VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

woensdag 27 april 2011

Lit: Hanneke van Schooten, Buiten de tijd (Brakman)

Buiten de tijd bevat gedichten die zijn geïnspireerd op de schrijver Willem Brakman. Van Schootens jarenlange vriendschap met Brakman vormde de aanleiding voor deze poëzie, die in de periode 1990-1998 is gepubliceerd in onder andere haar dichtbundels Dit landschap zien (1990), Gedichten (1991), Anomalie (1993), Reisgenoot (1995) en de bibliofiele uitgave Buiten bereik (1998). In deze gedichten staan niet alleen ontmoetingen met Brakman centraal, maar ook overwegingen bij de plekken waaraan hij zeer gehecht was, zoals het eiland Schiermonnikoog. Zij zijn hier samengebracht onder de subtitel ‘Plaatsbepalingen’. Een deel hiervan is op verzoek van Brakmans beoogd biograaf Gerrit Jan Kleinrensink recent gepubliceerd in de kroniek van de Brakmankring.

Age: Presentatie Early Dutch Books Online

Op donderdag 26 mei 2011 presenteren de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden de databank Early Dutch Books Online. Rond de 10.000 in Nederland uitgegeven boeken met meer dan twee miljoen pagina's uit de periode 1780-1800 zijn hiervoor gedigitaliseerd. In samenwerking met de Werkgroep 18e Eeuw is een symposium georganiseerd waaruit de nieuwe onderzoeksmogelijkheden blijken die een dergelijk groot tekstcorpus biedt. Graag nodigen wij u uit voor het symposium en de feestelijke lancering van de databank.

Cursus: De invloeden van de Romantiek, 28 mei, 4 en 18 juni 2011 te Den Haag (Gemeentemuseum)

Een Romantische kijk. Verzameling van Jef Rademakers, 26 maart t/m 5 juni 2011

Eerder in het Hermitage in St. Petersburg te zien; nu in het Gemeentemuseum Den Haag. De collectie romantische schilderijen van Jef Rademakers bestaat uit werken van grote 19e- meesters als B.C. Koekkoek, Andreas Schelfhout, Petrus van Schendel en Eug. Verboeckhoven. De verzameling geeft een bijzonder beeld van deze tot nu toe nog vrij onderbelichte stroming.

Nieuw nummer Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL)


Het nieuwe TNTL-nummer bevat twee bijdragen gewijd aan de (post-)koloniale letteren.
Siegfried Huigen analyseert de beschrijving van Kaap de Goede Hoop die de predikant François Valentyn opnam in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726). Valentyns visie past in het toenmalige Nederlandse landschapsdiscours waarin de wilde natuur zoveel mogelijk gemarginaliseerd wordt. Voor wat betreft de informatie over het Zuid-Afrikaanse binnenland blijkt hij schatplichtig te zijn aan het kennisnetwerk van de VOC.

vrijdag 22 april 2011

Nws: Dichter Hugues C. Pernath in de schijnwerpers in het Letterenhuis

Op 15 augustus 2011 zou de Antwerpse dichter Hugues C. Pernath tachtig jaar geworden zijn. Bovendien verscheen vijftig jaar geleden de bundel ‘Soldatenbrieven’, die Pernath samen met Paul Snoek schreef. Deze twee verjaardagen laat het Letterenhuis niet onopgemerkt voorbij gaan. Op het programma staan een presentatie, twee lezingen en een colloquium.

Age: workshop Tale of a nun, Brussel, 27 april 2011


In het kader van het interdisciplinaire project Beatrijs internationaalorganiseert het Centre for European Reception Studies (CERES) op woensdag 27 april aan de Hogeschool-Universiteit Brussel een workshop over de Engelse, Spaanse, Nederlandse en Franse vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal over de non Beatrijs die haar klooster verliet. Deze workshop dient als voorbereiding van het congres Beatrijs de wereld in (Den Haag, 29-30 september 2011).
De toegang tot de workshop is gratis maar het aantal deelnemers is beperkt (max. 22). Aanmelding is noodzakelijk: remco.sleiderink@hubrussel.be
Het programma van de workshop en verdere informatie over het project: is te vinden via http://www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal/

donderdag 21 april 2011

Nws: 20.000 dierenprenten uit de Artis Bibliotheek online
Historische dierenprenten uit de Artis Bibliotheek online

Honderdste collectie op website Geheugen van Nederland

Vanaf 21 april 2011 zijn 20.000 dierenprenten uit de beroemde prentenverzameling Iconographia Zoologica van de Artis Bibliotheek digitaal te bekijken.

Dit is de honderdste collectie die in het kader van het nationale digitaliseringsprogramma Het Geheugen van Nederland is gedigitaliseerd. Hiermee worden de unieke prenten van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen uit de Iconographia Zoologica wereldwijd voor iedereen toegankelijk via http//www.geheugenvannederland.nl.

dinsdag 19 april 2011

Ove: Overleden: Ton Vallen (1946-2011)

Op 4 april 2011 overleed dr. A.L.M. (Ton) Vallen, hoogleraar "Interculturele Communicatie: Meertaligheid en Onderwijs" aan de School of Humanities van de Universiteit van Tilburg aan de gevolgen van een hersentumor.
Vallen, die tijdens zijn loopbaan verbonden was aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, begaf zich in zijn werk op het kruisvlak tussen sociolinguïstiek en dialectologie, niet toevallig de titel van een bundel die Vallen in 1980 medesamenstelde en dat ging over het roemruchte Kerkrade-project naar dialect en onderwijs in Kerkrade. In zijn Tilburgse jaren bestudeerde Vallen ook actief allerlei vragen rond de taal van etnische minderheden.
Naar verluidt was Vallen bij overlijden nog aan het werk aan een afscheidsrede over het onderwerp dat hem zolang gefascineerd had: 'Dialect, beeldvorming en onderwijskansen'. Hij is 64 jaar oud geworden.

In memoriams: Univers, Veldeke.

Age: Twintigste Bert van Selm-lezing 6 september 2011

Twintigste Bert van Selm-lezing
Tussen missie en media

Op dinsdag 6 september 2011 zal de twintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van Arnold Heumakers, criticus bij NRC Handelsblad, onder de titel: 'Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in het moderne medialandschap'.

De massamedia geven tegenwoordig gezicht aan de wereld. Onze kennis van de wereld ontlenen we aan televisie en internet. De wereld wordt dus voor een belangrijk deel gecreëerd door de media. Maar van oudsher claimden de kunsten deze taak voor zichzelf. In de Romantiek is zo'n wereldscheppende functie uitdrukkelijk door de dichters en schrijvers opgeëist. 'Wij zijn op een missie: tot de Bildung van de aarde zijn wij geroepen', schreef de Duitse romanticus Novalis. Hoe zou deze romantische missie er tegenwoordig uit kunnen zien? Oftewel, wat is de plaats van de literatuur in een wereld die de massamedia dagelijks creëren?

woensdag 13 april 2011

Age: The Unbound Book. A Conference on Reading and Publishing in the Digital Age


The Unbound Book. A Conference on Reading and Publishing in the Digital Age
Amsterdam and Den Haag, The Netherlands, 19 - 21 May 2011

For full program and tickets go to: http://www.e-boekenstad.nl/unbound.

The conventional notion of the book, based on centuries of print, has grown outdated. The book is coming unbound, freed from the bindings of the printed volume and from the limitations of conventional text. How will todayʼs multimedia content and online modes of authorship offer entirely new vistas of book-like functions? How should we preserve vital features of conventional print? How will the chain from author to reader develop?

Age: KVB symposium 2011: Waardevol digitaal!

KVB symposium 2011. Thema WAARDEVOL DIGITAAL!
De (markt)waarde van digitale publicaties

Woensdagmiddag 27 april 2011, Theater Diligentia, Lange Voorhout 5. 2514 EA Den Haag,12.45-17.05 uur.

Sprekers
- Hidde van der Louw, bol.com
- Caroline Damwijk, directeur Libris Blz.
- Kees Holierhoek, voorzitter st. LIRA
- Bas Savenije, directeur Koninklijke Bibliotheek
- Geert Noorman, directeur NUV
- Eppo van Nispen, directeur CPNB (Tiele-lezing)

Ove: Overleden: J.W. Oerlemans (22 mei 1926 - 20 maart 2011)

Dichter en historicus Jacobus Willem Huibert Oerlemans is op 20 maart 2011 te Poortugaal overleden. Hij is 84 jaar oud geworden. In 1962 verscheen de eerste dichtbundel van zijn hand onder de titel De verte tussen ons in. Na deze bundel publiceerde hij nog zes dichtbundels. In 1992 ontving hij de Anna Blaman Prijs voor z'n complete oeuvre. Naast dichter was Oerlemans ook hoogleraar moderne geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1990 publiceerde hij in NRC Handelsblad een essay getiteld 'Een-partijstaat Nederland', waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de machtsuitoefening in Nederland. Dit essay maakte hem in kleine kring beroemd.

maandag 11 april 2011

Age: Tiele-lezing 2011

Tiele-lezing 2011: Het nachtkastje ofwel de zoektocht naar de Dikke Man

Op woensdag 27 april, om 15:00 uur, vindt in Theater Diligentia te Den Haag de Tiele-lezing 2011 plaats. Dit jaar spreekt Eppo van Nispen tot Sevenaer over ‘Het nachtkastje ofwel de zoektocht naar de Dikke Man’.

De Tiele-lezing maakt deel uit van het symposium ‘Waardevol Digitaal’ dat georganiseerd wordt door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en de Tiele-Stichting. Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling van de digitale markt en de (markt)waarde van digitale publicaties centraal.

Age: Boekennachtrondvaart antiquariaat Brinkman


VAAR MEE MET (DE) HILDEBRAND, TERUG IN DE TIJD

Antiquariaat Brinkman organiseert - samen met Rederij De Nederlanden -
drie rondvaarten door het Singel tijdens de "Boekennacht" van 15 april a.s.
Wij gaan scheep op de oude trekschuit Hildebrand (bouwjaar 1880), en elke rondvaart duurt ca. 30 minuten.
Tijdens de vaart hoort u een lezing over Hildebrand en zijn Camera Obscura.
Afvaart t/o ons antiquariaat, Singel 319:

20.00 Marita Mathijsen - Een trekschuitpraatje over standen in de Camera Obscura
21.00 Marita Mathijsen - Een trekschuitpraatje over standen in de Camera Obscura
22.00 Peter van Zonneveld- Hildebrand en het geheim van de Camera Obscura

Prijs per vaart: 5 euro
Betalen aan boord
Reserveren: info@antiquariaatbrinkman.nl

Column 82: Haar rode gezicht

  
In de eerste hoofdstukken van de Historie van Valentijn ende Oursson lezen wij hoe keizer Alexander van Constantinopolen hoort van de grote naam en faam van Bellissante, de (jongere) zuster van koning Pepijn van Vranckrijck. Zo lovend zijn de kritieken dat hij met een select gezelschap scheep gaat en naar Vranckrijck zeilt. Daar aangekomen geeft hij ambassadeurs opdracht om naar Parijs te reizen en daar uit zijn naam de hand van Bellissante te vragen. Koning Pepijn voelt zich vereerd en stemt graag toe. Geëmotioneerd neemt hij afscheid van zijn zuster, drukt haar op het hart zich voorbeeldig te gedragen en in den vreemde het prestige van Vranckrijck hoog te houden.
   In Constantinopolen wordt de aartsbisschop, een vertrouweling van keizer Alexander, verliefd op Bellissante, en als zij op een dag alleen zijn spreekt hij haar hierover aan. Hij biedt aan haar dienaar in de liefde te worden en stelt haar gerust: in zijn functie als biechtvader kan hij haar voor elke zonde die zij hierin zou begaan vergiffenis schenken. Bellissante die zich absoluut niet bewust was van ’s mans verliefdheid schrikt van zijn ontboezeming en weigert resoluut.

zondag 10 april 2011

Age: Bijzondere Collecties en de Boekennacht

Bijzondere Collecties en de Boekennacht

Met Nelleke Noordervliet, Kester Freriks, Lisa Kuitert en Garrelt Verhoeven. Gespreksleider is Lennart Booij.

Locatie: Doelenzaal van de UB, Singel 425, Amsterdam, 21.00-22.00 uur.

Op vrijdag 15 april 2011 wordt voor de derde keer de Amsterdamse Boekennacht gehouden. Het thema is dit jaar ‘De ontdekking’.

donderdag 7 april 2011

Age: Dag van het Nederlandse lied , 10 mei 2011 Utrecht

Graag nodig ik u uit voor de derde Dag van het Nederlandse lied die op 10 mei 2011 in de middag in Utrecht (13.00-17.00 uur) gehouden zal worden. De Dag van het Nederlandse lied is verbonden met het NWO-project Dutch Songs on Line, dat nu bijna twee jaar loopt. Tijdens deze middag brengen wij u graag verslag uit van de laatste ontwikkelingen en presenteren we u een programma met drie lezingen (door Donald Haks, Lotte Jensen en Geert Buelens) en een workshop. Wie de Dag van het Nederlandse lied bezoekt, weet weer precies wat er op dit terrein gaande is!

De deelname is gratis, maar met het oog op de catering verzoek ik u wel uw komst bij mij aan te melden door middel van een mailtje, graag voor 3 mei.

Met vriendelijke groet,
mede namens Martine de Bruin, Louis Grijp, Rene van Stipriaan en Els Stronks,
Dieuwke van der Poel

zondag 3 april 2011

Age: Internationaal Rederijkerscongres Brussel 20-22 mei 2011


UITNODIGING

De voorzitters van de Brusselse Rederijkerskamers ’t Mariakranske, De Leliebloem en van het Verbond van de Kamers van Rethorica nodigen u uit op het

28ste Internationaal rederijkerscongres
20 – 21 & 22 mei 2011 Brussel

“Rederijkers in een hedendaags stedelijk perspectief ”

Drie nieuwe vertalingen Beatrijs in de maak


Van 7 tot 10 april wordt in het Hongaarse vertalershuis aan het Balatonmeer een workshop georganiseerd rond drie nieuwe vertalingen van de Middelnederlandse Beatrijs. De vertalingen in het Hongaars, Pools en Roemeens komen tot stand in het kader van mastercolleges aan de universiteiten van Boedapest, Wrocław en Boekarest. Aan de Hongaarse versvertaling wordt meegewerkt door de dichter Zsuzsa Rakovszky die in Nederland en Vlaanderen vooral bekend is door haar roman De schaduw van de slang. Het vertaalatelier aan het Balatonmeer wordt gefinancierd door het Expertisecentrum Literair Vertalen van de Nederlandse Taalunie. Later dit jaar zal in Den Haag een groot congres plaatsvinden, gewijd aan de internationale uitstraling van de Beatrijs (Koninklijke Bibliotheek, 29-30 september). Van het Middelnederlandse verhaal over de non die haar klooster verlaat en in de prostitutie belandt, bestaan opmerkelijk veel vertalingen en bewerkingen. Alleen al in het Engels zijn er zes vertalingen.
Voor meer informatie over de workshop in Hongarije kunt u (uiteraard in het Nederlands) contact opnemen met dr. Orsolya Réthelyi, Vakgroep Neerlandistiek, Eötvös Loránd Universiteit Boedapest (ELTE), rethelyi@freemail.hu. Informatie over het overkoepelende project is te vinden op: http://www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal/

Themabijeenkomst: Politiek engagement in de Nederlandse taal- en letterkunde, wo 18 mei 2011 te Leiden

Themabijeenkomst georganiseerd door de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

18 mei 2011, 13.30-17.00 uur
Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Zaal Zuidhal, 2e verdieping

In 1872 signaleerde Multatuli ‘een nieuwe ramp’:

'het gekakel der politiseerende demokraatjes. Arm volk dat gered moet worden door zulke advokaten!
We hadden: liberalismus, Thorbeckery, behoud, halfheid, traagheid, karakterloosheid, vervalschte levensmiddelen, specialiteiten, kiezery, Kamer-speeches, verrotte politieke atmosfeer… dit alles was niet genoeg! De clubziekte ontbrak nog. De heeren demokraat-byeenkomers zien niet in, dat ze nu reeds – ’t is wat vroeg! – al de fouten overnemen van de nog niet verslagen tegenstanders.'

vrijdag 1 april 2011

Age: CfP Jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw

Call for Papers: De grenzen van de Gouden Eeuw

Jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
Universiteit Gent, zaterdag 27 augustus 2011

Het negentiende-eeuws concept van de ‘Gouden Eeuw’ blijft onze perceptie van de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden sterk bepalen. Sinds lang beseffen we terdege dat de uitzonderingspositie die in de frase besloten ligt, historisch gesproken genuanceerd dient te worden. Toch blijft in nogal wat onderzoek over de Gouden Eeuw het exceptionele van dit ‘bijzondere’ culturele moment vooropstaan.

Eve: Twintigste Bert van Selm-lezing door Arnold Heumakers over de plaats van de literatuur in het moderne medialandschap, Leiden, di 6 september 2011

Op dinsdag 6 september 2011 zal de twintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van Arnold Heumakers, criticus bij NRC Handelsblad, onder de titel: ‘Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in het moderne medialandschap’.

De massamedia geven tegenwoordig gezicht aan de wereld. Onze kennis van de wereld ontlenen we aan televisie en internet. De wereld wordt dus voor een belangrijk deel gecreëerd door de media. Maar van oudsher claimden de kunsten deze taak voor zichzelf. In de Romantiek is zo’n wereldscheppende functie uitdrukkelijk door de dichters en schrijvers opgeëist. ‘Wij zijn op een missie: tot de Bildung van de aarde zijn wij geroepen’, schreef de Duitse romanticus Novalis. Hoe zou deze romantische missie er tegenwoordig uit kunnen zien? Oftewel, wat is de plaats van de literatuur in een wereld die de massamedia dagelijks creëren?