VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

maandag 31 januari 2011

Age: Afscheidscollege Frans van Eemeren


In april 2011 gaat Frans van Eemeren, hoogleraar Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica aan de Universiteit van Amsterdam, met emeritaat. Dit betekent in geen geval het einde van zijn onderzoeksactiviteiten, maar het houdt wel in dat hij een officieel afscheidscollege zal geven.

Frans zal zijn afscheidscollege, getiteld ‘In alle redelijkheid’, houden op vrijdag 13 mei 2011, om 15 uur precies, in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, hoek Spui. De zaal is vanaf 14.30 geopend.

Na afloop van het college is er een receptie in de hal van het Maagdenhuis, Spui 21.

Age: KANTL - Conferenties 2011

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- & Letterkunde


DONDERDAG 17 FEBRUARI – 20.00u

GEERT VAN ISTENDAEL

Tot het Nederlandse volk

(Uitgeverij Atlas)

zondag 30 januari 2011

Nicoline van der Sijs geridderd


Taalkundige en etymologe (en Onze Taal-medewerkster) dr. Nicoline van der Sijs is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding afgelopen woensdag 26 januari 2011 voor haar verdiensten als onderzoeker van het Nederlands, met vooral veel aandacht voor de ontwikkeling van onze taal in de loop van de verschillende tijdsperioden. Het lintje werd opgespeld door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. Halbe Zijlstra, tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Taalunie en het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Zie voor meer informatie de website van Onze Taal.

vrijdag 28 januari 2011

Vac: Doctor-assistent bij Vakgroep Letterkunde (16e-18e eeuw), Universiteit Gent (deadline: 3 feb. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven; het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van drie jaar: LW07- een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep Letterkunde (tel.:09/264.40.45) – salaris a 100%: min. € 29 069,73 – max. € 45 317,25 (thans uitbetaald à 151,57%)

Lector Nederlands, Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije (deadline: 15 april 2011)

Aan de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2011 een vacature voor een Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Nederlands voor ogen staat
1. is afgestudeerd neerlandicus (lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal zeer welkom)
2. is moedertaalspreker van het Nederlands
3. heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.

woensdag 26 januari 2011

Ove: In memoriam W. Blok (1922-2010)


Op 27 december overleed in zijn huis in Arnhem W. Blok, van 1970-1984 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van onder meer Verhaal en lezer en boeken over Boutens en Slauerhoff. Hij was 88 jaar.
Wouter Blok, zoals hij officieel heette, was geboren in Oegstgeest en bracht daar ook zijn jeugd door, als tweede in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader was H.P. Blok, aan het begin van zijn loopbaan conservator op de universiteitsbibliotheek, later hoogleraar egyptologie, nog weer later hoogleraar Bantoetalen. Wout ging naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden, waar hij in 1942 eindexamen-bèta deed. Hij was aanvankelijk van plan om psychologie te gaan studeren en heeft daar in de oorlog door zelfstudie ook nog het een en ander aan gedaan, maar het werd Nederlands, met psychologie als bijvak. Op het eind van de bezetting was hij een tijdlang in de Achterhoek ondergedoken. Vanaf 1945 begon de studie, via een colloquium doctum voor gymnasium-alfa, en in 1948 deed hij candidaats-examen.

Age: Tentoonstelling Meermanno: Uit de schaduw


Tentoonstelling ‘Uit de schaduw. 20 jaar Nederlands Genootschap van Bibliofielen’.
Van 20 maart t/m 19 juni te zien in Museum Meermanno | Huis van het boek.

Wie is de bibliofiel? Dat is de vraag die centraal staat in deze voorjaarstentoonstelling van Museum Meermanno, het vroegere woonhuis van de bibliofiel bij uitstek: Baron van Westreenen. Bibliofielen blijven het liefst anoniem, maar nu treden achtenvijftig leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen met hun mooiste stukken in de openheid.
De meeste boekenliefhebbers bekijken hun bijzondere boeken achter gesloten deuren die zij enkel openen voor gelijkgestemden. De vraag is: waarom? Is het vanwege angst voor vuile handen of vinden zij de boeken te kostbaar en kwetsbaar?

vrijdag 21 januari 2011

Age: Presentatie boek Maurits Verhoeff over Nescio


Uitgeverij Bas Lubberhuizen en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam nodigen u van harte uit voor de presentatie van

Verlangen zonder te weten waarnaar; over Nescio van Maurits Verhoeff

op donderdag 27 januari om 17.00 uur tijdens de Boekensalon in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt 129 (Rokin, tram 4, 9, 14, 20, 16, 24, 25).

donderdag 20 januari 2011

Nws: Call for papers Congres Werkgroep 17e Eeuw

Call for Papers:
De grenzen van de Gouden Eeuw
Jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
Universiteit Gent, zaterdag 27 augustus 2011

Het negentiende-eeuws concept van de 'Gouden Eeuw' blijft onze perceptie van de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden sterk bepalen. Sinds lang beseffen we terdege dat de uitzonderingspositie die in de frase besloten ligt, historisch gesproken genuanceerd dient te worden. Toch blijft in nogal wat onderzoek over de Gouden Eeuw het exceptionele van dit 'bijzondere' culturele moment vooropstaan. Met dit congres willen we vragen stellen bij datgene wat de Gouden Eeuw als concept heeft bepaald en begrensd.

maandag 17 januari 2011

Age: Jaarvergadering Bilderdijkmuseum 25 februari

Op Vrijdag 25 februari 2011 is de jaarvergadering van de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ met lezingen door Monique van Rooijen, Ellen Krol en Jan Oosterholt over ‘Bilderdijk in recensies’.

Vanaf 13.00 is iedereen welkom op Het Bilderdijk-Museum, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam, Studiezaal Bijzondere Collecties, Handschriften & Oude Drukken, Kamer 1 B 41/31

woensdag 12 januari 2011

Nws: Stad Antwerpen gaat voor UNESCO-erkenning City of Literature

In 2011 streeft de stad Antwerpen naar de erkenning door UNESCO als ‘Creative City of Literature’. Dat is geen tijdelijke titel, maar een permanent label dat aangeeft dat Antwerpen nationaal en internationaal een boekenstad is. Na de gewezen UNESCO-titel ‘World Book Capital’ in 2004 en het vierjarige stadsfestival rond schrijver Willem Elsschot is dit een volgende stap in de ambitie van de stad om een boekenstad te zijn.

Age: Lezing John Lane over de 17e-eeuwse Nederlandse drukletter

John A. Lane will give the sixth annual Justin Howes Memorial Lecture:

Printing Types in the Dutch Golden Age: Nicolaes Briot, Christoffel van Dijck & Nicolaus Kis.

Tuesday 22 February 2011 at 7pm
In the Bridewell Hall, St Bride Foundation, London
Admission is free but by pre-booked ticket only

For more details (and four illustrations) please go to
http://stbride.org/events and click on ‘Printing Types in the Dutch Golden Age’.

maandag 10 januari 2011

Lit: Te verschijnen: Willy Dols 1911-1944

Op 21 maart 2011 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Sittardenaar Willy Dols geboren is. Hij was een veelbelovend geleerde die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op tragische wijze om het leven gekomen is. Tijdens zijn studie al publiceerde hij een aantal artikelen op taalkundig gebied waarin hij reeds blijk gaf van zijn grote interesse voor het Limburgse dialect. Zijn in 1953 postuum uitgegeven proefschrift wordt gerekend tot de beste die in Nederland ooit over een taalkundig onderwerp geschreven zijn.
De neerlandicus Lei Limpens heeft het leven van deze geleerde beschreven in een boek waarbij hij ook aandacht schenkt aan het wetenschappelijk werk van Willy Dols. Zo geeft de auteur voor een breed publiek een samenvatting van Dols’ gepubliceerde en niet-gepubliceerde werk, waaruit de brede belangstelling van deze erudiete geleerde blijkt. Verder onder andere de nog nooit gepubliceerde recensie van J.P.C. Kats, Het phonologisch en morphologisch systeem van het Roermondsch dialect uit1939. Tenslotte hebben de hoogleraren Marc van Oostendorp, Ben Hermans en Carlos Gussenhoven als hommage aan hun collega uit het begin van de Twintigste Eeuw een artikel geschreven over een aspect van het Limburgse dialect.
Medio maart 2011 zal de presentatie van het boek plaatsvinden. U kunt hier al intekenen voor het boek.

zondag 9 januari 2011

Lit: Pas verschenen: Boek van Wynia over C.O. Jellema

Gerben Wynia, De droom waarmee mijn geschiedenis begon (over C.O. Jellema)

Een centraal thema in het werk van dichter en essayist C.O. Jellema is de zoektocht naar de ideale geliefde en, direct daaraan gekoppeld, het thema van de homoseksualiteit, beter gezegd: Jellema’s innerlijke strijd om zijn ‘anders zijn’ te aanvaarden. In De droom waarmee mijn leven begon schetst Gerben Wynia aan de hand van dagboekfragmenten en brieven een beeld van die zoektocht. In dat kader besteedt hij tevens aandacht aan Jellema’s briefwisseling met Maarten ’t Hart. De waardering van Jellema voor de eerste twee romans van ’t Hart is groot en vanwege de homoseksuele thematiek van beide boeken meent hij in hem een zielsverwant schrijver te herkennen. Hun correspondentie wordt hier voor het eerst integraal gepubliceerd.

donderdag 6 januari 2011

Age: Book design from the Middle Ages to the future

Book Design from the Middle Ages to the Future; Traditions and Evolutions

Date: 29 & 30 September 2011
Venue: University of Antwerp, Antwerp, Belgium
Deadline for abstracts: 28 February 2011

The objective of this international congress is to explore traditions and innovations in book design and typography from the manuscript era to the age of the electronic book. The following questions will be addressed: How did the design of books evolve during the Middle Ages, the early modern period and beyond? Which traditions survived the successive transitions from manuscripts to hand press books in the early modern period, at the end of the eighteenth century (the period of mechanization and automatisation), and at the end of the twentieth century from the paper book to the electronic book? How did the changing conditions of production and use affect the appearance and content of books? Which elements endured and which ones were altered or disappeared? How is the design of books embedded in culture and how do the arts interact where the presentation of texts is concerned?

dinsdag 4 januari 2011

Tss: Mededelingen Weyerman


Verschenen: MedJCW 2010-2.

Deze Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman bevat de volgende bijdragen:

• Jan Bruggeman en Jac Fuchs, ‘”Altoos bestulpt met oude boeken, en gedompelt in vermufte papieren.” Onderzoek naar de bronnen en het auteurschap van Het Oog in ‘t Zeil‘
• Rietje van Vliet, ‘Literaire anarchie. Hermanus Coster en het andere Oog in ‘t zeil‘
• Wim Knoops, ‘Gouda in 1784. Een “duivelse” schrijver voor de prins ontmaskerd’
• Jos Koning, ‘Pluggen en pluggedansen in Amsterdamse muziekuitgaven, 1700-1780′
• Steven de Joode, ‘Duister en met reden verdagt. Berend Hakvoord (1660-1730) en De schole van Christus’
• Pieter van Wissing, ‘Tussen beschaafde dichtkransers en woeste Hottentotten. Aletta Beck (1667-1752), een Arnhemse in Zuid-Afrika’
.
Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris (post@weyerman.nl). Oude jaargangen worden momenteel gedigitaliseerd, zie: http://www.weyerman.nl

Ove: Overleden: Hanna Kraan (Rotterdam, 24 juli 1946 - Rotterdam, 2 januari 2011)


In haar woonplaats Rotterdam is op 64-jarige leeftijd kinderboekenschrijfster Hanna Kraan overleden. Kraan was al geruime tijd ziek. In de jaren zeventig begon Kraan met het schrijven van kinderverhalen. Ze is bekend geworden door haar kinderboekenserie over de boze heks, waarvan het eerste deel in 1990 verscheen onder de titel Verhalen over de boze heks. Daarna volgden nog 5 delen. In 2005 publiceerde Kraan het eerste deel van een nieuwe reeks kinderboeken, waarin eekhoorn Krik de hoofdrol speelt. Vorig jaar, in 2010, verscheen het laatste deel in deze serie, De tuin van Krik. Kraans kinderboeken zijn in diverse talen vertaald. Meerdere van haar boeken werden genomineerd door de Nederlandse Kinderjury. Haar Verhalen over de boze heks werd tevens opgenomen in de lijst van 99 mooiste kinderboeken aller tijden, opgesteld door de Vlaamse Stichting Lezen in 2008.