VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 23 oktober 2010

Nws: Letterkundig Museum verwerft manuscript 'Ik Jan Cremer'

Met steun van diverse fondsen en een financier die onbekend wenst te blijven, is het Letterkundig Museum er in geslaagd het manuscript van Ik Jan Cremer te verwerven. De roman Ik Jan Cremer verscheen in 1964 en representeert de overgang van de brave jaren 50 naar de rebelse jaren 60. Het wordt gerekend tot een van de belangrijkste naoorlogse werken uit de Nederlandse literatuur. Willem Frederik Hermans typeerde het ooit treffend als ‘een bandeloze ontploffing tussen autobiografie en mythomanie’.

Het Letterkundig Museum bezit reeds een groot Cremer-archief. Hierin bevinden zich onder meer de motorlaarzen en -pet waarmee de schrijver de literatuur kwam binnengescheurd. In de Nationale Schrijversgalerij hangt naast zijn zelfportret uit 1940 ook het schilderij dat Frits Müller in 1965 van Cremer maakte, voorstellend de schrijver zittend op een Harley Davidson. Dit ensemble wordt nu gecomplementeerd met het manuscript.

Zeer binnenkort is het manuscript, inclusief de originele ontwerpen voor het omslag en de documenten betreffende de door Jan Cremer zelf ontworpen publiciteitscampagne, te zien in de serie kleine tentoonstellingen die het Letterkundig Museum wijdt aan de literaire actualiteit. Informatie daarover zal uiteraard te vinden zijn op de website van het Letterkundig Museum: www.letterkundigmuseum.nl.

---
Noot van de redactie.
Zie ook het krantenbericht in Trouw van 13 september 2010 over de veiling van het manuscript: http://www.trouw.nl/cultuur/article3206506.ece/Manuscript_Ik_Jan_Cremer_wordt_geveild.html.