VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 18 september 2010

Age: Het beeld van het kind in de Nederlandse literatuur, vanaf wo 29 september 2010

Aandacht voor het kind is er altijd in de literatuur geweest. Het lijkt er zelfs op dat literatuur uit de Middeleeuwen allereerst voor jongeren bestemd was. Maar welke beelden van het kind worden aangetroffen in de literatuur? Is het kind een kleine volwassene die zo gauw mogelijk geschikt moet worden gemaakt voor het grote leven? Of is het kind een deugniet, die juist omdat het zich onttrekt aan de wereld van de volwassenen, interessant is? Is het obstinate kind van Annie M.G. Schmidt de literatuur voor volwassenen binnengedrongen? Of blijft het een eeuwige dromer zoals Woutertje Pieterse? Wat zijn tegenwoordig beelden van kinderen in de literatuur? Wordt een groot deel van de literatuur nu niet geschreven door jongeren die nog maar net van school af zijn voor jongeren die nog in de banken zitten? Zulke vragen worden voor alle perioden gesteld, waarbij met behulp van tekstmateriaal mogelijke antwoorden worden gegeven.

De colleges worden gegeven door Prof. dr. H. (Herman) Pleij, Prof. dr. E.M.P. (Lia) van Gemert, Prof. dr. A.N.P. (Bert) Paasman, Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen en Prof. dr. P. (Pamela) Pattynama.

Herman Pleij
Prof. dr. H. (Herman) Pleij was vanaf 1981 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de UvA. In 2009 ging hij met emeritaat. Zijn specialisatie is volksliteratuur en -cultuur, toneel, de rederijkers en de betekenis van de vroege drukpers in de 15e en 16e eeuw. Zijn bekendste publicatie is waarschijnlijk Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven. Dit boek werd meermalen herdrukt en vertaald in het Duits en Engels. Er zitten nog meer publicaties in de pen.

Lia van Gemert
Prof. dr. E.M.P. (Lia) van Gemert is sinds 1 november 2007 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde. In haar onderzoek staan de dynamiek van het literaire leven en de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij in de periode 1500-1850 centraal. Momenteel richt ze zich op het Nederlandse literaire proza van de 17e en 18e eeuw.

Bert Paasman
Prof. dr. A.N.P. (Bert) Paasman is een Nederlands literatuurwetenschapper en Surinamist, gespecialiseerd in koloniale en postkoloniale literatuur van Nederland. Van 1 september 2001 tot zijn emeritaat op 1 september 2004 was hij bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis vanwege het Indisch Herinneringscentrum ‘Het Indisch Huis' te 's-Gravenhage.

Marita Mathijsen
Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Haar studies op het gebied van de Nederlandse literatuur van de 19e eeuw zijn voor een deel bij elkaar gebracht in Nederlandse literatuur in de Romantiek. Haar vele studies op het gebied van de 19e eeuw zijn toonaangevend. Regelmatig publiceert zij in NRC.

Pamela Pattynama
Prof. dr. P. (Pamela) Pattynama is bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis vanwege de Stichting Het Indisch Huis. Pattynama doceert film en literatuur aan de opleidingen Media en cultuur, Moderne Nederlandse letterkunde en Algemene literatuurwetenschap. Momenteel werkt Pattynama aan een boek over post-koloniale culturele herinneringen in literatuur, film en verhalen.

Data en prijs
De colleges vinden plaats op woensdag 29 september, 6, 13, 20 oktober, 3, 10 en 17 november 2010. Van 11:00 tot 13:00 uur.

Aan het bijwonen van deze collegereeks zijn kosten verbonden: prijs: € 150,- / AUV-leden € 105,-.

Aanmelden
U geeft zich op voor de hele reeks via de website van de Illustere School. Klik op deze link: Inschrijven Collegereeks.

Locatie: Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.