VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 30 november 2010

Col: Column 73 Marc van Oostendorp: De verscheurde ziel van Jan Stroop

Het nieuwe boek Hun hebben de taal verkwanseld van Jan Stroop geeft de lezer een onrustig gevoel. Dat komt niet alleen doordat er stukken uit pakweg de laatste vijftien jaar door elkaar staan en je dus de hele tijd heen en weer springt in de tijd. Het komt vooral doordat het boek onder veel meer inzage geeft in de gedachtewereld van Jan Stroop.

maandag 29 november 2010

Nws: Letterkundig Museum verwerft literaire nalatenschap Marten Toonder

Het Letterkundig Museum verwerft de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005). De Erven Marten Toonder dragen via de successieregeling* het belangwekkende archief woensdag 1 december over aan het Rijk, dat het heeft uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Namens de staat geeft Instituut Collectie Nederland (ICN) het vervolgens in beheer aan het Letterkundig Museum. De belangrijkste stukken uit het omvangrijke archief van de schrijver en tekenaar zijn de circa tienduizend bewaard gebleven originele Tom Poes-stripstroken. Maar ook opzetjes, schetsen en originelen van zijn andere series, zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn, zijn in het archief te vinden.

Age: Workshop GALATEA (I): Oud(er) Nederlands en nieuwe, digitale onderzoeksmogelijkheden, Leuven, 14 dec. 2010

Op 14 december 2010 organiseert CLARIN-Vlaanderen in Leuven de eerste van een drietal workshops over het gebruik van digitale hulpmiddelen bij onderzoek gebruikmakend van Nederlandse teksten. De nadruk ligt op het onderzoek in/van oude(re) teksten, omdat voor hedendaags Nederlands al meer mogelijk is.

Web: Etymologiebank online met info over herkomst van 50.000 Nederlandse woorden

De herkomst van Nederlandse woorden spreekt veel mensen aan. Toch was er tot nu toe geen centraal punt op internet met betrouwbare informatie hierover. Sinds zaterdag 27 november 2010 is dat veranderd: toen lanceerde het Meertens Instituut de Etymologiebank (www.etymologiebank.nl). De eerste release van de website bevat een kleine 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op twintig woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

zondag 28 november 2010

Vac: Vacature conservator/teamleider Artis Bibliotheek, Amsterdam (deadline: 11 dec. 2010)De Divisie Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam (UvA Erfgoed) vormt organisatorisch een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek en beheert de rijke cultuurhistorische en archeologische verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam. UvA Erfgoed omvat de Bijzondere Collecties, het Allard Pierson Museum, de collectie Universiteitsgeschiedenis, het computermuseum en alle historische- en kunstvoorwerpen die verspreid zijn over de vele gebouwen van de UvA. UvA Erfgoed is gevestigd aan de Oude Turfmarkt 129 in Amsterdam.

De Universiteitsbibliotheek vraagt voor de sector Bijzondere Collecties een:

Conservator / Teamleider Artis Bibliotheek
32 uur per week
vacaturenummer 10-7018

Vac: Docent (moderne) Nederlandse literatuur, Université catholique de Louvain (deadline: 12 dec. 2010)

Littérature néerlandaise (1 ETP) http://www.uclouvain.be/330275.html

Vac: Twee promotieplaatsen 'taalplanning in Europa in de 19de eeuw', VUBrussel (deadline: 10 dec. 2010)

Aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit LW, Centrum voor linguïstiek) zijn twee promotieplaatsen beschikbaar voor onderzoek naar 'Fundamenten voor een Europese sociale taalgeschiedenis: taalplanning in Europa tijdens de lange 19de eeuw (1794-1914).'

zaterdag 27 november 2010

Web: Liesveltbijbel van 1542 gedigitaliseerd; meer dan tien miljoen woorden door vrijwilligers uitgetypt

Sinds 1 november 2010 is de transcriptie van de Liesveltbijbel van 1542 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat dr. Nicoline van der Sijs (Leiden) weten. De uitgave is binnen anderhalf jaar tot stand gebracht door een team van 55 vrijwillige medewerkers, die de tekst in zijn geheel hebben uitgetypt. De transcriptie is te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl) en – samen met de fotoscans van de originele rijk geïllustreerde druk – op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). Het is de zevende bijbel die in kader van het Bijbeldigitaliseringsproject op het internet verschijnt. In totaal zijn er sinds de start in 2007 meer dan tien miljoen woorden uitgetypt. De uitgave van de Liesveltbijbel is gecoördineerd door de neerlandicus Hans Beelen, werkzaam aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland). Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.

vrijdag 26 november 2010

Age: Boekensalon Uitgeven 2.0 over gebruik van sociale media in de boekenwereld, A'dam, 2 dec. 2010

Op donderdag 2 december organiseren de Bijzondere Collecties en de leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde & Master Redacteur/Editor van de UvA de Boekensalon Uitgeven 2.0. Een panel van deskundigen zal discussiëren over het gebruik van sociale media in de uitgeverij. Hoe gebruiken uitgevers en schrijvers netwerkmedia als Facebook, Twitter en Linkedin om kopers en pers te bereiken?

donderdag 25 november 2010

Nws: Bibliotheek Ritman in de problemen; Bibliotheca Philosophica Hermetica dreigt te verdwijnen

Misschien hebben jullie al enkele summiere berichten in de pers gezien over de veiling op 7 december van ‘ons’ Graal-handschrift (de Graal van Rochefoucault), op zich al een teken dat er een probleem is in verband met de continuïteit van de bibliotheek Ritman. Het is echter nog veel ernstiger: de omstandigheden zijn zodanig dat sluiting van de bibliotheek en verkoop van àlle boeken onafwendbaar lijkt. Het deel (ongeveer eenderde) dat de Nederlandse Staat verworven had en dat zij bij ons in bruikleen gelaten hadden, zal dan elders ondergebracht worden. Wij zouden alles in het werk willen stellen om het tij nog te keren en de partijen over te halen tot een andere oplossing te komen. Jullie zouden ons kunnen helpen door deze petitie te tekenen. Op onderstaande site staat ook meer informatie over de situatie.

http://www.ipetitions.com/petition/ritmanlibrary

woensdag 24 november 2010

Web: mennoterbraak.nl gaat online

Op 22 november 2010 is in Den Haag de website www.mennoterbraak.nl gepresenteerd, een samenwerkingsproject van de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. www.mennoterbraak.nl is gewijd aan de literaire en journalistieke nalatenschap van een van de belangrijkste auteurs uit het interbellum, Menno ter Braak (1902-1940). De site bevat niet alleen de volledige tekst van alle zelfstandig verschenen werken van Ter Braak, maar ook van alle ongebundelde artikelen en van alle overgeleverde brieven.

In samenwerking met het Letterkundig Museum zijn bovendien alle beschikbare manuscripten, drukproeven en andere documenten van Ter Braak gedigitaliseerd, tot aan de zakagenda's toe. De brieven en de agenda's worden gepresenteerd in een chronologisch overzicht, waarin het doen en laten van Menno ter Braak van dag tot dag gevolgd kan worden. Bovendien bevat de site een schat aan studies en artikelen óver Menno ter Braak.

Age: Symposium op het Meertens over tweetaligheid bij jonge kinderen, A'dam, 30 nov. 2010

Op dinsdag 30 november 2010, van 14.30 - 17.00 uur, vindt in de Symposiumzaal van het Meertens Instituut het afsluitend colloquium plaats van het internationale NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? Er worden lezingen gegeven door Froso Argyri & Ianthi Tsimpli, Theodoris Marinis, Antonella Sorace, and Sharon Unsworth. Nadere informatie: http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143356-30-november-2010.

maandag 22 november 2010

Ove: Overleden: Willem Barnard / G. van der Graft (15 aug. 1920 - 21 nov. 2010); eerbetoon Letterkundig Museum

Op de leeftijd van negentig jaar is op 21 november in Utrecht dichter en theoloog Willem Barnard overleden. Barnard publiceerde onder het pseudoniem Guillaume van der Graft velerlei dichtbundels. Hij ontving meerdere onderscheidingen voor zijn werk. Zie voor een overzicht van zijn leven en werk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barnard. Naar aanleiding van zijn overlijden wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan Guillaume van der Graft.

Lit: Pas verschenen: De grieven van Galyas. Over een gerechtelijk duel in 'Die Riddere metter Mouwen'

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam verscheen onlangs een studie van Simon Smith over De grieven van Galyas. Deze studie is gewijd aan een gerechtelijk duel in de 13e-eeuwse Vlaamse Arturroman Die Riddere metter Mouwen.

zondag 21 november 2010

Age: Dag van het muzikaal erfgoed

Resonant, Centrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen organiseert op donderdag 9 december de Dag van het Muzikaal Erfgoed.

Selectie en waardering van muzikaal erfgoed: nattevingerwerk of bewuste strategie?

Het muzikaal erfgoed groeit vandaag de dag exponentieel aan. Het beheer ervan wordt daardoor danig op de proef gesteld: beschikbare budgetten worden overschreden, de bestaande infrastructuur schiet tekort en bewaarinstellingen hebben het moeilijk de grote vraag naar een snelle ontsluiting en valorisatie van dit erfgoed in te lossen. Keuzes maken in wat we wel of niet wensen te bewaren voor toekomstige generaties wordt zo onafwendbaar. Maar op welke criteria moeten die keuzes gebaseerd worden? Bestaan er methodieken die hertaald kunnen worden naar het muzikaal erfgoed? Hoe pakken andere erfgoedsectoren dit aan en kunnen we daaruit leren? Welke rol speelt de muzikale 'canon' nog? Om welke types muzikaal erfgoed gaat het eigenlijk? Wie zal het erfgoed daadwerkelijk gaan 'waarderen' en beslissen over de vernietiging ervan? En wie draagt de eindverantwoordelijkheid? De verschillende erfgoedbeheerders - telkens afgestemd op het eigen acquisitieprofiel - of de ruime sector?

zaterdag 20 november 2010

Lit: Pas verschenen: Het ideale boek

Het ideale boek; honderd jaar private press in Nederland 1910-2010. Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.)

Het ideale boek geeft voor het eerst een overzicht van de honderdjarige Nederlandse private press-beweging: een relatief klein, maar uitermate dynamisch, creatief en invloedrijk onderdeel van de Nederlandse boekcultuur. Strevend naar Het Ideale Boek maakten, en maken nog steeds, gepassioneerde boekenliefhebbers thuis bijzondere uitgaven. In kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal gemaakt lettertype en met veel aandacht verzorgd.

donderdag 18 november 2010

Age: Uniek dbnl-poëziefestival 'De langste dag: het mooiste uit tien eeuwen Nederlandstalige poëzie', A'dam, vr 10 december 2010

Op 10 december 2010 vindt in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, een uniek poëziefestival plaats, getiteld De langste dag: het mooiste uit tien eeuwen Nederlandstalige poëzie. Ruim zeventig toonaangevende dichters uit Nederland en Vlaanderen zullen gedurende 6 uur op vier (en enige tijd zelfs vijf) podia hun favoriete gedichten uit de Nederlandstalige poëzie voordragen.

Age: Onbekend fragment van Jacob van Maerlant ontdekt in de HUB-bibliotheek

Bij de verhuizing van de bibliotheek van de voormalige Katholieke Universiteit Brussel (nu Hogeschool-Universiteit Brussel) naar de nieuwe Centrale Bibliotheek van de HUB in het gebouw T'Serclaes in het centrum van Brussel kwam een aantal oude drukken op tafel die nog niet waren gecatalogiseerd. De HUB zal een deel van deze boeken schenken aan Vlaamse erfgoedbibliotheken. Maar voor het zover is, kreeg professor Remco Sleiderink de kans ze te bestuderen.

woensdag 17 november 2010

Column 79: Een nieuw liedeken

In een vorig leven heb ik als onderzoeker aan het Meertens Instituut (KNAW) meegewerkt aan het Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600. Ik bewaar daar dierbare herinneringen aan. Dankzij dit repertorium heb ik onder anderen kennis gemaakt met Aefgen Claesdochter van Giblant en Ariaenken Ariens dochter de Gyselaer en de albums die hun minnaars, vrienden en familieleden volgeschreven hebben met liederen, spreuken en refreinen, en soms van een schildering of een wapenschild voorzien. Helaas heb ik mijn plannen om een paar van die albums multimediaal (beeld, geluid en tekst) te editeren nooit kunnen 'implementeren'. Maar geloof mij, ik heb écht mijn best gedaan. Hopelijk komt er in de nabije toekomst een softwarepakket op de markt dat legaal via Surfspot.nl voor een illegale prijs kan worden aangeschaft, en waarmee een pientere ICT-er alsnog kan realiseren wat mij voor ogen staat.

Age: boekpresentatie 'Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank', do 2 december 2010 te Gent

Drie jaar geleden, op 30 november 2007 vond in het Academiegebouw in Gent een colloquium plaats over het bekende, laatmiddeleeuwse Gruuthuse-handschrift, met lezingen door specialisten uit verschillende disciplines. De teksten van die lezingen, intussen vaak sterk uitgebreid en aangepast, vinden nu hun neerslag in een mooi geïllustreerd boek, uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

dinsdag 16 november 2010

Nws: Pas verschenen: Afscheidsbundel Willy Smedts

Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal, redactie: Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William Van Belle en Joop van der Horst. Gent: Academia Press. 272 blz. ISBN 978 90 382 1646 1
Te bestellen bij Academia Press Gent, Eekhout 2, 9000 Gent; tel. 0032-9-233 80 88; fax 0032-9-233 14 09; www.academiapress.be. € 20,00 [+ verzendkosten].

Age: Bijeenkomst 'De boekdrukkunst voorbij?', di 30 november 2010 te Amsterdam

Is een universiteitsbibliotheek in de toekomst niet meer dan een digitaal informatiecentrum? De UB beraadt zich op haar toekomst en wil daar de gebruikers bij betrekken, zowel de huidige als de toekomstige. De UB en de FGw organiseren daarom een discussiebijeenkomst voor studenten en docenten over die bibliotheek van de toekomst (30 november, 15.30-17.30, PCH 1.05).

woensdag 10 november 2010

Age: Symposium 'The letter of the law', Antwerpen, 20 dec. 2010

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en het Museum Plantin-Moretus organiseren op 20 december 2010 een internationaal symposium over het thema: The Letter of the Law: Regulation and Censorship of the Book Trade in Early Modern Europe. Het symposium heeft Engels als voertaal. De vier lezingen behandelen gevalstudies uit drie belangrijke centra van boekproductie en distributie in het vroegmoderne Europa: Venetië, Sevilla en Antwerpen. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij.

Age: Colloquium Amsterdams Centrum Gouden Eeuw over liefdadige doelen in de Republiek, Amsterdam, 2 dec. 2010

Het eerstvolgende colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw wordt gehouden op:

Donderdag 2 december 2010 vanaf 15.30 uur
(Let op: gewijzigde locatie)
Locatie: VOC-zaal, Bushuis
Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Sprekers:
Henk Looijesteijn en Elise van Nederveen Meerkerk

Onderwerp:
Charity seems to be very national among them. Gevers aan liefdadige doelen in de Republiek

Hora est!: Promotie: Inge Broekman, 17 november 2010, Universiteit van Amsterdam

Constantijn Huygens hield zijn mening over kunst voor zich
Woensdag 17 november 2010, 12:00 uur
Promotie: Mw. I. Broekman/ Kunstgeschiedenis
Promotor: dhr. prof. dr. E.J. Sluijter en dhr. prof. dr. J.M. Koppenol

Constantijn Huygens, de kunst en het hof
Inge Broekman plaatste de voor de kunst belangrijke en bekende bronnen rondom de dichter Constantijn Huygens - zijn autobiografie, brieven van Rembrandt en documenten rondom de Oranjezaal - in het grote geheel van zijn uitspraken over de kunsten.

Lit: Pas verschenen: Jeroen Dewulf 'Clandestine Literature during the Nazi Occupation'

Clandestine literature was published in all countries under Nazi occupation, but nowhere else did it flourish as it did in the Netherlands. This raises important questions: What was the content of this literature? What were the risks of writing, printing, selling, and buying it? And why the Netherlands? Traditionally, the combative Dutch "spirit of resistance" has been cited, a reaction not only to German oppression but to German propaganda: while the Germans hoped to build bonds with their "Germanic" Dutch "brothers," clandestine literature insisted on their incompatibility.

dinsdag 9 november 2010

Lit: Pas verschenen: Novellen van Fred Penninga

Fred Penninga, Met uitzicht op het plein; Berlijn 10 mei 1933, Neurenberg 20 november 1945

Het boek bevat twee novellen. Hierin wordt het dilemma geschetst van de schrijver Bertold Bürger; ooit het zelfgekozen pseudoniem van de meer bekende Erich Kästner. De eerste novelle speelt in Berlijn, op 10 mei 1933, de dag waarop ‘de boekverbranding’ plaatsvindt. Bürger is daarbij als anonieme toeschouwer aanwezig en ziet hoe ook zijn boeken in vlammen opgaan.

Age: VAL-studiedag Uitgeverijonderzoek, Antwerpen, 24 nov. 2010

VAL-studiedag: woensdag 24 november 2010
UITGEVERIJONDERZOEK EN LITERATUURWETENSCHAP: VERWORVEN IDEEËN, OVERWONNEN STANDPUNTEN EN NIEUWE UITDAGINGEN
Universiteit Antwerpen (CST), Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen, Hof van Liere

Age: Conferentie Texts and Literacy in the Digital Age, Den Haag, 16-17 dec. 2010

Op 16 en 17 december 2010 vindt de internationale conferentie Texts and Literacy in the Digital Age plaats in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. De conferentie gaat over veranderingen in de wetenschappelijke communicatie in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en wat die veranderingen betekenen voor auteurs, intermediairs en gebruikers. De organisatie is in handen van LIBER, de Dr. P.A. Tiele-Stichting, de Koninklijke Bibliotheek, en de opleiding Book and Digital Media Studies van de Universiteit Leiden.

Het programma en de inschrijfgegevens zijn te vinden op http://www.libereurope.eu/node/550.

Lit: Nieuw nummer 'Internationale neerlandistiek' met Costerlegende ontrafeld

Omdat niet iedere boekwetenschapper het tijdschrift Internationale neerlandistiek in de bus zal krijgen, wil ik niet nalaten te wijzen op een artikel in het jongste nummer (jrg. 48, nr. 3, oktober 2010) op p. 17-29.

Het is een artikel van Joost Robbe van de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster over 'De literaire aspecten van de Costerlegende: mythologie in de vorm van een klassieke pleitrede'.

vrijdag 5 november 2010

Web: De nieuwe titels van DBNL, november 2010

Zie ook: http://www.dbnl.org/nieuws/titels.php?l=2010_11
  • Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen
  • Daniel Bellemans, Den lieffelycken paradys-vogel
  • Jan ten Brink, De familie Muller-Belmonte
  • Jan ten Brink, De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel
  • Carry van Bruggen, Avontuurtjes

dinsdag 2 november 2010

Nws: Nieuw boekhistorisch museum Librarium in KB Brussel

LIBRARIUM | Nieuw museum over de geschiedenis van het boek opent deuren in Brussel.

Aan de Kunstberg, in hartje Brussel, opende op 20 oktober 2010 een nieuw museum de deuren. LIBRARIUM, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek van België, focust op de volledige geschiedenis van het boek en het schrift en wil een permanente ontdekkingsruimte zijn voor boek- en schriftculturen. Voor het inrichten van de zalen put de Koninklijke Bibliotheek uit haar even verscheiden als illuster patrimonium en maakt daarbij van de gelegenheid gebruik de documenten opnieuw in hun context te plaatsen. In een originele scenografie stelt LIBRARIUM een wetenschappelijke inhoud zowel op chronologische als op thematische wijze voor. Zo krijgt het parcours verschillende leesniveaus waar zowel leken als kenners hun gading zullen vinden.

Eve: Kamermans Kermis: Grijs, Amsterdam, De Balie, donderdag 11 november

donderdag 11 november, 20.00 uur / € 7 / € 5

Donderdag 11 november organiseert De Balie in samenwerking met DVD-label Wholphin en digitaal cultureel magazine De Optimist de tweede aflevering van Kamermans Kermis. In dit eigenwijze programma fileren en ontleden wij op de typische, multidisciplinaire Kamermans manier iedere maand een ander thema. Deze maand als thema: Het Grijze Gebied.

Nws: Nieuwsbrief retorica

Geachte belangstellende in de geschiedenis van de retorica,

Indien er voldoende nieuwsberichten zijn, zal volgende maand de nieuwe digitale Nieuwsbrief van de ISHR-afdeling Benelux verspreid worden. De Nieuwsbrief bestaat voor een belangrijk deel uit vragen, mededelingen en opmerkingen van de abonnées.

Age: Symposium 'Van Lectio tot PowerPoint' over geschiedenis van onderwijs aan Nederlandse universiteiten, Utrecht, 26 nov. 2010

Symposium Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten

Wanneer: 26 november 2010, 10.00 – 17.00 uur
Waar: Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, Belle van Zuylenzaal
Aanmelding: bij organisatoren: l.j.dorsman@uu.nl of p.j.knegtmans@uva.nl
Meer informatie: http://www.huizingainstituut.nl

Dit zevende symposium in de reeks Universiteit & Samenleving wordt georganiseerd door het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis en het Huizinga Instituut

maandag 1 november 2010

Ove: Overleden: Harry Mulisch (29 juli 1927 - 30 oktober 2010)

Zaterdagavond 30 oktober 2010 overleed auteur Harry Mulisch op de leeftijd van 83 jaar. Mulisch was al geruime tijd ziek. Mulisch was de enige nog levende van 'de Grote Drie' van de naoorlogse literatuur; W.F. Hermans en Gerard Reve overleden respectievelijk in 1995 en 2006. Met het overlijden van Mulisch verliest Nederland één van de meest gelezen en succesvolste auteurs van de naoorlogse generatie.