VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

woensdag 26 oktober 2011

Age: Colloquium 'Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands'

Colloquium 'Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands' - 28/10/2011

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde nodigt u uit op het colloquium ‘Digitale bouwstoffen voor de geschiedenis van het Nederlands’, dat zij organiseert ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan.

Met deze titel knoopt de Academie aan bij de naam van een reeks standaardwerken die in de vorige eeuw tot stand kwam op initiatief van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek (BICN), waarvan de KANTL de rechtsopvolger is.

Tijdens het colloquium worden zeven nieuwe 'Bouwstoffen' gedemonstreerd die de afgelopen jaren in samenwerking met onderzoekers aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten en met steun van het FWO tot stand zijn gekomen.

Programma:
09:30-10:00 Ontvangst | koffie | thee
10:00-10:10 Welkomstwoord > Johan Taeldeman - dagvoorzitter (KANTL)
10:10-10:40 De Gotische Bijbel > Tom De Herdt (VUB)
10:40-11:10 De digitalisering van het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling > Tom De Herdt (VUB) & Jozef Van Loon (UA)
11:10-11:30 Pauze | koffie | thee
11:30-12:00 Het digitale Antroponymisch Woordenboek van de historische Nederlanden (tot ca. 1225) > Wouter Soudan (UA) & Jozef Van Loon (UA)
12:00-12:30 Corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire Nederlandse teksten > Margit Rem (Radboud Universiteit Nijmegen) & Chris De Wulf (CTB KANTL/Universität Zürich)
12:30-14:15 Lunch
14:15-14:45 Egodocumenten > Chris De Wulf (CTB-KANTL/Universität Zürich) & Ann Marynissen (Universität zu Köln/KANTL)
14:45-15:15 Corpus 19de-eeuws Belgisch juridisch Nederlands > Rik Vosters (VUB)
15:14-15:45 De dialectenquête Pieter Willems > Ron Van den Branden (CTB-KANTL) & Georges De Schutter (KANTL)
15:45 Slot
16:00 Receptie in de salons van de Academie

Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, Gent
Deelname: gratis
Aanmelden: secretariaat@kantl.be | +32 (0)9 265 93 49

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- & Letterkunde
Koningstraat 18, B-9ooo Gent
T: +32 (0)9 265 93 40
F: +32 (0)9 265 93 49
http://www.kantl.be