VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zondag 17 juli 2011

Vac: Diverse vacante vakken Universiteit Luik (deadline: ma 1 aug. 2011)

Het Département de Langues et Littératures modernes van de Universiteit van Luik zoekt voor het academisch jaar 2011-2012 docenten (doctores) voor de volgende vakken:
Taalkunde
  • GERM0020-1 Introduction à la linguistique pour germanistes (30u, Bac 1 en Langues et Littératures modernes)

Nederlandse taalkunde en taalbeheersing
  • LGER0010-2 Langue néerlandaise II (45u, Bac 2 en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0088-1 Langue néerlandaise III (30u, Bac 2 en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0106-1 Linguistique synchronique néerlandaise a (30u, Masters en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0107-1 Linguistique synchronique néerlandaise b (30u, Masters en Langues et Littératures modernes)
(Toelichting van de redactie bij de vermelde aantallen uren. De heer Spinoy meldde ons hierover het volgende: "De redenering bij ons is: 300u = een voltijdse aanstelling, m.a.w.: 30u = 10% aanstelling, 45u = 15% aanstelling, etc.")
Meer informatie over deze colleges staat op de site van de Universiteit van Luik: http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/fac/facP.
Wie meer inlichtingen wenst over de bezoldiging, kan contact opnemen met de personeelsdienst van de Universiteit: Mme Ludivine DEPAS - tel.: +32 4 366 52 04 - Ludivine.Depas@ulg.ac.be. Bij de onderwijsopdracht horen ondersteunende taken (examens, correctie werkstukken, begeleiding van acriptiestudenten ,...).
Kandidaten voor een meer van deze vakken bezorgen tegen uiterlijk 1 augustus hun curriculum vitae, publicatielijst en een concreet voorstel voor de invulling van de colleges naar: Prof.dr. E. Spinoy, Président du Département de Langues et Littératures modernes (Place Cockerill 3, B-4000 Liège, erik.spinoy@ulg.ac.be.

dinsdag 12 juli 2011

Nws: Victorine van Schaick Prijs

Het Victorine van Schaick Fonds NVB is opgericht ter stimulering van vernieuwing in de bibliotheekbranche. Een branche die volop in beweging is. Om de innovatie te stimuleren wordt er dan ook jaarlijks een Victorine van Schaick Prijs uitgereikt.

Kanshebbers voor de prijs zijn informatieprofessionals die recent een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het bibliotheekvak in de ruimste zin van het woord.

De bijdrage kan bestaan uit een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief zijn. De informatieprofessional is er in geslaagd het fenomeen bibliotheek nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. Hierbij gaat het niet alleen om academische maar ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de bibliothecaris in 2040, evenals de installatie van een hypermoderne lend-o-mat of ontwikkeling van een e-books uitleenfunctionaliteit voor een gemiddelde bibliotheek tot aan de studie aan het ultieme ontsluitingssysteem voor middeleeuwse manuscripten. Alles dat op vernieuwing gericht is kan meedingen naar de Victorine van Schaick Prijs 2011.

Lit: Pas verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011) 2


In de nieuwe aflevering van TNTL vindt de lezer een bijdrage van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck met de nieuwsgierig makende titel ‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’. Deze min of meer vergeten Claude Krijgelmans schreef met Messiah (1961) weliswaar een van de eerste Vlaamse experimentele prozawerken, maar in de literatuurgeschiedschrijving is deze korte roman compleet overvleugeld door Ivo Michiels’ Het boek Alfa (1963). In hun zoektocht naar de reden van dit verschil in receptie betrekken Bernaerts en Vervaeck zowel institutionele als tekstuele factoren, een methode die zij bijzonder geschikt achten voor onderzoek naar literaire verwantschappen.

donderdag 7 juli 2011

Age: Summerschool Bijzondere Collecties UvABladgoud

Summerschool bij de Bijzondere Collecties van de UvA 22 augustus t/m 2 september 2011

Summerschool over de geschiedenis van het boek

Voor elke boekenliefhebber nu de unieke kans om deel te nemen aan hoogwaardige cursussen, workshops en colleges, met speciale aandacht voor de Gouden Eeuw. Maak zelf een keuze uit het gevarieerde aanbod. U kunt zich voor een serie onderdelen inschrijven, maar ook voor een enkele activiteit. Hieronder een beknopt overzicht. Het volledige programma en informatie over prijzen, kortingen en aanmelding is te vinden op: http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/summerschool.

dinsdag 5 juli 2011

Ove: Geert Jacob BremerOp 20 juni 2011 overleed te Groningen Prof. Dr. Geert Jacob Bremer (*13 juli 1924 te Beetsterzwaag). Geert Bremer was huisarts te Nieuwkoop, samen met de antiquaar Bob de Graaf Bierbrauwer medeoprichter van het Kunstgenootschap 't Reghthuys aldaar. Hij studeerde medicijnen in Groningen, werd in 1943 door de bezetter tewerkgesteld in Wurzen, was buitengewoon lector huisartsgeneeskunde in Leiden (1971-1980) en hoogleraar huisartsgeneeskunde in Groningen (1980-1990). Behalve auteur van wetenschappelijk werk en artikelen in medische vaktijdschriften was Bremer ook de auteur van een aantal (autobiografische) verhalen. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

maandag 4 juli 2011

Ove: Suzanne Vermeer (pseudoniem van Paul Goeken) (4 oktober 1962 - 21 juni 2011)

Met het overlijden van Paul Goeken verliest Nederland één van de succesvolste Nederlandse thrillerauteurs van de afgelopen jaren. Goeken publiceerde meerdere thrillers onder zijn eigen naam, maar werd vooral bekend met de thrillers die hij vanaf 2006 uitbracht onder het pseudoniem Suzanne Vermeer. Zijn meest recente thriller is onlangs verschenen onder de titel Bella Italia. Goeken kreeg begin 2011 te horen dat hij kanker had. Hij overleed op 48-jarige leeftijd op het Spaanse eiland Gran Canaria, waar hij samen met vrouw en kinderen sinds 1999 woonde. Vermoedelijk verschijnt in 2012 zijn laatste roman, Noorderlicht.

Ove: Simon Heere Heeresma (9 maart 1932 - 26 juni 2011)

Op 79-jarige leeftijd is auteur Simon Heere Heeresma op 26 juni te Laren overleden. Heeresma wordt op 9 maart 1932 geboren in Amsterdam. In 1954 debuteert hij als schrijver met de dichtbundel Kinderkamer. In de jaren zestig wordt hij echt als schrijver actief. Hij publiceert onder meer de verhalenbundel Bevind van zaken (1962) en de roman Een dagje naar het strand (1962). In de jaren zeventig brengt hij samen met Hans Plomp, Peter Andriesse en George Kool Het manifest voor de jaren zeventig uit, een pleidooi voor leesbare teksten voor een groot publiek. Het levert hem onder meer ruzie op met schrijver Jeroen Brouwers. Vanaf de jaren tachtig wordt het aantal nieuwe publicaties minder. Wel verschijnen er enkele verzamelbundels. In 2005 maakt Heeresma een comeback met zijn tweedelige jeugdautobiografie Een jongen uit plan Zuid. In 2006 verschijnt zijn laatste roman Kijk, een drenkeling komt voorbij uit 2006. Zie voor meer informatie: http://www.kb.nl/dossiers/heeresma/index.html.