VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

vrijdag 6 mei 2011

Nws: Pietas onlineBibliografie en Bronnenarchief Nadere Reformatie
digitaal beschikbaar: http://www.pietasonline.nl

Op dinsdag 17 mei 2011 vindt in de Vrije Universiteit Amsterdam de presentatie plaats van de digitale bibliografie Pietas. Plaats: Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam, in MediaXperience (zaal 1A-01).

Vanaf de zestiende eeuw verschenen duizenden boeken en boekjes om de godzaligheid van Nederlandse gereformeerde mensen en hun maatschappij te bevorderen. Ze werden in grote oplagen gedrukt. Uit boedelinventarissen blijkt, dat ze een brede verspreiding vonden. Welke werken zijn het en door wie werden ze geschreven of uitgegeven? De digitale bibliografie Pietas is ontworpen om deze vroomheidsliteratuur te inventariseren. Het gaat om ruim 15.000 uitgaven en hiervan is een kwart onderzocht en gedetailleerd beschreven. Dat levert veel nieuwe gegevens op over de inhoud en de bronnen, over de vindplaatsen, over auteurs, vertalers, eigenaars: kortom het gehele netwerk van personen rond deze boeken. Daarmee is Pietas een belangrijk hulpmiddel voor de studie naar de protestantse vroomheid en boekcultuur in het Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw.

De Nederlandse vroomheidsliteratuur stond internationaal gezien niet op zichzelf. Engelse devotionele geschriften werden vanaf het begin van de zeventiende eeuw in veel Europese landen verspreid en gelezen. Spoedig verschenen vertalingen in het Nederlands, Duits, Frans, Hongaars en andere talen. Pietas start met 3.500 van deze puriteinse werken, die uit het Engels in het Nederlands zijn vertaald. Ze demonstreren bij uitstek dat vroomheid grenzen van talen, confessies en eeuwen overschrijdt.
Frans Huisman is ontwerper en redacteur van Pietas. Hij is gastonderzoeker bij het Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tegelijk met Pietas komt het Bronnenarchief Nadere Reformatie beschikbaar. Bij de start is hierin de complete digitale tekst opgenomen van ruim vijftig uitgaven uit Pietas. Hiermee wordt de toegankelijkheid van deze teksten voor het onderzoek aanzienlijk verbeterd.

Programma
14.30 u Ontvangst
15.00 u Welkomstwoord door prof. dr. A.A. den Hollander
15.10 u Drs. F.W. Huisman: Pietas: toelichting en demonstratie
15.40 u Dr. G. Proot: Pietas als bibliografisch instrument
15.55 u Dr. W. Heijting: François Boels en het piëtistisch-gereformeerde netwerk
16.10 u Prof. dr. W.J. op ’t Hof: Persoonlijke betrekkingen tussen puriteinse
auteurs en hun Nederlandse vertalers en instigatoren.
16.25 u J. van de Kamp MA: Ervaringen met Pietas in het onderzoek
16.30 u Receptie

De toegang is gratis na aanmelding. Tel.: 020-5985187; e-mail: erfgoed@ubvu.vu.nl

In de studiezaal van de Bijzondere Collecties is vanaf 16 mei een kleine tentoonstelling ingericht: ‘Om des selfs voortreffelickheit uyt het Engelsch vertaelt.’ Nederlandse vertalingen van puriteinse werken in de zeventiende en achttiende eeuw. De tentoonstelling is tot en met 1 augustus 2011 te bezichtigen tijdens de openingsuren van de studiezaal.

Folder: http://www.ssnr.nl/onderzoeksarchief/diversen/pietas%20online%20folder.pdf