VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

donderdag 31 maart 2011

Nws: Pas Verschenen: KB-lezing Jo Tollebeek

De lezing van de Belgische cultuurhistoricus Jo Tollebeek op donderdag 24 maart 2011 ter afsluiting van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) is in druk verschenen bij Bert Bakker: Mannen van karakter: de wording van de moderne geesteswetenschappen. ‘Hoofdpersoon’ is Jan te Winkel, geen onbekende in de Neerlandistiek.
Zie ook http://nederl.blogspot.com/2011/03/age-lezing-belgische-cultuurhistoricus.html.

woensdag 30 maart 2011

Ten: Machtige Boeken! De Librije van Edam en de ReformatieVanaf 2 april vindt in het Edams Museum de tentoonstelling Machtige Boeken! plaats, gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De KB heeft sinds 1934 de boeken uit de Librije – de oude bibliotheek – van de Grote Kerk in Edam in bruikleen. Op de tentoonstelling is een aantal daarvan te bewonderen.

dinsdag 29 maart 2011

Age: Symposium Mooie plaatjes!


SYMPOSIUM

Mooie plaatjes! Gebruik van prenten bij het lager onderwijs in de 19e eeuw.

Op 19 april 2011 wordt door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een onderwijshistorisch symposium georganiseerd over het gebruik van prenten bij het lager onderwijs in de 19e eeuw. Het symposium vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de UvA, Singel 425, Amsterdam, van 14.00–17.00 uur.

Hoe werden plaatjes platen, hoe werden ze gebruikt en welke bijdrage leverden ze aan de onderwijsvernieuwing?

maandag 28 maart 2011

Nws: Pas verschenen: Jan Walravens en het experiment


Jan Walravens en het experiment, red. Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck.

Onder het Ginkgo-imprint verscheen zopas het eerste deel uit de SEL-reeks: Jan Walravens en het experiment. In deze bundel artikelen staat het werk van Jan Walravens (1920-1965) centraal. Walravens heeft in de Vlaamse letterkunde een belangrijke rol gespeeld als wegbereider van het literaire experiment. Daarnaast staat hij bekend om zijn diepgravende filosofische essays over onder anderen Kierkegaard, Sade en Sartre. Zijn zoektocht naar vernieuwing komt op vele vlakken tot uiting: hij is literair criticus, kunstcriticus, essayist, romanschrijver en brengt mensen uit het literaire en culturele veld met visie samen.

zondag 27 maart 2011

Nws: Nieuwe Belgische 'union catalogue' bevat belangrijke erfgoedcollecties


In de week van 21 maart 2011 werd UniCat gelanceerd, de opvolger van de CCB (Union catalogue of Belgian research libraries). Dankzij UniCat is het mogelijk om de holdings van de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheken van de Belgische universiteiten, en een flink aantal Vlaamse hogescholen collectief te doorzoeken. Doordat de netwerkcatalogi Anet en LIBIS-net aan UniCat worden toegevoegd, bevat de union catalogue tevens de gegevens van de bibliotheken van een aantal erfgoedinstellingen.

donderdag 24 maart 2011

Age: Opening expositie boekillustratie UB Leiden


De directeur van de Universitaire Bibliotheken Leiden nodigt uit u voor de opening op 31 maart a.s. van de tentoonstelling

Boek en Plaat. Europese boekillustratie ten tijde van Lucas van Leyden

De opening wordt verricht door dr. Bob van den Boogert, conservator van Museum Het Rembrandthuis. Prof. Paul Hoftijzer zal een inleiding op de tentoonstelling verzorgen. De opening wordt muzikaal omlijst door het ten gehore brengen van enkele zestiende-eeuwse composities. Hierna kunt u onder het genot van een drankje de tentoonstelling bekijken. Uw komst wordt door ons op hoge prijs gesteld.

Nws: Te verschijnen: Geschiedenis uitgeverijen Zwijsen en Malmberg

Half mei verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de uitgave Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg, geschreven door Karen Ghonem-Woets. De ontwikkeling naar verzuiling en ontzuiling wordt uitgebreid beschreven. Er wordt duidelijk gemaakt hoe de uitgeverijen functioneerden op het snijvlak van diverse maatschappelijke processen en hoe ze in meer dan honderd jaar succesvol veranderd zijn van religieus-educatieve naar literair-educatieve uitgeverijen. Het boek verschijnt in de reeks Bijdragen in de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB), nieuwe reeks.

Column 81: Voer voor boekhistorici

  
Alweer een kleine drie jaar geleden maakte ik kennis met de Historie van Valentijn ende Oursson, een van oorsprong laat-middeleeuwse prozaroman, vertaald uit het Frans, maar niet overgeleverd in een vijftiende- of zestiende-eeuwse druk. Met als gevolg dat de roman genegeerd wordt door zowel mediëvisten, omdat er geen middeleeuwse druk van bestaat, alsook door renaissancisten en achttiende-eeuwers, omdat het geen werk uit de Renaissance of de Achttiende Eeuw is. Een schrijnend voorbeeld van tussen wal en schip vallen. Maar omdat de Nederlandse vertaling dateert van vóór 1568 -- ik weet geen beter jaar om de Nederlandse Middeleeuwen als beëindigd te beschouwen -- wilde ik ook deze roman excerperen voor het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT).

Age: Cola Debrot-lezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren

De Werkgroep Caraïbische Letteren organiseert de Tweede Cola Debrot-lezing op woensdag 6 april 2011 in de grote zaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De lezing wordt gegeven door de Cubaans-Amerikaanse auteur Ana Menéndez.

Ana Menéndez geldt als een van de grootste opkomende talenten uit de Caraïbisch-Amerikaanse literatuur. Zij is de dochter van Cubaanse ballingen in de VS. Zij werkte als journaliste voor o.m. The Miami Herald, en publiceerde tot op heden drie boeken: In Cuba I was a German Shepherd (1997), Loving Che (2003) en The Last War (2009). Haar roman In Cuba I was a German Shepherd werd verkozen tot The New York Times Notable Book of the Year en werd vertaald in acht talen. In Nederland is haar bekendheid echter nog bijzonder gering. Als jong auteur (geboren in Los Angeles, 1970) is zij na de éminence grise van de Caraïbische poëzie Derek Walcott, daarom een belangrijke kandidaat voor de Cola Debrot-lezing.

zondag 20 maart 2011

Age: Oost west, thuis best? Ziekte, dood en geldgebrek overzee


De Illustere School van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert op vrijdag 13 mei 2011 een lezingendag over Nederlanders overzee.

Verhalen over de koopmansgeest van Nederlanders in de vroegmoderne tijd (late 16e - 18e eeuw), over de buit, het graaien en de uitbuiting zijn er te over. Maar was het leven van die gelukszoekers overzee eigenlijk wel zo leuk? En hoe verging het de thuisblijvers? Een aantal onderzoekers vertelt over het leven van Nederlanders overzee op verschillende vestigingsplaatsen. Wat deze onderzoekers gemeen hebben is dat hun onderzoek gebaseerd is op archieven die zich niet in Nederland bevinden, maar overzee. Dit bronmateriaal bestaat uit brieven, kerkelijke archieven en ambtelijke documenten zoals ambassadeverslagen, vergaderstukken en vonnissen. Ook komt aan de orde hoe dergelijk onderzoek in zijn werk gaat en welke obstakels onderzoekers kunnen tegenkomen.

Age: Forumdiscussie over crowdsourcing: van Wiki naar Wetenschap

1 april 2011, 15-18u
Nina van Leer zaal, Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 126
Amsterdam

Forumdiscussie over de vraag: Kan de Nederlandse cultureel-wetenschappelijke gemeenschap profiteren van crowdsourcing?

Gespreksleider:
Els Kloek, projectleider Biografisch Portaal

Panelleden:
- Hay Kranen, secretaris WikiMedia, front end ontwikkelaar bij VPRO digitaal
- Jan Willem Alphenaar, Spreker en schrijver over Social Media, Webcare, PR 2.0, co-creatie, crowdsourcing en DSBTheMovie.
- Karina van Dalen, Onderzoeksleider ‘ICT en teksten’ Huygens ING (Elaborate)
- Martijn Spruit, hoofd automatisering Centraal Bureau voor Genealogie
- Hans Beelen, Universiteit Oldenburg, Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse taal

16:30 Afsluitende borrel in het Museumcafé

RSVP: reserveren@uvaerfgoedlab.nl

donderdag 17 maart 2011

Vac: Junior bibliograaf/catalograaf bij Biblia Sacra


Biblia Sacra - Digitale Bibliografie van in België en Nederland gedrukte Bijbels
Beeld- en databank 1477-1800

is op zoek naar een

junior bibliograaf/catalograaf
1,0 fte (schaal 7)

Biblia Sacra is een digitale bibliografie van alle bijbels gedrukt in Nederland en België vanaf 1477 tot en met 1800. De bibliografie biedt niet alleen bibliografisch-analytische informatie, maar ook omvangrijke beeldbestanden van onder andere illustraties, titelbladen, typografie, lay-out, voorwoorden en provenance-gegevens. De beeld- en databank is via het internet raadpleegbaar op http://www.bibliasacra.nl.
Bijbels uit de periode 1477-1553 zijn reeds verwerkt; in de jaren 2011-2013 zullen de bijbels uit de periode 1554-1800 worden opgenomen in de bibliografie. Daarvoor zal worden samengewerkt met de STCN. In het projectteam zijn nog een andere bibliograaf en twee kunsthistorici werkzaam.

woensdag 16 maart 2011

Age: Boekensalon: Curriculum Vitae


Het archief van Arnon Grunberg en het belang van schrijversarchieven voor de toekomst

Op donderdag 24 maart staat de maandelijkse Boekensalon bij de Bijzondere Collecties van de UvA in het teken van het archief van Arnon Grunberg en het verzamelen van schrijversarchieven. Met in het panel:

Vic van de Reijt (uitgever Nijgh & van Ditmar)
Jos Wuijts (bibliograaf Grunberg)
Els Kloek (historica en projectleider Biografisch Portaal van Nederland)
Hans Renders (Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie en directeur Biografie Instituut).

maandag 14 maart 2011

Nws: Annejet van der Zijl gastschrijver aan Groningse universiteitAnnejet van der Zijl is de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf september 2011 verzorgt zij voor een geselecteerde groep studenten werkcolleges over creatief schrijven onder het motto ‘So you think you can write’. Ook geeft zij drie openbare lezingen over het thema ‘Schrijven, durven en doen’.

De openbare optredens zijn op de maandagavonden 26 september, 3 en 10 oktober in de Aula van het Academiegebouw (20.00-21.30 uur). Het project eindigt met een openbaar interview op maandagavond 28 november en de bekendmaking van het beste studentenproject uit de werkgroep.

Nws: Archief van Arnon Grunberg naar Bijzondere Collecties UvA
Het archief van schrijver Arnon Grunberg wordt in bruikleen overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het archief bevat typoscripten, correspondentie, agenda’s, notitieboekjes, video’s, documentatie- en promotiemateriaal. Grunberg schonk het archief aan zijn bibliograaf Jos Wuijts, die het ondergebracht heeft in de Stichting Archief Arnon Grunberg.

Arnon Grunberg (Amsterdam 1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met zijn autobiografische roman Blauwe maandagen. Na dit meermalen bekroonde en vaak vertaalde debuut volgden onder meer Figuranten (1997), Tirza (2006) – bekroond met de Libris Literatuur Prijs en de Gouden Uil en vorig jaar verfilmd – en Huid en Haar (2010). Naast romans schrijft Grunberg essays en columns. Hij is medewerker van Vrij Nederland, Wordt Vervolgd, de VPRO-gids en Humo, en plaatst dagelijks een Voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant.

donderdag 10 maart 2011

Age: Lezing Belgische cultuurhistoricus Jo TollebeekLezing Belgische cultuurhistoricus Jo Tollebeek
Donderdagavond 24 maart in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

Drs. J.S.M. Savenije, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, nodigt u van harte uit voor de lezing van de Belgische cultuurhistoricus Jo Tollebeek op donderdag 24 maart 2011, ter afsluiting van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences). Onder de titel: “Mannen van karakter: de wording van de moderne geesteswetenschappen” gaat Tollebeek in op de wetenschappelijke ‘disciplinering’ die oude romantische liefhebberijen als de literatuurstudie omstreeks 1900 ondergingen. De belangrijkste bron voor deze studie zijn de omvangrijke collectie moderne handschriften en het archief van de KB.

Lit: Pas verschenen: CC. Een correspondentieCC. Een correspondentie, Henk Bernlef, Remco Campert, Theo Loevendie. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2011. ISBN 9789059372771. € 18,50.

Een vrolijke doorgehaalde zomernacht was het begin van een bijzondere, bij vlagen hilarische correspondentie tussen drie vrienden: twee schrijvers en een componist.

Een aanstekelijke briefwisseling over jazz (veel jazz), literatuur, schrijven, componeren, schrijfmachinelinten die vervangen moeten worden, platencollecties die van de plank vallen, de winkel waar Gerrit Kouwenaar zijn spijkerbroeken koopt, de Thaise joints die saxofonist Benjamin Herman en Remco Campert op de Afsluitdijk rookten, de betekenis van keukentrapjes in een tram, de beleefdheidswedstrijd van A. Alberts, het voor straf buiten roken en de uitkomst van de elektrische sigaret.

woensdag 9 maart 2011

Age: Camerata Trajectina presenteert De Zeven Zonden van Jeroen BoschIn deze bijzondere muziektheatervoorstelling belandt u in het schilderij De Zeven Hoofdzonden van Jeroen Bosch. De schilder heeft de zonden - Wellust, Woede, Vraatzucht, IJdelheid, Jaloezie, Hebzucht en Luiheid – als concrete personen voorgesteld. Instrumentale en vocale muziekfragmenten uit de tijd van Jeroen Bosch klinken en verdwijnen weer. Dansen, adembenemende kostuums en maskers, koorzangers, toneelspelers en musici tonen met behulp van videoprojecties de Boschiaanse wereld van aardse klucht en het paradijselijke hiernamaals. De teksten zijn speciaal voor deze voorstelling hertaald en gedicht door Gerrit Komrij, die zelf als verteller door de scènes heenloopt. Er wordt gespeeld op authentieke muziekinstrumenten zoals die op de schilderijen van Jeroen Bosch te zien zijn.

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXVI: Het 'moet' 'anders'

Het is met een zekere aarzeling dat ik het doe, maar ik doe het toch. Ik ga iets zeggen van het stuk van Jan Stroop in de Volkskrant. Niet dat ik het met de strekking ervan zo oneens ben, ik struikel een beetje over de retorische vorm. Ik geloof niet dat er één lezer is die het voor het lezen van het artikel met Jan Stroop oneens was, en na lezing uitroept: "Nou je het zegt, zo had ik er nog niet tegenaan gekeken! Nee ik ben helemaal om."

dinsdag 8 maart 2011

Nws: Umberto Eco bezoekt Artis Bibliotheek


Bestsellerauteur Umberto Eco bracht vorige week een bezoek aan de Artis Bibliotheek, onderdeel van de Bijzondere Collecties van de UvA. Hij was in Amsterdam vanwege het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste roman De begraafplaats van Praag.

Na een presentatie van hoogtepunten uit de bibliotheek voerde Eco in de Artis Bibliotheek een gesprek met hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert. De weerslag van deze ontmoeting zal worden gepubliceerd in Vrij Nederland. De Amsterdamse chef-kok Alain Caron bereidde voor deze lunchbijeenkomst een speciaal samengesteld menu.