VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 25 december 2010

Lit: Te verschijnen: januarinummer Onze Taal

In het januarinummer van Onze Taal onder meer:
  • Martine Tanghe: “Meertalig zijn helpt relativeren”: interview met H.K.H. Prinses Mathilde
    Prinses Mathilde van België leeft en werkt in een tweetalig land. Wat betekent dat in de praktijk? Een gesprek over fascinatie voor taal.

Web: Taalschrift no. 76 verschenen

Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online. In deze editie o.a.:
» Waarom laten we dt-fouten staan?
Precies tien jaar geleden bewezen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen voor het eerst dat ons eigen geheugen ons ongewild dt-fouten doet schrijven. Met haar masterscriptie gaat Lien Van Abbenyen nog verder: datzelfde geheugen zorgt er ook voor dat we dt-fouten bij het nalezen laten staan. Kunnen we deze duivelse val dan niet vermijden?

vrijdag 24 december 2010

Vac: Zeven aanstellingen voor doctor-assistenten bij faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (deadline: 10 jan. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent zijn volgende mandaten te begeven; het betreft tijdelijke aanstellingen voor een termijn van drie jaar: zeven betrekkingen van voltijds doctor-assistent bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (tel.:09/264.39.30) – salaris a 100%: min. € 29.069,73 – max. € 45.317,25 (thans uitbetaald à 151,57%). Zie ook: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)

Age: Congres Rhetoric in Society III

Rhetoric in Society III - 26-28 januari 2011 - Lessius Antwerpen

Rhetoric in Society III onderzoekt de mogelijke rol van de retorica in de hedendaagse samenleving. De conferentie is opgebouwd rond de centrale vraag: hoe kan de studie van de retorica bijdragen tot het begrijpen (en vormgeven) van onze (post)moderne maatschappij? Er zal worden nagegaan wat retorica betekent voor het publieke discours, en hoe ze zich verhoudt tot de verschillende disciplines die taal, discours en interactie onderzoeken. Retorica, retorische kritiek, argumentatieleer, pragmatiek, critical discourse analysis, tekstlinguïstiek, kunst- en cultuurwetenschappen spelen hierin een cruciale rol; maar ook andere vormen van humane wetenschappen, zoals communicatiewetenschappen, politieke, sociale en pedagogische wetenschappen, geschiedenis en filosofie zullen aan bod komen.

donderdag 23 december 2010

Column 80: De veren van Lodewijc van Velthem

Toen Jacob van M(a)erlant in 1288 te ziek was om nog verder te kunnen schrijven aan zijn vertaling / bewerking van het Speculum historiale van broeder Vincent, liet hij zijn opdrachtgever graaf Florens (de vijfde) van Holland en Zeeland een onaffe historische encyclopedie na. Jacob had -- met wie weet hoeveel moeite -- de geschiedenis van de Eerste Kruistocht beschreven, maar kwam daarna nooit echt meer op gang. Enkele capittels later neemt hij met een slag om de arm afscheid van zijn lezers:

Age: Mastercourse Boekwetenschap UvA

De Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de UvA brengt de Mastercourse:

Op zoek naar vorm: vijf eeuwen letters, typografie en het imago van boeken

Op vrijdag 14 januari 2011, 10.00-16.00 uur bij de Bijzondere Collecties van de UvA, Oude Turfmarkt 129 (Rokin)

Deze mastercourse is bedoeld voor docenten Nederlands en andere moderne talen, Latijn, ckv, geschiedenis, media-opleidingen en grafische opleidingen, maar iedereen met een vergelijkbaar niveau kan deelnemen.

U kunt zich nog inschrijven!

woensdag 22 december 2010

Waarom ik nu toch een iPad heb

Een van de voordelen van stevige meningen is dat je ze af en toe totaal kunt veranderen. Er is niets prettigers dan met vuur datgene verdedigen dat je een paar maanden geleden nog met grote stelligheid afwees. Je kent alle argumenten van de andere kant, en kunt ze dus nog effectiever bestrijden.

In mei was ik nog faliekant tegen de iPad. Ik wond er hier op Neder-L geen doekjes omheen: niks voor mij, zo'n nieuw gadget: "Voorlopig lijkt een iPad me vooral leuk om spelletjes op te doen om video's op te bekijken, maar voor allebei die dingen heb ik jammer genoeg niet zoveel tijd," schreef ik. "Ik wil lezen." Wat was ik toen nog jong en onbesuisd.

Gelukkig zijn er mensen die mij beter kennen. Van een van hen kreeg ik dit jaar dan toch zo'n ding cadeau. Ik zette er wat video's op en wat spelletjes, maar ontdekte al snel dat ik daar eigenlijk toch geen tijd voor had. Ik wilde lezen! En lezen doe ik inmiddels uit alle macht. Het is waar, wat ik in mei schreef, dat het scherm van de iPad, anders dan dat van de gemiddelde e-booklezer, licht geeft, en daarmee te onrustig is voor je ogen om er de hele Ilias op te lezen. Je kunt daarvoor toch nog steeds beter terecht op het grijzige elektronische papier dan op een gewoon computerbeeldscherm, dat een iPad toch ook heeft.

Maar er is zoveel anders te lezen. Om te beginnen kranten en tijdschriften. Mijn papieren kranten heb ik dit voorjaar al weggedaan, om ze voortaan op mijn e-boeklezer te downloaden; maar hoeveel prettiger is dan de interface van zo'n lezer. Je kunt de hele opmaak van de krant zien, de kleurenfoto's zien er prachtig uit, en de teksten zijn toch kort genoeg om niet af te kunnen dwalen. Ik begrijp inmiddels niet meer wat de lol ervan is om iemand door weer en wind naar je huis te laten fietsen voor een miezerige uitdraai van zoiets moois.

Omdat het bijna kerstvakantie is, heb ik ook een groot aantal tijdschriften gedownloaded: de prachtige nieuwe elektronische Vrij Nederland, de New Yorker, Internazionale en nog een paar. Ik blader er met evenveel genoegen doorheen als door de echte tijdschriften, en ook hier weer is er zulke fijne extra's: de gedichten in de New Yorker die je ook door de auteur kunt laten voorlezen.

En zelfs boeken ga ik af en toe op de iPad lezen. Geen romans, maar wel dichtbundels, waarvoor je toch niet de hele tijd naar het scherm kijkt – ik had dat eigenlijk nooit gemerkt, maar ik lees zo'n bundel eigenlijk door een aantal regels tot me te nemen, en daar dan een beetje op te suffen - en vooral ook nonfictie-boeken. Ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het lezen van de Italiaanse journalist Beppe Severgnini over Berlusconi, La pancia degli italiani (De onderbuik van de Italianen). Dat is een voorbeeld van hoe het moet: het ongelooflijke verhaal dat Severgnini weet te vertellen wordt gestaafd door links naar YouTube-filmpjes waar je Berlusconi die bizarre dingen inderdaad zelf hoort uitspreken, en naar pdf-bestanden waaruit inderdaad blijkt dat Forza Italia een semi-religieuze beweging was. Omdat je ook nog aantekeningen kunt maken, blijkt de iPad een geweldig apparaat om te studeren. Wie nu nog papieren boeken in huis haalt, is een hopeloze romanticus. Dat beweer ik met grote stelligheid.

dinsdag 21 december 2010

Web: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (1922-2006) online

Alle nummers van het tijdschrift Revue Belge de Philologie et d'Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (1922-2006) zijn nu online raadpleegbaar via het webportaal van Persée op het volgende adres: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rbph.

maandag 20 december 2010

Lit: Pas verschenen: Arnhemse schrijvers

Zojuist verschenen: ‘Arnhemse schrijvers’, themanummer van Arnhems Historisch Tijdschrift met vijftien korte biografieën over eigenzinnige, vertederende of anderszins opvallende Arnhemmers geboren in de achttiende, negentiende of twintigste eeuw:

zondag 19 december 2010

Ten: Tentoonstelling over doopsgezinde geschiedenis met unieke topstukken, Amsterdam, 23 feb.-15 mei 2011

Van 23 februari t/m 15 mei 2011 is bij de Bijzondere Collecties van de UvA de tentoonstelling Gedoopt. Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland te zien.

De geschiedenis van een invloedrijke minderheid
De tentoonstelling Gedoopt, over de lange en bewogen geschiedenis van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, laat op een hedendaagse manier zien hoe een relatief kleine groep grote invloed heeft gehad op de Nederlandse samenleving. Dit wordt in beeld gebracht met topstukken uit de belangrijkste collectie op dit gebied ter wereld. Deze bevindt zich bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam als bruikleen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

vrijdag 17 december 2010

Lit: Te verschijnen: Maurits Verhoeff 'Verlangen zonder te weten waarnaar'

In januari is het 100 jaar geleden dat Nescio’s debuut, het verhaal ‘De uitvreter’, in De Gids verscheen. Op 25 juli is het 50 jaar geleden dat hij overleed.

In januari verschijnt bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen verlangen zonder te weten waarnaar. Hierin beschrijft Nescio-kenner Maurits Verhoeff het leven en werk van Nescio, pseudoniem van J.H.F. Grönloh (1882-1961).

Lit: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, deel 28 (2010)

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs deel 28 verschenen van Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek. Ook dit deel bevat zoals gebruikelijk bijdragen over de volle breedte van de Nederlandse taal en cultuur. De inhoud is als volgt:

Ariane van Santen, Betekenis: de sturende kracht van woordvorming;

Folgert B. Karsdorp & Barend F. Beekhuizen, Regelmaat in een regelloos systeem. De Nederlandse superlatief;

Age: Congres 'Beatrijs de wereld in' (call for papers), Den Haag, 29-30 sept. 2011

Call for papers voor een internationaal en interdisciplinair congres

Beatrijs de wereld in
Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 29 en 30 september 2011

‘Beatrijs de wereld in’ analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

donderdag 16 december 2010

Age: Publieksdag UCEMS 'Van haat tot liefde: emoties in de vroegmoderne tijd', Utrecht, 22 jan. 2011

VAN HAAT TOT LIEFDE: EMOTIES IN DE VROEGMODERNE TIJD
Publieksdag UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies), Universiteit Utrecht

Praktische gegevens
Datum: zaterdag 22 januari 2011
Aanvang: 12h30. Einde: 17h15
Locatie: Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
Toegang gratis, gelieve aan te melden via GW_Renaissance@uu.nl

woensdag 15 december 2010

Web: Nieuwe artikelen op Neerlandistiek.nl (10e jaargang)

Zojuist zijn er nieuwe artikelen gepubliceerd in de tiende jaargang van www.neerlandistiek.nl. Het gaat om de volgende bijdragen:
- Evgeny Kazartsev [10.01]: Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd;
- Frank Jansen [10.02]: Onkunde wordt bestraft. Het effect van systematisch gemaakte afwijkingen van de standaardtaal op de waardering van direct-mailbrieven.

dinsdag 14 december 2010

Vac: Voltijds docent Nederlandse taalkunde, Universiteit van Luik (deadline: 21 jan. 2011)

Aan de Universiteit van Luik (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Moderne Taal- en Letterkunde) is een vacature uitgeschreven voor een voltijds docent Nederlandse taalkunde. De leeropdracht omvat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en dienstverlening aan de universitaire gemeenschap.

zondag 12 december 2010

Age: Studiedag Middeleeuwen ‘Een kwestie van perspectief’, Radboud Universiteit Nijmegen, do 20 jan. 2011

Ketter of christen, held of schurk, meesterwerk of mislukking? Het is een kwestie van perspectief. Op de achtste Middeleeuwendag zullen mediëvisten van de Radboud Universiteit Nijmegen verschillende middeleeuwse visies op de wereld, geloof, kunst en literatuur met elkaar confronteren. Vragen die tijdens de dag aan bod kunnen komen, zijn: Welke standpunten werden door verschillende partijen ingenomen en waarom? Welke middelen werden ingezet om anderen te overtuigen? Hoe kwam consensusvorming tot stand? En waardoor werd de ene visie uiteindelijk verkozen boven de andere? U bent van harte uitgenodigd om de dag bij te wonen.

donderdag 9 december 2010

Age: Openbare lezing Dieter Stellmacher in Gent

Openbare lezing

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare lezing: Een of twee standaards als een gevolg van het "einde van de standaardtaal", die op woensdag 15 december 2010 om 15 uur gehouden wordt door prof. dr. Dieter Stellmacher, in de grote vergaderzaal van de KANTL. Hij wordt ingeleid door prof. dr. Jan Goossens, lid van de Academie.

Age: Praagse Perspectieven 2011

Aankondiging van Praagse Perspectieven 7 te Praag op 24 en 25 maart 2011.

Op 24 en 25 maart 2011 organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag de zevende aflevering van Praagse Perspectieven onder het thema 'Doorbroken patronen en verwachtingen'. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum, Praag 1, Jungmannovo nám. 18., in de bibliotheek.

dinsdag 7 december 2010

Age: Workshop De toekomst van egodocumenten

CALL FOR PAPERS
Graduate Workshop De toekomst van egodocumenten
Rijksuniversiteit Groningen, woensdag 16 maart 2011

Op woensdag 16 maart 2011 organiseert het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) onder de titel De toekomst van egodocumenten een workshop voor research master studenten, promovendi en postdocs. Doel van de workshop is het vaststellen van de aard, het nut en de inzetbaarheid van egodocumenten in cultuurhistorisch onderzoek.

maandag 6 december 2010

Lit: Pas verschenen: Standaardtalen in beweging, onder redactie van Marijke van der Wal en Eep Francken.

Standaardtalen zijn onderwerp van discussie. Toenemende variatie zou de ondergang van standaardtalen inluiden. Hoe reëel is die dreiging voor het Afrikaans in Zuid-Afrika en voor het Nederlands in Nederland en Vlaanderen?

Standaardtalen in beweging gaat in op actuele vragen over standaardisatie, destandaardisatie en de positie van standaardtalen. Het presenteert een nieuwe kijk op aspecten van het standaardisatieproces in het verleden en geeft inzicht in huidige ontwikkelingen in variëteiten van het Afrikaans en het Nederlands. Ook worden de veranderde positie van het Afrikaans na de Apartheid en mogelijk functieverlies van het Nederlands belicht. Daarbij komt ook Abram de Swaans opmerkelijke benadering van het wereldtalenstelsel aan de orde.

zondag 5 december 2010

Age: SLAA neemt literatuursubsidies onder de loep, A'dam, 16 dec. 2010

Subsidies. Wil je dezer dagen met één woord de sfeer er bij de kunstliefhebber goed uit hebben, gebruik dan het woord 'subsidies'. Hoe een normaal woord in een paar maanden tijd een scheldwoord kan worden. In Wie is er bang voor literatuur? - de nu al beruchte onderzoeksshow van de SLAA gaan we 16 december de wereld van de literatuursubsidies eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Wat voor invloed heeft een instituut als het Nederlands Letterenfonds op de vorming van literatuur in Nederland, welke schrijvers steunen zij en waarom, en wat levert dit op voor de markt? Of hoeft het helemaal niks op te leveren? En hoe kijken schrijvers hier zelf tegenaan?

zaterdag 4 december 2010

Lit: Pas verschenen: Lage Landen Studies 1

Zojuist is verschenen deel 1 in een nieuwe reeks, Lage Landen Studies, van uitgeverij Academia Press te Gent o.r.v. Jane Fenoulhet en Jan Renkema.

Als men de bijdragen aan Internationale neerlandistiek: een vak in beweging als geheel overziet, kan men vaststellen dat de taal en cultuur van Nederland en Vlaanderen zich nog steeds mogen verheugen op een grote belangstelling. Dat is mede te danken aan de wetenschappers die over discipline- en landsgrenzen heen over hun vak reflecteren. De rijkdom aan (sub)disciplines en aan academische en culturele achtergrond van de beoefenaars is inspirerend voor het wetenschappelijk discours.

donderdag 2 december 2010

Web: De nieuwe titels van DBNL, december 2010

http://www.dbnl.org/nieuws/titels.php?l=2010_12
  • Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt, Feestzang
  • Menno ter Braak, De absolute film
  • Menno ter Braak, Afscheid van domineesland
  • Menno ter Braak, De augustijner monnik

Age: Congres ‘150 jaar Max Havelaar’, Berlijn, 16 - 17 dec. 2010

Congres: 150 jaar Max Havelaar
donderdag 16 en vrijdag 17 december 2010
Freie Universität Berlin, Seminarzentrum Silberlaube, Raum L 116, Otto-von-Simson-Straße 26, 14195 Berlijn

woensdag 1 december 2010

Age: Bijeenkomst ‘Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’ (SCARAB, Radboud Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 15 dec. 2010

Op woensdagmiddag 15 december organiseert het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) van de Radboud Universiteit Nijmegen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal de tussentijdse resultaten presenteren van het NWO-onderzoeksprogramma ‘The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’. Het NWO-programma ‘The Best Intentions’, waarin onderzoek gedaan wordt naar de literatuur-kritische praktijk in Nederlandse dagbladen na de Tweede Wereldoorlog, startte eind 2007. Tijdens de bijeenkomst worden enkele uiteenlopende onderzoeksresultaten en -vorderingen uit de onderzoeksperiode besproken en werpt een externe deskundige haar licht op de analyse van literaire kritieken.