VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

woensdag 31 augustus 2011

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXVIII: Onbekend maar niet onbegrepen

Ze heette Hendrikje van Andel-Schipper, en ze was gedurende een korte periode in haar lange leven een bekende Nederlander. Om precies te zijn: vanaf haar optreden in de TV-show van Ivo Niehe, waarvan ik laatst nog een fragment herhaald zag. Toevallig hoorde ik haar naam deze week nog op de radio. Haar bekendheid ontleende zij aan het feit dat zij eventjes de oudst bekende mens ter wereld was. Dat bleek later ten onrechte, maar de oudst bekende Nederlander was zij zonder enige twijfel. En iedereen wist dat. Dat is nu wel anders: wie op het moment de oudst bekende Nederlander is, weet haast niemand. Waarom is de oudst bekende Nederlander niet altijd een bekende Nederlander?

dinsdag 30 augustus 2011

Nws: Verzameling beweegbare boeken naar Bijzondere Collecties UvA


UvA ontvangt Meggendorfer-verzameling van professor W.A. Wagenaar

Op 31 augustus 2011 wordt de Lothar Meggendorfer Bibliotheek, de verzameling beweegbare boeken van Willem Albert Wagenaar, overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. W.A. Wagenaar (1941–2011) was hoogleraar psychologische functieleer en rechtspsychologie en verwierf landelijke en internationale bekendheid als getuige-deskundige in rechtszaken. Hij was ook een fervent verzamelaar van beweegbare boeken en toverlantaarns. Wagenaar overleed in mei van dit jaar.

maandag 22 augustus 2011

Nws: 18e Colloquium Neerlandicum in 2012 in Antwerpen

Van 27 tot en met 31 augustus 2012 zal in Antwerpen het Achttiende Colloquium Neerlandicum plaatsvinden.
De lezingen, themabijeenkomsten en posters zullen worden ingedeeld in drie stromen: taalkunde (incl. didactiek en taalverwerving), letterkunde en cultuur. Alle niet-plenaire programmaonderdelen zullen parallel aan elkaar in deze drie thematische stromen plaatsvinden. Gedurende alle dagen van het colloquium zal er bovendien tijd ingebouwd worden voor discussies over de toekomst van de internationale neerlandistiek.

Wij nodigen u van harte uit om voorstellen in te dienen voor een bijdrage. Dringend verzoek: meld uw bijdrage aan vóór 1 oktober 2011. Dit stelt de colloquiumcommissie in staat om tijdig besluiten te nemen over het programma en het aantal parallelsessies. De samenvattingen zullen anoniem worden beoordeeld.

Eve: Beatrijs de wereld in

Bijna 50 sprekers uit 10 landen zullen ingaan op vertalingen en bewerkingen in meer dan 20 talen. Tijdens het congres in de Koninklijke Bibliotheek wordt het enige handschrift van de Middelnederlandse Beatrijs tentoongesteld. Op het internet vindt u het voorlopig programma (in pdf) en het inschrijfformulier (in word).

"Beatrijs de wereld in" analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

Sinds W.J.A. Jonckbloet in 1841 de eerste wetenschappelijke editie verzorgde van het unieke Middelnederlandse handschrift van de Beatrijs - thans in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag - heeft de tekst een onwaarschijnlijke weerklank gehad. Dat blijkt niet alleen uit moderne bewerkingen en vertalingen als die van P.C. Boutens, Herman Teirlinck en Willem Wilmink, maar de tekst raakte ook internationaal verspreid door een groot aantal adaptaties (o.a. voor theater) en door vertalingen in onder meer het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Afrikaans, Esperanto, Fries en Noors. De tijd is rijp om te bezien hoe de Beatrijs in de loop van de tijd gefunctioneerd heeft in uiteenlopende verschijningsvormen, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als daarbuiten. Zo kan de tekst opnieuw gesitueerd worden in de middeleeuwse en latere vertaal- en bewerkingstraditie. Tegelijkertijd kan deze casus het ontstaan helpen verklaren van vertalingen en bewerkingen op bepaalde momenten en in bepaalde regio?s. Welke functies vervullen zulke adaptaties? Welke keuzes maken vertalers en bewerkers? Wat zijn hun literaire, didactische of wetenschappelijke bedoelingen?

donderdag 18 augustus 2011

Lit: Pas verschenen: drie delen in de SEL-reeks


Boekvoorstelling

Drie nieuwe studies over moderne Nederlandse literatuur

Op 15 september 2011, om 17u, stelt het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) in samenwerking met de vzw Geert van Bruaene drie nieuwe boeken voor in Het Goudblommeke in papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel.

Ter gelegenheid van de voorstelling leest Albert Bontridder voor uit eigen werk. Kevin Absillis (UA) interviewt Julien Weverbergh over de woelige jaren zestig.

Lit: Pas verschenen: Bloemendal e.a., Literary cultures


Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650
Edited by Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn and Elsa Strietman

· June 2011
· ISBN 978 90 04 20616 8
· Hardback (x, 324 pp.)
· List price EUR 99.- / US$ 136.-
· Brill’s Studies in Intellectual History; 197.

In the early modern Low Countries, literary culture functioned on several levels simultaneously: it provided learning, pleasure, and entertainment while also shaping public debate. From a ditty in Dutch sung in the streets to a funeral poem in Latin composed to be read for or by intimate friends, from a play performed for a prince to a comedy written for pupils – literary texts and performances often dealt with highly controversial topics of religion or politics, on a local or national, but also on a supranational scale. This volume sets out to analyse the role and function of literary culture in the formation of early modern public opinion, and proposes ways in which a modern scholar might approach early modern works of literature and other traces of literary culture to explore early modern public opinion making. The cases presented in this volume bring the Dutch and Latin literary cultures of the Low Countries in the focus of international debates on the history of public opinion.

maandag 15 augustus 2011

Ove: Hans Groot 1949-2011

Op woensdag 1 juni 2011 vond in De Rode Hoed een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Dr. J. (Hans) P.M. Groot (*20 september 1949) die op 27 mei 2011 te Amsterdam overleed. Zijn collega Dr. Kees Groeneboer hield daar onderstaande toespraak.

Lieve familie en vrienden van Hans,
Op 6 april van dit jaar nam Hans afscheid van het Erasmus Taalcentrum in Jakarta, na precies 25 jaar. De eerste 10 jaar werkte hij er als taalcoördinator in dienst van het Ministerie van Onderwijs en de laatste 15 jaar in dienst van de Nederlandse Taalunie in Den Haag. Ik heb hem al die jaren gekend – de eerste tien jaar op enige afstand – Hans werkte bij het Taalcentrum en ikzelf bij de universiteit –, maar de laatste 15 jaar heb ik nauw en in goede harmonie met hem samengewerkt bij het Erasmus Taalcentrum. Een meer betrokken en loyaler collega dan Hans kan men zich niet indenken en hij laat dan ook een grote leegte achter.

Ove: Henny Thijssing-Boer 1933-2011

Op 24 mei 2011 is de 'koningin van de streekroman' Henny Thijssing-Boer (*7 februari 1933 St. Annen, Groningen) in Winschoten overleden. Ze schreef voor uitgeverij Gottmer en de VCL-serie (Vereniging tot bevordering van Christelijke Lectuur) van uitgeverij Kok/Omniboek bijna honderd boeken waarvan circa twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Haar eerste roman, Als de tijd daar is, verscheen in 1976 bij uitgeverij J.H. Gottmer in Haarlem. In 1981 verscheen De vrouw die mij gegeven werd in de VCL-serie van Uitgeverij Kok. Sinds 1992 staat Thijssing-Boer in de top-10 van de meest uitgeleende boeken van de openbare bibliotheken. In 1996 werd zij koninklijk onderscheiden en in 2002 ontving ze tijdens de presentatie van haar tachtigste roman de zilveren Erepenning van de stad Groningen. In 2008 verscheen haar laatste roman Het jongetje Duco.

Zie ook http://boeken.blog.nl/actueel/2011/05/25/henny-thijssing-boer-koningin-van-de-streekroman-overleden.

Ove: Ellen Warmond 1930-2011

Op 28 juni 2011 overleed de dichteres Ellen Warmond (*23 september 1930 te Rotterdam), pseudoniem van Pietronella Cornelia van Yperen. Ellen Warmond debuteerde in 1953 in Maatstaf en met de bundel Proeftuin, waarvoor zij de Reina Prinsen Geerligsprijs kreeg.

In 1999 verscheen haar laatste bundel Kaalslag. Hoewel Warmond vooral bekend is als dichteres publiceerde ze ook proza, zoals de roman Paspoort voor niemandsland (1961) en verhalenbundels als Eeuwig duurt het langst (1961), waarin bij het titelverhaal wordt vermeld: ‘Iedere gelijkenis met bestaande personen en toestanden is angstaanjagend’.

Tss: Mededelingen Weyerman 2011, nr. 1

Deze Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman bevat de volgende bijdragen:
 Peter Altena, ‘André Hanou (1941-2011), onvermoeibaar optimist’
 Jozien J. Driessen van het Reve, ‘Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van Amsterdam naar Moskou bracht’
 Jac Fuchs, ‘Het verschrikkelijk konterfeytsel. Over de plek waar Weyerman bok schoot’
 Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas, ‘“Abbandonné de tout excepté de mon courage”. Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799)’
 John Besseling, ‘De levensloop van Johanna Turner en de ondergang van het Amsterdamse hattemisme’

En verder:
De vrolyke navorscher, recensies, signaleringen, verschenen en een ingezonden mededeling.

Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris (post@weyerman.nl). Oude jaargangen worden momenteel gedigitaliseerd, zie: http://www.weyerman.nl.

zaterdag 13 augustus 2011

Eve: Reminder: Achter de verhalen 4 - Call for papers

18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder.

vrijdag 5 augustus 2011

Nws: Scriptieprijs Tiele-Stichting

DR. P.A. TIELE-STICHTING SCRIPTIEPRIJS 2011

In 2011 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-Scriptieprijs 2011
De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2010 - 1 september 2011 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

donderdag 4 augustus 2011

Nws: Benefietveiling voor Meermanno

Op 29 november 2011 organiseert Bubb Kuyper in samenwerking met Museum
Meermanno | Huis van het boek en de Stichting Vrienden van Museum Meermanno een benefietveiling voor het bedreigde museum. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan de exploitatie van het museum, zodat het kan voldoen aan de door staatssecretaris Zijlstra gestelde norm om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen.
Het jubilerende Haarlemse Veilinghuis Bubb Kuyper was onmiddellijk bereid om mee te werken aan de actie tot behoud van Museum Meermanno, het oudste boekenmuseum ter wereld. Op 29 november 2011 zullen zij de benefietveiling in Haarlem organiseren als feestelijke openingsavond van hun najaarsveiling. Mede-eigenaar Jeffrey Bosch laat weten dat hij zich geen betere invulling kan voorstellen van de viering van het 25-jarig jubileum van het veilinghuis. ‘Tal van “Bekende Boekenliefhebbers” zullen voor de gelegenheid als veilingmeesters optreden. Wij hopen op een uitpuilende veilingzaal en een feestelijke avond voor alle boekliefhebbers van Nederland.’

Nws: Call for papers Jaarboek De Fonteine

Call for papers

De literatuur in de volkstaal werd in de Nederlanden gedurende de 15de en de 16de eeuw overheerst door de rederijkers. Deze literaire genootschappen beoefenden niet alleen de dichtkunst in competitieverband binnen de eigen kamer, zij traden ook geregeld op het voorplan met grootse dramatische opvoeringen, zowel in de eigen stad als daarbuiten. Het landjuweel dat in de zomer van 1561 werd georganiseerd in Antwerpen spreekt daarbij waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. Dit slotstuk van een cyclus rederijkerswedstrijden die al in 1515 in Mechelen van start was gegaan, gaat te boek als één van de grootste en rijkste literaire feesten die ooit in de Nederlanden hebben plaatsgehad. Het Antwerpse landjuweel en het aansluitende haagspel vormen in velerlei opzichten een mijlpaal in de toneel- en literatuurgeschiedenis van de Nederlanden.

dinsdag 2 augustus 2011

Age: 2e Jacob van Lennep-lezing door Joep Leerssen

Jacob van Lennep en het romantisch historisme
In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA
Donderdag 29 september 2011, 20:00 - 22:00 uur, Spui 25, Amsterdam.

Tweede Jacob van Lennep-lezing, een jaarlijks terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Met als spreker dit jaar Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Europese Romantiek ontwikkelde een nieuwe houding ten aanzien van het (vaderlandse) verleden, bekend als het historisme. Het verleden, vooral de Middeleeuwen, werd ontsloten als inspiratiebron voor schrijvers, architecten, schilders, maar ook voor wetenschappers (historici en filologen) en bewindslieden. Jacob van Lennep speelde op tal van gebieden een sleutelrol in deze ontwikkeling. Hij is een opmerkelijk vertegenwoordiger van de Europese Romantiek in Nederland en van Nederland in de Europese Romantiek.