze tolerantie zich geleidelijk tot godsdienstvrijheid en werd vervolgenseen grondrecht en onderdeel van de Rechten van de Mens. Moet alle krediet van deze ontwikkeling worden toegeschreven aan de intellectuele beweging die
als Verlichting bekend staat, zoals de aanhangers van de Verlichting altijd betogen?

Met haar lezing zal Lynn Hunt als historica een kritische bijdrage leveren aan het actuele debat over de Verlichting. De achttiende-eeuwse relatie tussen godsdienstvrijheid en religieuze tolerantie wordt in dit debat immers vaak verkeerd begrepen. In plaats van uit te gaan van een tegenstelling tussen de Verlichting en religieus denken, zal professor Hunt een kant van de Verlichting laten zien die anno 2011 vaak vergeten wordt: de Verlichting als de oorsprong van religieuze
tolerantie. Professor Hunt zal op zoek gaan naar de achttiendeeeuwse wortels van religieuze tolerantie aan de hand van het werk van de graveur Bernard Picart (1673-1733). Zij is daarmee een van de eerste onderzoekers die aandacht besteed aan het effect van de visuele weergave van religieuze diversiteit op het Verlichtingsdenken.

Professor Hunt is co-auteur van een recente studie naar de graveur Bernard Picart en zijn compagnon Jean Frédéric Bernard. De gravures van deze twee Frans-Nederlandse Verlichters zal zij gebruiken om het publiek letterlijk een beeld te geven van de veranderende opvattingen over religieuze verscheidenheid tijdens de 18e eeuw. Aansluitend vindt er een gesprek plaats tussen Lynn Hunt en publicist Arnold Heumakers, waarna het publiek vragen kan stellen. Na afloop van de lezing zullen de uitkomsten van die verkenning gepubliceerd worden in de Reeks Burgerhartlezingen, een speciale uitgave van de Werkgroep 18e Eeuw.

***************************************************

Reserveren is mogelijk via de website van Felix Meritis:
http://www.felix.meritis.nl/nl/reserveren/burgerhartlezing-2011-de-verlichting-en-de-oorsprong-van-religieuze-tolerantie

Mede mogelijk gemaakt door Hola Press
Communicatie, Stichting Fonds voor de Geld- en
Effectenhandel en de Kattendijke/Drucker Stichting.