VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 27 september 2011

Column 84: Voer voor boekhistorici #2

 
In de Russische Nationale Bibliotheek te Sint Petersburg wordt een boek bewaard dat in 1657 te Amsterdam gedrukt werd door Jan Jacobszoon Bouman, “boeckverkooper op ’t Water inde Lelye onder de Doornen.” Dat moet geweest zijn waar nu de rondvaartboten in het Damrak aangemeerd liggen. In de schitterende online versie van Sub Rosa, "Het naslagwerk zoals het behoort te zijn!" kunt u zich een indruk vormen van wat Jan Jacobszoon tussen ca. 1644 en ca. 1671 allemaal gedrukt en herdrukt heeft. Daar zitten, althans voor mij, opmerkelijk genoeg ook van oorsprong middeleeuwse teksten tussen:
- Een Schoone historie van den edelen Jan van Parys (1658)
- De wonderlijcke Reyse Van Ian Mandevyl [1659]
- Die Evangelien Van den Spinrocken (1662)
- Een schoone historie, van Margareta van Limburgh (1662)
Het boek dat ik bedoel staat hier (nog) niet bij:
Een schone Ende wonderlijcke Historie van Ualentijn ende Oursson / de twee edele vrome Ridders / Sonen vanden Mogenden Keyser van Griecken / ende Neven vanden Edelen Koningh Pepijn / doen ter tijt Koningh van Vranckrijck : Uyt de Francoysche in onse Neder-lantsche sprake over-geset : Van nieus oversien ende verbetert.
Zie hier een pdf van de titelpagina.

zondag 25 september 2011

Vac: Vacature voor een postdoc-positie bij Huygens ING (reacties voor 10 oktober 2011)

Huygens ING researches texts and sources from the past with the aid of new methods and techniques. The Institute champions innovation in research methodology, as well as a better comprehension of Dutch culture and history among a broad public.


Starting in the fall of 2011, Huygens ING has a vacancy for a

Postdoc High-level Pattern Recognition
34.2 hours a week (0.9 fte)

The Postdoc will be part of the research project The Riddle of Literary Quality, led by Huygens ING in cooperation with the Fryske Akademy and the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.

Vac: Vacature PhD-positie bij Huygens ING (reacties voor 10 oktober 2011)

Huygens ING researches texts and sources from the past with the aid of new methods and techniques. The Institute champions innovation in research methodology, as well as a better comprehension of Dutch culture and history among a broad public.

Starting in the fall of 2011, Huygens ING has a vacancy for a

PhD student (Promovendus) Literary Quality
38 hours a week (1.0 fte)


The PhD will be part of the research project The Riddle of Literary Quality, led by Huygens ING in cooperation with the Fryske Akademy and the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CIXL: Het ruikt hier naar kamelen

Er is maar weinig voor nodig om taalkundigen gelukkig te maken. Een mooi voorbeeld, in het wild aangetroffen, volstaat vaak al. Dat slaan ze op in een soort linguïstische voormaag om het later nog eens goed te verteren. Net als kamelen in de woestijn kunnen ze daar dagen, soms zelfs weken mee vooruit.

Gisteravond, terugkomend van een avondwandeling, hoorde ik aan de overkant van de straat een jongen en een meisje op de fiets met elkaar praten. Het meisje had haar vriendje (?) toegeroepen Deze kant! en blijkbaar had hij daarop niet naar tevredenheid gereageerd, want zij beet hem toe (ik heb er geen ander woord voor): Er is maar één deze kant hoor!

zaterdag 24 september 2011

Age: Colloquium boekgeschiedenis Londen

THE FUTURE PERFECT OF THE BOOK

Book History Research Network: a one-day colloquium
Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London
25 November 2011

At a moment when the rise of e-Readers foretells the end of the printed book, the founder of the Internet Archive Brewster Kahle launches an initiative for the preservation of the book. He is creating a storehouse for physical books in specially-adapted containers on the West Coast of the United States in order to preserve them as "backup copies" for posterity. His idea came about as a reaction against the notion that books can be put beyond use (or thrown away) as soon as they are digitized.

donderdag 22 september 2011

Ten: Cultureel virtueel in UvA ErfgoedLab

CULTUREEL VIRTUEEL
Virtuele toepassingen in erfgoedpresentaties

Van 28 september t/m 25 november worden in het UvA ErfgoedLab de nieuwste ontwikkelingen in virtual- en augmented reality voor gebruik in de erfgoedsector getoond.

Je smartphone is onmisbaar in het komende UvA ErfgoedLab! Vier professionele partijen laten verrassende mogelijkheden zien van virtuele toepassingen in erfgoedpresentaties. De ontwikkelingen in virtual- en augmented reality gaan zo snel dat deze presentatie wellicht al verouderd is op de dag van de opening . Daarom worden er ook twee work-in-progress-projecten uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen vanaf de Museumnacht op 5 november te zien zijn.

Van medisch naar erfgoed

Dit UvA ErfgoedLab sluit aan bij de tentoonstelling ‘De ontdekking van de mens’ bij de Bijzondere Collecties, een expositie over de geschiedenis van de anatomie. De ontwikkelingen op het gebied van virtuele technieken in de medische sector zijn een grote inspiratiebron voor musea. Augmented reality en virtuele 3-d reconstructies zoals gebruikt in de medische wereld zijn nu ook een mooi hulpmiddel bij onderzoek, reconstructie en presentatie van erfgoed.

Ten: De ontdekking van de mens bij Bijzondere Collecties AmsterdamTentoonstelling over geschiedenis van de anatomie bij Bijzondere Collecties UvA

‘De ontdekking van de mens’
Het menselijk lichaam ontleed en verbeeld

Van 28 september 2011 t/m 14 januari 2012 is bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de ontleedkunde: De ontdekking van de mens. Anatomie verbeeld.

Erfgoed van de medische wetenschap

De tentoonstelling verbeeldt de zoektocht van de mens naar de werking van zijn lichaam aan de hand van boeken, prenten, preparaten en modellen uit de medische collecties van de UvA. In 1855 gaf de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG) haar bibliotheek in bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam. Deze internationale topcollectie, in beheer bij de Bijzondere Collecties, trekt talrijke onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast bezit de Universiteit van Amsterdam belangrijke, vaak eeuwenoude anatomische preparaten en modellen. Deze zijn ondergebracht in Museum Vrolik in het Academisch Medisch Centrum.

dinsdag 20 september 2011

Nws: Herdruk Bert van Selm-lezing 2003 door Piet VerkruijsseMeteen bij het verschijnen in 2003 was de 12e Bert van Selm-lezing, Plaatjes kijken, door Piet Verkruijsse uitverkocht. Overwogen wordt nu om van het op bijzondere wijze door Gerard Post van der Molen vormgegeven en fraai geïllustreerde boekje een herdruk het licht te doen zien.

Om een indruk te krijgen van de benodigde oplage wordt eenieder die één of meer exemplaren zou willen bestellen opgeroepen zich te melden via p.j.verkruijsse@planet.nl. De prijs zal onder de 15 euro blijven. Als het project doorgaat, krijgen de intekenaren daarvan digitaal bericht.

Plaatjes kijken; raadsels rond illustraties in oude boeken behandelt een aantal merkwaardigheden en problemen van illustratietechnieken uit de periode van de handpers, zowel de hoogdruk- als de diepdrukpers, uitvoerig geïllustreerd aan een aantal casus.

maandag 19 september 2011

Nws: Contactgroep 1300-1700

Met ingang van het nieuwe academisch jaar 2011-2012 is besloten het werkgebied van de contactgroep te verruimen tot de periode 1300-1700.

In het eerste semester is het programma als volgt:

14 oktober 2011, Judith Pollmann (UL), Dolle honden? Over de logistiek van stadsplunderingen in de Nederlandse Opstand.

11 november 2011, Andreas Pietsch (Münster), Confessional ambiguity. Re-framing confessionalisation

2 december 2011, Jesse Sadler (UCLA), Constituting Family in the Dutch Revolt: The Experience of the Van der Meulens.

Onze bijeenkomsten beginnen steeds om 15.15 uur en vinden plaats in het Huizingagebouw, Doelensteeg 16, Leiden, zaal 025. De sfeer is informeel, en er is na afloop een borrel. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Age: Symposium Remix in Retrospect, 21 oktober 2011

Symposium "Remix in Retrospect: Looking Back to See the Future of Authorship", taking place at VU University Amsterdam on 21 October 2011.

Six internationally renowned speakers (e.g. professor Adriaan van der Weel (Leiden), dr. Kate Eichhorn (New York) and dr. Adam Smyth (London)) will discuss the changing roles of authors and readers in different stages of media history (from manuscript to print and digital textuality) and the implications of these changes for the creation of texts and the status of authorship. How may knowledge of historical developments in manuscript and print culture feed the current debate on authorship, reading, copy-right, and creativity in the digital age? And how may a contemporary point of view help us understand and evaluate past practices?

Age: Caraïbische Letterendag 1 oktober 2011

Op 1 oktober 2011 organiseert de Werkgroep Caraïbische Letteren in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de Vierde Caraïbische letterendag, die ditmaal geheel gewijd zal zijn aan de kunst van het lezen.

Verschillende schrijvers en dichters zullen worden aangesproken op hun leesgedrag: wat, wie en hoe lezen ze? En waarom? Vergt het lezen van Caraïbische literatuur een bijzondere extra inspanning? Middels columns, debatten, film en 'spoken word' zullen alle aanwezigen op het podium en in het publiek uitgenodigd om in het licht van deze vragen na te denken over hun eigen leesgedrag.

Nws: Tiele-Scriptieprijs 2011

DR. P.A. TIELE-STICHTING SCRIPTIEPRIJS 2011
In 2011 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

vrijdag 16 september 2011

Age: Boekpresentatie Jeroen Jansen, Proza van Bredero

Boekpresentatie: G.A. Bredero, 'Proza' (J. Jansen, ed.)
Woensdag 16 november 2011, 15:00 - 17:00 uur
U wordt van harte uitgenodigd voor de presentatie van de door Jeroen Jansen bezorgde teksteditie: G.A. Bredero, Proza, Hilversum, Verloren, november 2011.

Het programma bestaat uit drie lezingen (E.K. Grootes, René van Stipriaan en Jeroen Jansen) en de voordracht van enkele prozateksten van G.A. Bredero door acteurs van toneelgroep De Kale (Vastert van Aardenne en Marieke de Kruijf).

De bijeenkomst wordt gevolgd door een borrel.

dinsdag 13 september 2011

Age: Activiteiten Gouden Eeuw Centrum

Graag attenderen wij u op de komende drie colloquia van het Gouden Eeuw Centrum en enkele aankondigingen/activiteiten betreffende de Gouden Eeuw:

I Boekpresentatie: Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650, o.r.v. Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn en Elsa Strietman

Datum: vrijdag 16 september 2011, 13.30 - 17 uur

Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Age: Congres over Nederlandse cultuur in Toronto 2012

Netherlandish Culture of the Sixteenth Century
Interdisciplinary Conference

October 19-20, 2012, Toronto

Centre for Reformation and Renaissance Studies
Victoria University in the University of Toronto

KEYNOTE SPEAKERS:
Herman Roodenburg, Head of the Department of Dutch Ethnology at the Meertens Institute; Chair of Historical Anthropology of Europe at the Free University of Amsterdam.

Peter Arnade, Professor of History, Chair, Department of History, California State University San Marcos

Whereas much attention has been paid to the Burgundian Low Countries of the fifteenth century and the so-called Golden Age of the seventeenth, the culture of the Netherlands in the century in between has long been neglected. Yet the past two decades have witnessed significant research on Netherlandish art, literature, and society of the sixteenth century. The period was famously marked by the twin flashpoints of iconoclasm and revolt, but it witnessed throughout a significant development in artistic, political, and literary culture. Among the issues that might be examined are the following:

zaterdag 10 september 2011

Col: Hoe ik de illegaliteit werd ingedreven

Stel: je gaat een boekwinkel binnen, geen elektronische, maar zo'n boekwinkel met een adres in een straat en met een winkelruit waarin de nieuwste aanwinsten staan te prijken. Stel, je koopt in die winkel een boek van een gerenommeerde uitgeverij, laten we zeggen de beroemde biografie van Multatuli door Dik van der Meulen. Dolblij ga je naar huis, want vele jaren nadat het boek verschenen is en zelfs een AKO-prijs gekregen heeft, kun je het dan eindelijk lezen.
Dan kom je thuis, begint te lezen, maar al snel ontdek je iets vervelends: op bijna iedere bladzijde van het boek staat wel een drukfout. Hier hebben ze eens een spatie teveel gezet, daar een verkeerde letter getiept, en zo gaat het door. Normaal gesproken let je helemaal niet zo op dat soort dingen, je hebt een slechte naam onder redacteuren voor de hardnekkige typefouten die je zelf steeds over het hoofd ziet, maar dit gaat echt te ver. Op een bepaald moment besluit je het systematisch bij te houden:

donderdag 8 september 2011

Eve: Boekpresentatie Bakker, Droom van helderheid


De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en Uitgeverij 010 nodigen u uit voor een Boekensalon ter gelegenheid van de presentatie van het boek

‘Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960-1975’ van Wibo Bakker, op donderdag 22 september om 17.00 uur.

In Droom van helderheid laat ontwerphistoricus Wibo Bakker de ontwikkeling zien van huisstijlen in Nederland tussen 1960 en 1975. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan besluitvormingsprocessen binnen bedrijven en de opvattingen van de ontwerper. Dit boek is het derde deel in de serie 'Beeldcultuur in Nederland', een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De serie staat onder redactie van prof. dr. Bram Kempers.

Deze Boekensalon vindt plaats in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC in Amsterdam. Aanmelding via info-bc@uva.nl wordt op prijsgesteld. Meer info: http://www.010.nl en http://www.bijzonderecollecties.uva.nl.

woensdag 7 september 2011

Lit: Pas verschenen: Huygens en taal

H.M.Hermkens, ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, Münster, Nodus Publikationen, 2011, 232 p.
Prijs: € 22,50 (excl.verzendkosten). [Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, nummer 66]


Onlangs verscheen bij Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam de bundel ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens door H.M. Hermkens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal.
Deze bundel bevat de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen van dr. H.M. Hermkens (*1922). Zijn lange werkzame leven lang is Harrie Hermkens met taal bezig geweest. Reeds als student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Nijmeegse universiteit, als docent en lerarenopleider aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, als schrijver van leerboeken en zeker niet in de laatste plaats als onderzoeker van de handschriften van Constantijn Huygens heeft hij zijn grote kennis van het Nederlands en met name van de zeventiende-eeuwse voorlopers daarvan uitgedragen in woord en geschrift.

maandag 5 september 2011

Eve: Internationale Fachtagung van de Oldenburgse neerlandistiek, 23-24 september 2011

De Oldenburgse neerlandistiek organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2011 een door de DFG ondersteunde ‘Internationale Fachtagung’ met als thema:

‘Profiter selon ses besoins avec ce household common sense’
De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen sinds 1700

Het prestigieuze project rond de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur nadert langzamerhand zijn voltooiing. De tot nu toe verschenen delen zijn heel verschillend ontvangen, maar in nogal wat recensies is sprake van teleurstelling over het gebrek aan internationale context. Meer specifiek speelt de Nederlandse receptie van buitenlandse literatuur, al dan niet in vertaling, slechts een bescheiden rol.

donderdag 1 september 2011

Nieuwe editie van Der vrouwen heimelijcheit

Bij uitgeverij Verloren verscheen als deel 7 in de reeks Artesliteratuur in de Nederlanden:

Orlanda S.H. Lie and Willem Kuiper, The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ms. Ghent UB 444. (Translation by Thea Summerfield). Hilversum 2011. ISBN 978-90-8704-215-8. 166 p. € 17,00.
Der vrouwen heimelijcheit is de (vroeg) veertiende-eeuwse vertaling van een niet zo heel veel oudere Franse tekst Les secres des dames, die weer een bewerking is van het Latijnse tractaat De secretis mulierum, dat wordt toegeschreven aan pseudo-Albertus Magnus. Der vrouwen heimelijcheit bleef bewaard in een bescheiden papieren handschrift dat mogelijk in (West-)Vlaanderen werd afgeschreven in de eerste dagen van april 1405 [1406 volgens onze jaartelling als de kopiist de paasstijl hanteerde]. Der vrouwen heimelijcheit wordt gerekend tot de Artes-literatuur: (middeleeuwse) teksten met een wetenschappelijke inhoud.