VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 31 mei 2011

Pas Verschenen: Boudien de Vries, Een stad vol lezersBoudien de Vries, Een stad vol lezers, leescultuur in Haarlem 1850-1920. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Aan het eind van de negentiende eeuw voltrok zich niets minder dan een revolutie. Was het lezen van literaire, opiniërende en informatieve boeken, tijdschriften en kranten in 1850 voorbehouden aan een smalle bovenlaag, binnen een halve eeuw veranderde dit fundamenteel. Meer mensen dan ooit kwamen in aanraking met drukwerk en konden kennisnemen van het literair erfgoed, zich mengen in de discussies van de dag en door zelfstudie hopen op een betere toekomst. Tegelijkertijd werden politieke en levensbeschouwelijke bewegingen zich bewust van de mogelijkheden om via eigen bibliotheken, kranten en tijdschriften hun visie op de samenleving uit te dragen. Wie de negentiende-eeuwse lezers waren en welke boeken ze lazen, is nauwelijks bekend. Lazen ze flodderromans of literaire meesterwerken, vooral stichtelijke werken of ook pikante verhalen en wat waren de toenmalige bestsellers? Hoe kwamen deze lezers aan hun boeken? In Een stad vol lezers onderzoekt Boudien de Vries de Haarlemse leescultuur en schetst tegelijkertijd een beeld van de negentiende-eeuwse Nederlandse lezer.

Boudien de Vries is universitair hoofddocent Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

ISBN 9789460040658, NUR 615, gebonden, geïllustreerd, deels in kleur, 14x23 cm, 512 pagina's, € 35,00.

Age: Nacht van Kunst & Wetenschap in Groningen

De Nacht van Kunst & Wetenschap wordt groot spektakel

Op 4 juni staat de binnenstad van Groningen tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap in het teken van wetenschap, theater, tentoonstellingen, kunst, workshops en experimenten. Het festival, dat plaatsvindt op 18 locaties met in totaal 237 acts belooft een groot succes te worden.

Echte hartcellen maken en een poging het grootste molecuul ooit te bouwen. Een debat over artistieke vrijheid en persoonlijke veiligheid in 'Cyberspace', chemisch koken en wetenschapper Kees Moeliker die vertelt over homoseksuele necrofilie bij eenden, waarvoor hij in 2003 de Ig Nobelprijs won. Plus optredens van onder andere Go Back To The Zoo, Tim Knol, de Zweedse groep Slagsmålsklubben, het NNT, 3FM met het 3FM Talent Stage, A Silent Express, Kensington, Club Guy & Roni, het NND en het Pavlov E-Lab. En dit is nog lang niet alles. In totaal zijn er tijdens de Nacht 237 acts te bewonderen, verspreid over 18 locaties in de binnenstad.

donderdag 26 mei 2011

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXVII: Iets waar ik eigenlijk niks VAN weet

Laatst zei ik het weer, en iedere keer dat ik het zeg denk ik: Hee wat gek! Ik zei Daar weet ik niks VAN. Ik zei niet Daar weet ik NIKS van, want dat bedoelde ik niet. Is er verschil in betekenis dan? Nou ja, dat is de vraag die ik in dit miniatuurtje hoop te beantwoorden, maar ik kan nu al verklappen dat het wel zo voelt. "Of niet soms?," zou ik daar retorisch aan toe kunnen voegen.

dinsdag 24 mei 2011

Toenaderingen. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands - Call for proposals

In 2009 publiceerde uitgeverij Acco (Leuven/Den Haag) de bundel Over grenzen/Oor grense. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie (red. Ronel Foster, Yves T’Sjoen en Thomas Vaessens). In deze opstellenbundel worden beschouwingen gewijd aan diverse raakvlakken/tendensen in de poëzielandschappen van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (meer bepaald de Afrikaanse poëzie).

vrijdag 20 mei 2011

Ten: Toerist in het Amsterdam van de Gouden EeuwVan 8 juni t/m 4 september 2011 is bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de tentoonstelling Toerist in de Gouden Eeuw. Amsterdam voor vijf duiten per dag te zien.

Amsterdam was in de zeventiende eeuw een zeer aantrekkelijke bestemming voor toeristen. De stad was op het hoogtepunt van haar macht en bood gastvrijheid, exotische koopwaar, kunst, cultuur, talloze herbergen en taveernen, concertzalen en huizen van plezier. Er was vrijheid en bruisende welvaart. De tentoonstelling Toerist in de Gouden Eeuw plaatst de hedendaagse toerist in de schoenen van zijn voorganger uit de zeventiende eeuw en geeft alle informatie over stappen, winkelen, eten, hotels en bezienswaardigheden.

Age: Tentoonstelling over de schandalige roman uit de 17e eeuw
UvA ErfgoedLab #8: Boekhandel De Zwoele Pen presenteert:

De schandalige roman uit de zeventiende eeuw

UITNODIGING

Beste lezer!

Het is zover: het UvA Erfgoedlab opent op 23 mei om 16:00 uur zijn deuren voor het project De schandalige roman uit de zeventiende eeuw.

Hora est!: Promotie Jeroen Vandommele in Groningen

Op donderdag 16 juni 2011 verdedigt Jeroen Vandommele zijn proefschrift getiteld: Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561. U bent hartelijk uitgenodigd de openbare verdediging bij te wonen. De verdediging begint om 14.45 uur en vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 te Groningen. Na afloop is er een receptie in het Academiegebouw.

Age: Congres over Inburgeren

'Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'.

27 mei 2011

Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Thema

Het thema van de dag zal zijn 'Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'.

Tussen 1815 en 1830 was, althans op overheidspapier, inburgeren de leus. Sommige hervormingen in het Verenigd Koninkrijk werden aanvaard, al dan niet morrend, waardoor de eenheid tussen Noord en Zuid toenam. Andere leidden uitsluitend tot toenemende oppositie en een groeiende kloof tussen groepen of gebieden in het koninkrijk. De samenleving kreeg tussen 1815 en 1830 in ieder geval op allerlei vlakken in snel tempo een nieuw of ander gezicht. Er ontstond een situatie van voortdurende integratie en desintegratie, op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau. Dit aspect van de geschiedschrijving van Noord en Zuid staat centraal op het colloquium.

dinsdag 17 mei 2011

Age: Tentoonstelling Pop up! in Meermanno en Nairac

Pop up! Bijzondere en beweegbare boeken. Van 9 juli t/m 23 oktober 2011

Pop up en beweegbare boeken: daarbij wordt dan meestal aan kinderboeken gedacht. Bijvoorbeeld de beroemde boeken van Lothar Meggendorfer en Vojtěch Kubašta. Ook nu worden de meeste pop up boeken als kinderboeken in de markt gezet, maar worden (en werden) ze opvallend vaak door volwassenen gekocht en verzameld.

Boeken met beweegbare onderdelen worden al sinds de 13de eeuw gemaakt. Verschillende technieken zijn gebruikt om een extra dimensie of een beweging tot stand te brengen. De eenvoudigste vorm hiervan is de uitklapprent. Meestal had deze een wetenschappelijk of educatief karakter: bijvoorbeeld om berekeningen of kaarten te kunnen tonen. Heel bijzonder zijn de boeken met roterende schijven om de werking van het heelal te duiden. Later zien we beweegplatenboeken van het menselijk lichaam, ten behoeve van artsen in opleiding.

maandag 16 mei 2011

Nws: Activiteiten Gouden Eeuw Centrum Amsterdam

Graag attenderen wij u op een zevental activiteiten betreffende de Gouden Eeuw.

I Yolanda Rodríguez Pérez

De Amsterdamse Spanjaard: een zeventiende-eeuwse roman als voorbeeld van ‘cultural transfer’ tussen Spanje en de Republiek - colloquium
Datum: donderdag 19 mei 2011, 15.30 - 17 uur
Locatie: Belle van Zuylenzaal, UB, Singel 425, Amsterdam

II NIEUW!

UvA ErfgoedLab #8: Boekhandel De Zwoele Pen presenteert: De schandalige roman uit de zeventiende eeuw - tentoonstelling
Datum: 23 mei t/m 19 juni 2011
Locatie: UBA, Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Nws: Plantin Instituut voor typografie

Missie

Het Plantin Instituut voor Typografie orga­ni­seert ‘Expert clas­ses’ over Typografie en Vormgeving, Type design, Book design en korte modules.

Vanuit een eigen­zin­nige visie en als zel­fs­tan­dig insti­tuut biedt het een unieke com­bi­na­tie aan van the­o­re­ti­sche inzich­ten, his­to­ri­sche ach­ter­gron­den, up-to-date tech­ni­sche ken­nis en pra­kti­sche vaar­di­ghe­den. De sleu­telwo­or­den van de oplei­ding zijn typo­gra­fie en vorm­ge­ving in de brede zin van het woord: van de his­to­ri­sche, esthe­ti­sche en func­ti­o­nele aspec­ten van de let­ter en haar beeld­vor­ming tot het geheel van pro­ces­sen die van­daag de gra­fi­sche com­mu­ni­ca­tie bepa­len, van ontwerp tot ein­d­pro­duct. Het pro­gramma legt daar­bij de nadruk op deskun­di­gheid, oor­de­elsver­mo­gen en kwaliteitsbewaking.

donderdag 12 mei 2011

Nws: Zoektocht Achille van den Branden

Poëzie-weblog De Contrabas is een zoektocht begonnen naar de boekenweblogger Achille van den Branden. Jarenlang onderhield Van den Branden (vrijwel zeker een pseudoniem) bijna dagelijks een weblog waarop hij boeken besprak, maar sinds 1 april van dit jaar is hij daar plotseling mee opgehouden. Ook het parallelle weblog Prins van Denemarken, met fragmenten uit gelezen boeken, wordt niet meer bijgewerkt. "Gezocht.", schrijft De Contrabas, "Man of vrouw, vermoedelijk, of meerdere mannen en/of vrouwen. Achille van den Branden is de naam waarop hij/zij/ze reageert/reageren. Uiterlijk: onbekend. Als je daar bent: meld je."

Nws: Interviews Hugo Claus 1950-1975 nu digitaal beschikbaar

De interviews die Hugo Claus in de periode 1950-1975 gaf, zijn nu digitaal beschikbaar en doorzoekbaar via de website van het Clauscentrum (www.clauscentrum.be, kopje 'Interviews') of rechtstreeks via theater.ua.ac.be/claus. Daarmee is een belangrijk onderdeel van zijn literaire nalatenschap toegankelijk geworden voor belangstellenden en onderzoekers.

'Ik kan niet tegen definitieve, afgebakende dingen', zei Claus in 1968 tegen een interviewer in Het Parool. Toch probeerde men de schrijver vanaf het begin van zijn carrière vast te leggen en te definiëren en het interview leek het perfecte middel te zijn om dat te bereiken. Tot een sluitende definitie zouden de vele interviewers echter nooit komen, want Claus liet zich niet vangen. Dat neemt niet weg dat de vele pogingen die ondernomen werden een schat aan materiaal bieden voor de onderzoeker en de liefhebber.

Eind 2010 is er gestart met het digitaliseren van de interviews van Hugo Claus, die zijn verzameld en bewaard in het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (Universiteit Antwerpen, www.clauscentrum.be). De eerste periode van Claus' schrijversloopbaan - van 1950 tot 1975 - is nu digitaal toegankelijk gemaakt in samenwerking met het Platform Digital Humanities van de UA (www.ua.ac.be/digitalhumanities).

Nws: Etymologiewiki opgericht als aanvulling op Etymologiebank

Vorig jaar november is de Etymologiebank de lucht ingegaan, gehost door het Meertens Instituut en te vinden op: http://www.etymologiebank.nl/. In deze Etymologiebank worden alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aangeboden op één centraal punt en in chronologische volgorde. Sinds mei 2011 is als aanvulling op de Etymologiebank de Etymologiewiki opgericht, te vinden op: http://www.etymologiewebsite.nl/wiki/Hoofdpagina

vrijdag 6 mei 2011

Nws: Pas verschenen: Tiele-publicatie Boeketje Boekwetenschap verschenen

Op woensdag 27 april jongstleden vond het jaarlijkse KVB-Tiele symposium voor het boekenvak 'Waardevol digitaal! De ontwikkeling van de waardeperceptie van digitale publicaties’ plaats. Tijdens dit symposium werd de Tiele-uitgave Boeketje Boekwetenschap gepresenteerd. Een uitgave waarin de vier Tiele-hoogleraren in kort bestek laten zien hoe rijk, gevarieerd en breed het terrein van de boekwetenschap is: van onderzoek naar de functie en ontwikkeling van boeken, teksten en letters tot de vraag of schrijven, drukken en lezen van boeken (on)natuurlijk is. Paul Hoftijzer neemt ons mee op zijn speurtocht naar de herkomst en geschiedenis van oude boeken in de Bibliotheca Thysiana.

Nws: Pietas onlineBibliografie en Bronnenarchief Nadere Reformatie
digitaal beschikbaar: http://www.pietasonline.nl

Op dinsdag 17 mei 2011 vindt in de Vrije Universiteit Amsterdam de presentatie plaats van de digitale bibliografie Pietas. Plaats: Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam, in MediaXperience (zaal 1A-01).

Vanaf de zestiende eeuw verschenen duizenden boeken en boekjes om de godzaligheid van Nederlandse gereformeerde mensen en hun maatschappij te bevorderen. Ze werden in grote oplagen gedrukt. Uit boedelinventarissen blijkt, dat ze een brede verspreiding vonden. Welke werken zijn het en door wie werden ze geschreven of uitgegeven? De digitale bibliografie Pietas is ontworpen om deze vroomheidsliteratuur te inventariseren. Het gaat om ruim 15.000 uitgaven en hiervan is een kwart onderzocht en gedetailleerd beschreven. Dat levert veel nieuwe gegevens op over de inhoud en de bronnen, over de vindplaatsen, over auteurs, vertalers, eigenaars: kortom het gehele netwerk van personen rond deze boeken. Daarmee is Pietas een belangrijk hulpmiddel voor de studie naar de protestantse vroomheid en boekcultuur in het Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw.

donderdag 5 mei 2011

Vac: assistent Nederlandse taalkunde, VUBrussel (deadline: 15 mei 2011)

  • Vacature Nummer: LW/2011/007
  • Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte
  • Betrekking: Assisterend Academisch Personeel
  • Intern of Extern: Extern
  • Mandaat: Deeltijds (50%) assistent
  • Ingangsdatum: 01.10.2011

Age: Presentatie Ben Bos' Total Design


Op donderdag 12 mei wordt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam het boek TD 63-73; Total Design and it's pioneering role in graphic design van Ben Bos in Nederland gepresenteerd. Ook wordt op deze middag officieel bekendgemaakt dat Nijhof & Lee International Booksellers vanaf juni verder zal gaan als Nijhof & Lee Boekhandel bij de Bijzondere Collecties. U bent van harte welkom.

Het boek TD 63-73 is uitgegeven naar aanleiding van de succesvolle overzichtstentoonstelling Wim Crouwel, A Graphic Odyssey, die nog tot 3 juli te zien is in het Design Museum in Londen.

woensdag 4 mei 2011

Eve: VIOT-congres: Taalgebruik & Diversiteit, 21-23 december 2011 (call for papers)

Op 21, 22 en 23 december 2011 vindt aan de Universiteit Leiden het 12e taalbeheersingscongres van de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) plaats. Als thema voor dit twaalfde VIOT-congres is gekozen: Taalgebruik & Diversiteit. U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren.

zondag 1 mei 2011

Nws: Een eregalerij

Het is voor zover ik kan zien nog niet aangekondigd bij de DBNL of het Letterkundig Museum, maar sinds een paar dagen is in de app store van Apple een elektronische eregalerij van de Nederlandse literatuur te vinden die door deze twee organisaties in samenwerking met Bibliotheek.nl (die wel al informatie biedt) wordt aangeboden. In de eregalerij staan vijfentwintig gratis downloadbare hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur  – Pijpelijntjes, De boeken der kleine zielen, Liedjes van Gorter – in een elektronische editie, en met extra informatie over de auteurs en soms over het werk.
Er is een mooie selectie gemaakt – het is misschien jammer dat alleen Sara Burgerhart ouder is dan de negentiende eeuw, maar dit zal wel iets te maken hebben gehad met de wens zo toegankelijk mogelijke boeken aan te boeden. Een minpuntje dat nu al door gebruikers in de app store wordt genoemd is dat de lettergrootte niet kan worden aangepast, terwijl sommige boeken met wel erg kleine letters worden weergegeven. Dat is hopelijk een schoonheidsfoutje dat snel kan worden aangepast.
De app is hier te vinden. Overigens kunnen de boeken hier ook worden gedownloaded om met een andere reader te lezen (als ePub, dat wil zeggen, leesbaar op bijna alle lezers behalve de Kindle).