VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

dinsdag 31 augustus 2010

Nws: Biografie en expositie over Boudewijn Büch


Er komt een volwaardige en evenwichtige biografie van Boudewijn Büch (1948-2002). Ook worden een tentoonstelling en een fotobiografie voorbereid over zijn leven en werk en komt er een jaarlijkse Boudewijn Büch-lezing. Dit heeft de Werkgroep Boudewijn Büch, onder leiding van televisiemaker Frits Barend, bekendgemaakt.

De tentoonstelling wordt in 2012, tien jaar na het overlijden van Büch, ingericht in zijn geliefde Artis Bibliotheek, onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In die bibliotheek zal ook de jaarlijkse Boudewijn Büch-lezing worden gehouden omstreeks de sterfdag van Büch. Cabaretier Diederik van Vleuten zal de eerste lezing uitspreken. De verschijning van de biografie staat gepland voor 2016 bij uitgeverij Atlas in Amsterdam.

Ten: Tentoonstelling ‘Facebook in the Sixteenth century? The Humanist and Networker B. Vulcanius’, Leiden, 14 okt. - 12 dec. 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 opent de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling Facebook in the Sixteenth century? The Humanist and Networker Bonaventura Vulcanius. De tentoonstelling geeft een fascinerend beeld van de netwerken van geleerden die ontstonden in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Europa. Er zijn bijzondere Leidse drukken (o.a. van Plantijn en Raphelengius), brieven (o.a. van Erasmus), manuscripten en geschilderde en gegraveerde portretten van Vulcanius te zien. Topstuk is het Album Amicorum van Vulcanius uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.

Lit: Septembernummer Onze Taal, met o.a. het Duits van Louis van Gaal

Aanstaande vrijdag verschijnt het septembernummer van Onze Taal. Een greep uit de inhoud.

Age: Symposium Hendrik Tollens, vrijdag 24 september 2010 te Rotterdam

Symposium Hendrik Tollens

Programma

14.30 deuren open
15.00 welkomstwoord door Erik Menkveld, voorzitter stichting Het Tollens-fonds
15.05 Tollens als dichter van het volk, Prof. dr Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
15.20 Tollens als schrijver van verzetspoezie, door dr Lotte Jensen, universitair docent Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen.
15.35 muzikaal intermezzo met liederen op teksten van Hendrik Tollens

Age: Colloquium 'Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)', Amsterdam, 27 mei 2011

De in mei 2009 opgerichte Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden organiseert, in samenwerking met Boekwetenschap & handschriftenkunde van de Universiteit van Amsterdam, een colloquium over inburgeren in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de jaren 1815-1830. Het huidige Nederland, België en Luxemburg vormden in die periode na Napoleon één nieuwe staat, waarvan Willem I koning was. Maar van een echte, hechte nationale eenheid was geen sprake. Willem I probeerde op verschillende manieren de inburgering en integratie van de burgers in de nieuwe staat te bevorderen. Het colloquium vindt plaats op vrijdag 27 mei 2011 onder de titel 'Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'.

maandag 30 augustus 2010

Lit: Pas verschenen: Antrekoo en kipfilet. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik

Bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp is een bundel verschenen van korte artikelen over taal, van de hand van Frans Lisman (1939). De artikelen zijn deels eerder gepubliceerd in Voeksnieuws, het blad voor Shell-gepensioneerden, en in Onze Taal.

Lisman, die rechten studeerde in Leiden en tot zijn pensionering in bij Akzo Nobel en Shell werkte, stelde in die functie verschillende gedragscodes op, waaronder deNederlandse Sollicitatiecode.

Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in de taal verzamelde hij daarvan in de loop der jaren talloze voorbeelden. Sinds 2004 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren maandelijks in Voeksnieuws, en soms ook in Onze Taal. Veel van zijn artikelen verkondigen de opvatting dat neerlandici minder bereid moeten zijn om recentelijk gemaakte fouten die nog herstelbaar zijn, onder het mom van “taalontwikkeling” tot goed Nederlands te verklaren.

Antrekoo en kipfilee. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik van Frans Lisman.
Uitgever: Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp
ISBN 978-90-804188-8-2
Prijs: € 14,50 (verzendkosten € 2,50 per exemplaar)
Bestellen: www.eenpassievoorboeken.nl

Age: Taal & Tongval-colloquium 2010 over 'werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief', Gent, 19 november 2010

Op vrijdag 19 november 2010 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats rond het thema Werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief.

Ove: Appie Baantjer (16 september 1923 - 29 augustus 2010)

Zojuist is bekend geworden dat op de leeftijd van 86 jaar schrijver Appie Baantjer is overleden. Baantjer is vooral bekend geworden als auteur van de beroemde boeken over de Amsterdamse inspecteur De Cock. Het laatste deel verscheen in 2008. Begin augustus van dit jaar werd bij Baantjer een agressieve vorm van slokdarmkanker geconsteerd. Eerder kampte Baantjer met hartfalen. Zie ook het bericht op de website van de uitgeverij van Baantjer: http://www.uitgeverijdefontein.nl/

vrijdag 27 augustus 2010

Age: Week van het schrijven: van Au tot Zzz, 4-12 september 2010

Over ruim een week start de vierde Week van het schrijven. Onder het motto ‘Van Au tot Zzz - een leven lang schrijven’ vinden er van 4-12 september meer dan honderd activiteiten (!) plaats op het gebied van creatief schrijven. Van Groningen tot de Belgische Ardennen, van Alkmaar tot Middelburg worden er gratis schrijfworkshops, open dichterspodia, schrijfwedstrijden en -wandelingen, (online) spreekuren en zelfs complete schrijfdagen georganiseerd voor beginnende en gevorderde schrijvers.

Age: Colloquium 'Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages', Antwerpen, 4 - 5 nov. 2010

Op 4 en 5 november 2010 vindt het tweedaags internationaal colloquium "Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages" plaats aan de Universiteit Antwerpen. Keynotes zijn Alexandra Gillespie (University of Toronto) en Herman Brinkman (Universiteit van Amsterdam/Huygensinstituut). Gastsprekers zijn: Anne Margreet As-Vijvers (Amsterdam), Saskia van Bergen (Leiden), Jos Biemans (Amsterdam), Jan Burgers (Amsterdam), Godfried Croenen (Liverpool), Anne Jenny-Clark (Lille), Hans Kienhorst (Nijmegen), Jan Willem Klein (Streekarchief Midden-Holland), Erik Kwakkel (Leiden), Johan Oosterman (Nijmegen), Gabriel Viehhauser (Bern).
Plaats: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, zaal B, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.
Meer informatie en inschrijving: www.ua.ac.be/commercialbookproduction; voor vragen kunt u ook terecht bij Patricia Stoop (+32-3-2654277 of patricia.stoop@ua.ac.be).

Age: Burgerhartlezing door Siep Stuurman: ‘De Verlichting en het moderne denken over culturele (on)gelijkheid’, Amsterdam, wo 29 sept. 2010

De derde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 29 september 2010 worden gehouden door prof. dr. Siep Stuurman, hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de lezing zal het gaan om de vraag hoe in de Verlichting gedacht werd over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hun culturen. Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre ons huidige mensbeeld nog bepaald wordt door verlichte opvattingen omtrent culturele gelijkheid en ongelijkheid.

Nws: Taalunie financiert grensoverschrijdende beroepsstages voor letterenveld

Nederlandse uitgevers, bibliothecarissen, medewerkers van literaire organisaties en anderen die zich bezig houden met literatuur of leesbevordering kunnen binnenkort met een onkostenvergoeding van de Nederlandse Taalunie een beroepsstage lopen in Vlaanderen. De vergoeding is 200 euro per dag. Deze regeling geldt omgekeerd óók voor Vlamingen die stage gaan lopen in Nederland.

donderdag 26 augustus 2010

Lit: Dissertatie Ute K. Boonen verschenen over Middelnederlandse oorkondetaal in de 13e en 14e eeuw

De onlangs verschenen dissertatie van Ute K. Boonen biedt een overzicht van de verschriftelijking van het Middelnederlands door het proces van de vertaling van formules uit het Latijn (Vorlagen), van de normering van het Middelnederlands als oorkondetaal (Normierung) en de regionale elementen in de verschillende schrijfdialecten (Sprachgebrauch), met name lexicale verschillen in de verwoording van de notificatio-formule en syntactische verschillen met betrekking tot de werkwoordelijke eindgroep.

Ten: Tentoonstelling over J.B. Charles / W.H. Nagel in het Letterkundig Museum, Den Haag, vanaf wo 25 aug. 2010

Naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag en de verschijning van de biografie van Kees Schuyt wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan J.B. Charles (ps. van W.H. Nagel; 1910-1983). De tentoonstelling wordt geopend op de honderdste geboortedag van de schrijver: woensdag 25 augustus 2010. Die dag wordt in het Letterkundig Museum ook de biografie Het spoor terug. J.B. Charles /W.H. Nagel 1910-1983 (Balans) door Kees Schuyt gepresenteerd.

woensdag 25 augustus 2010

Age: Ronald Giphart opent academisch jaar Faculteit der Letteren van de RUG, di 31 aug. 2010

Op dinsdag 31 augustus zal schrijver Ronald Giphart het academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen openen door het uitspreken van de Letterenlezing. In de lezing die de titel ‘De weg van het lachen’ draagt, zal Giphart ingaan op ‘humor als ondergeschoven stijlfiguur in de Nederlandse literatuur’.

Al ruim twintig jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Jan Blokker, Abram de Swaan, Elsbeth Etty, Marcel Möring, Henk van Os en Hans Goedkoop.

De Letterenlezing is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Tijd: dinsdag 31 augustus 2010 om 16.00 uur
Locatie: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bron: communicatie@rug.nl

Age: Avond 'Ik hou zo van... De Gouden Boekjes', Amsterdam, wo 8 sept. 2010

Jong en oud is opgegroeid met de klassieke reeks De Gouden Boekjes, die vlak na de Tweede Oorlog uit de Verenigde Staten is overgewaaid. De Golden Books waren daar de eerste betaalbare kinderboeken in een arme tijd en in 1953 verscheen het allereerste Gouden Boekje ook in Nederland. Deze maand verschijnt het prachtige overzichtswerk Ik hou zo van... Gouden Boekjes, geschreven door kinderboekenexpert Joke Linders.
Maar er is meer te vieren. Zo schreef Toon Tellegen DRIE Gouden Boekjesverhaaltjes, met tekeningen van drie verschillende illustratoren. Zij komen allemaal vertellen over de invloed die de Gouden Boekjes op hun werk heeft gehad en hoe het is om zelf een Gouden Boekje te mogen maken. Jan Hartholt, directeur van Kasteel Groeneveld komt vertellen over de spectaculaire Gouden Boekjes tentoonstelling die in het kasteel te zien is. Sonja van Hamel (popduo Bauer, grafisch vormgeefster) komt met haar band onder meer het Krantenpoezenlied spelen.

Age: Afscheid van Piet Couttenier, Leuven, wo 15 sept. 2010

Prof. dr. Piet Couttenier is met emeritaat gegaan aan de K.U.Leuven. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan: op woensdag 15 september 2010 nemen we op feestelijke wijze afscheid van hem.

Ten: Tentoonstelling 'Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij', Antwerpen, za 16 okt. 2010 - zo 16 jan. 2011

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet pakt dit najaar naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het overlijden van Jan I Moretus uit met een bijzondere tentoonstelling over de strijd rond het nalatenschap van Christoffel Plantijn. Na de dood van deze bekende drukker had zijn schoonzoon en opvolger Jan I Moretus niet enkel een gevecht te leveren tegen concurrerende drukkerijen, ook familiale strubbelingen maakte van de overname van de Officina Plantiniana een moeilijke kwestie. Dit stuk Antwerpse geschiedenis, dat leest als een spannende roman over intriges, bedrog en ondernemingszin, is het thema van de expo Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij.

dinsdag 24 augustus 2010

Ove: Herman Franke (1948-2010)

In zijn woonplaats Amsterdam is op 14 augustus schrijver en criminoloog Herman Franke overleden. Franke, geboren te Groningen op 13 oktober 1948, studeerde sociologie. Na zijn studie publiceerde hij in verschillende dag- en weekbladen over uiteenlopende onderwerpen. Hij werd in de jaren tachtig benoemd tot hoofddocent aan het Criminologisch Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde zich tot vooraanstaand criminoloog.

Ove: Henk Vonhoff (1931-2010)

Op 79-jarige leeftijd VVD-prominent Henk Vonhoff overleden. Vonhoff was vooral bekend als politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer en werd burgemeester van Utrecht en later commissaris van de koningin.

Vonhoff was ook een groot liefhebber van de vaderlandse geschiedenis. Na zijn HBS-opleiding in Amsterdam behaalde hij vervolgens de M.O.-akte geschiedenis, waarmee hij lesbevoegdheid kreeg. Van 1957 tot 1967 was hij werkzaam als geschiedenisleraar. Vonhoff publiceerde over onder meer Vondel, Hooft en Willem van Oranje. Vooral voor het werk van Vondel had hij veel waardering. De columns die hij schreef voor De Gooi- en Eemlander eindigde hij altijd met een citaat van Vondel. Zijn laatste column verscheen voor de zomervakantie. Vonhoff overleed op 25 juli 2010 na een kort ziekbed in zijn woonplaats Hilversum .

maandag 23 augustus 2010

Lit: Nieuw nummer van 'Parelduiker'


De nieuwe Parelduiker is uit:

Hans Olink raakte dankzij authentieke geluidsbanden uit het archief van de Bergense schilder David Kouwenaar op het spoor van de Nederlandse fotografe Gerda Goedhart. Hij ontrafelde haar tot dusver onbekende levensverhaal. Vrij onbekend is dat zij de hoffotografe was van Bertolt Brecht en diens toneelensceneringen fotografeerde. Haar avontuurlijke leven leidde langs het Berlijn van voor de oorlog, het Hollywood van Charlie Chaplin en langs Anna Blaman, met wie zij een romance beleefde, voordat zij zich met de toneelactrice Angelika Hurwicz in het kustdorp Bergen vestigde.

Age: Manuscripta, 4, 5 en 6 september 2010 te Amsterdam

Manuscripta is de feestelijke opening van het boekenseizoen. In het eerste weekend van september presenteren meer dan honderd Nederlandse uitgevers de nieuwe titels van het komende seizoen. U kunt genieten van boekpresentaties, podiumoptredens, interviews met bekende en debuterende auteurs, signeersessies, exclusieve previews van boekverfilmingen en bijzondere buitenacts.
Locatie: Westergasfabriek, Amsterdam
Voor meer informatie en het programma: http://www.manuscripta.nl

zondag 22 augustus 2010

Ten: Elsschot in vertaling


Expo in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen, vanaf 3 september 2010.

Elsschots werk is inmiddels verkrijgbaar in 22 talen. De tentoonstelling Elsschot in vertaling toont (een selectie van) dit vertaalde werk.

Het werk van de Antwerpse auteur Willem Elsschot (1882 – 1960) wordt nog steeds veel gelezen, en niet enkel in het Nederlandse taalgebied. Dat zijn boeken over heel de wereld bijval vinden, kan u ontdekken op de tentoonstelling Elsschot in vertaling in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In de Nottebohmzaal toont de bibliotheek een selectie van de honderden vertaalde werken van de schrijver. Elsschots werk is ondertussen verkrijgbaar in 22 talen: van het Engels tot het Japans, van het Catalaans tot het Servo-Kroatisch.

vrijdag 20 augustus 2010

Age: Boekensalon en expositie over Boudewijn Büch

De betekenis van Boudewijn Büch als boekenman is het onderwerp van de Boekensalon die op donderdag 26 augustus gehouden wordt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Onder leiding van Theodor Holman belichten Frits Barend, Leo van Maris en Diederik van Vleuten hoe Boudewijn Büch zijn liefde voor het bijzondere boek overdroeg op televisiekijkend Nederland.

Ten: Tentoonstelling ‘Het ideale boek’, in Museum Meermanno, Den Haag, 20 nov. 2010 - 20 feb. 2011

Van 20 november 2010 t/m 20 februari 2011 organiseren de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno | Huis van het boek de tentoonstelling ‘Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010’. De tentoonstelling geeft voor het eerst een overzicht van de honderdjarige Nederlandse private press-beweging. Mensen die – strevend naar Het Ideale Boek - thuis boeken maken in kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal gemaakt lettertype en mooi verzorgd.

donderdag 19 augustus 2010

Lit: Pas verschenen: Verslagen en Mededelingen van de KANTL, jrg. 120, afl. 1, 2010

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120, afl. 1, 2010. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan:
1. Het oriëntalisme in de tragedie (17de eeuw)
2. De taalsituatie in Noord en Zuid (18de-19de eeuw)
3. Willems, Ecrevisse en de Kempense teuten (19de eeuw)
4. De schrijfster Rose Gronon (20ste eeuw)

woensdag 18 augustus 2010

Nws: Universiteit Maastricht krijgt leerstoel 'Taalcultuur in Limburg'

Gedeputeerde Staten van de Nederlandse provincie Limburg hebben het uitvoeringsplan "Een literaire Liaison: ontmoeting en dialoog in (streek)taal en literatuur" vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is samen met het literaire veld in Limburg tot stand gekomen. Het aanstellen van een bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg én een promovendus aan de Universiteit Maastricht maken deel uit van het plan.

Nws: Buitenlandse docenten Nederlands komen op cursus in Amsterdam en Leuven

Op uitnodiging van de Nederlandse Taalunie komen in de volgende weken tachtig universitaire docenten Nederlands uit het buitenland naar Amsterdam en Leuven voor bijscholing en uitwisseling van ervaringen.

zondag 15 augustus 2010

Web: Nieuwe versie Bibliopolis (voor/over geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland)

Bibliopolis, het digitale onderzoeksinstrument voor de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, is technisch geheel vernieuwd. De website, www.bibliopolis.nl, die onderhouden wordt door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, is volledig herschreven. Hierdoor zijn de performance en snelheid van de site sterk toegenomen. Nu deze technische slag gemaakt is, is het ook eenvoudiger om de inhoud van Bibliopolis geregeld aan te passen.

vrijdag 13 augustus 2010

Nws: Literaire nachtclub in Letterkundig Museum tijdens Haagse Museumnacht, Den Haag, za 4 sept. 2010

Zoetgevooisde stemmen, welgekozen woorden en zwoele blikken willen je op zaterdag 4 september van 19.30 - 02.00 uur literair verleiden. Tijdens de eerste Haagse Museumnacht worden het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief omgetoverd tot een literaire nachtclub. Laat je verrassen door Aaf Brandt Corstius en Machteld van Gelder of overrompelen door Khalid Boudou en Ronald Giphart. Zij geven een wervelende floorshow van favoriete teksten en hilarische anekdotes. Huub van der Lubbe verzorgt een intiem akoestisch optreden.

woensdag 11 augustus 2010

Nws: Nieuwe cd ‘Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos’; presentatie op za 21 aug. 2010 in Sint-Niklaas

Het Reynaertgenootschap brengt op zaterdag 21 augustus 2010 een cd uit waarop meesterverteller en Reynaertautoriteit Marcel Ryssen het Reynaertverhaal voordraagt. Ryssen, geboren in Zwevezele in 1927, is voorzitter van het Reynaertgenootschap. De afgelopen jaren heeft hij op uitnodiging van verenigingen en scholen tientallen malen het Reynaertverhaal verteld. Op verzoek van velen is Ryssens vertelling nu op cd gezet. De live-opnames vonden plaats in februari en maart 2010.

De speeltijd van de cd bedraagt 75 minuten, verdeeld over twaalf deeltjes of nummers. Het gaat om een moderne vertelling in modern Nederlands, hier en daar persoonlijk ‘gekruid’ door rasverteller Ryssen.

Vac: Docent Nederlands aan de Universiti of Malaya te Kuala Lumpur (Maleisië) (deadline: wo 1 sept. 2010)

Aan de Universiti of Malaya te Kuala Lumpur (Maleisië) ontstaat per 1 oktober 2010 een vacature voor een docent Nederlands (m/v).

Age: 'Geen Daden Maar Woorden Festival', Rotterdam (za 9 okt. 2010) en Utrecht (za 23 okt. 2010)

Zaterdag 9 oktober en zaterdag 23 oktober 2010 vormen Rotterdam en Utrecht het decor voor twee gloednieuwe edities van Geen Daden Maar Woorden Festival. In de Rotterdamse Schouwburg en Theater Kikker wordt het publiek getrakteerd op een vernieuwende line-up die naast literaire grootheden ook jong talent de mogelijkheid biedt het publiek definitief voor zich te winnen!

Na de succesvolle uitverkochte editie in mei in Den Bosch zijn de verwachtingen hoog gespannen. Geen Daden Maar Woorden Festival is sinds dit jaar met drie eendaagse edities één van de toonaangevende festivals voor de hedendaagse letteren in Nederland. Het festival onderscheidt zich door ruimte te bieden aan experimentele en kleinschalige voorstellingen.

Vac: Lector Nederlands, Universität Zürich, Zwitserland (deadline: vr 1 okt. 2010)

Lectoraat neerlandistiek Universität Zürich
Universität Zürich, Zwitserland
Vacature lectoraat neerlandistiek (m/v)
4 uur per week: colleges taalverwerving en neerlandistiek

Age: 4e Euregio Dialectfestival 'Os Moddersproak', Landgraaf, za 25 sept. 2010

Het grootste jaarlijkse dialectevenement in de Euregio Maas-Rijn gaat op 25 september in het Zuidlimburgse Landgraaf voor de vierde keer op rij van start.
Opnieuw werken troubadours, bands, dichters, schrijvers en toneelspelers uit heel de Euregio samen in een tweetal avondvullende shows, waarbij elke deelnemer zijn eigen dialect laat horen.
Op die manier kan het publiek ervaren, dat de festivalslogan "Drie landen, één volkstaal" beslist geen loze leus is.
De troubadour van Keulen, Hans-Jurgen Jansen, schreef voor deze gelegenheid een lied over de bloedige Slag om Woerringen (1288), die zowel voor de geschiedenis van zijn Rijnstad als voor de staatkundige ordening van de (eu)regio van cruciale betekenis was. Het lied gaat op het festival in première.
Op 25 september staat de dialectmanifestatie in zaal 't Ströatje in Landgraaf; op 2 oktober volgt een tweede voorstelling in zaal Bergzicht in Vijlen. Beide avonden beginnen om 20 uur.
De dialecten van de volgende plaatsen zijn vertegenwoordigd: Aken, Alsdorf, Bardenberg, Dremmen, Gulpen, Hoensbroek, Kelmis, Kettenis, Kerkrade, Keulen, Krefeld, Nuth, Schinveld, Sittard, Ulestraten en Vaals.
Meer informatie is te vinden op www.osmoddersproak.com

zaterdag 7 augustus 2010

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXIII: De hoedanigheden van Bilderdijk en Montague

Sinds ik in het bezit ben van de cd-rom Taal & Letteren 19e eeuw, met 38.378 pagina's uit taalkundige tijdschriften uit de negentiende eeuw, mag ik daar graag af en toe een paar artikeltjes uit lezen. Het is niet allemaal even sprankelend en interessant, maar zo af en toe zitten er bepaald scherpe stukjes tussen. Die negentiende-eeuwers waren soms een stuk minder vriendelijk dan de hedendaagse columnisten. Het werd natuurlijk allemaal wat bloemrijker verpakt dan op geenstijl.nl of in HP/de tijd, maar lees bijvoorbeeld maar eens hoe Matthias de Vries afrekent met andersdenkenden: "Historische taalstudie alleen is in staat een hechten grondslag te leggen, waarop men veilig kan voortbouwen, terwijl links en regts de luchtkasteelen van het spelend vernuft tot puin ineenstorten." Dan sta je als tegenstander toch meteen op achterstand.

vrijdag 6 augustus 2010

Nws: Veiling van het bed van Willem Elsschot, Antwerpen, do 28 okt. 2010

‘Het echtelijk bed vind ik de meest geschikte plaats voor het bespreken van ernstige aangelegenheden. Daar ben je tenminste alleen met je vrouw. … en daar was het dan ook dat ik, toen ik goed op mijn rechterzijde lag, na een inleidende stilte aan mijn vrouw zei, dat ik koopman ging worden.’ Willem Elsschot in Kaas.

Op Klara kun je 9 weken lang (ZO 5.09 - ZO 31.10) Zot van Elsschot horen, een radioserie, gepresenteerd door Pat Donnez waarin de gekte die een schrijver teweeg kan brengen, wordt gecultiveerd. Maar het kan nog gekker. Na een uitvoerige speurtocht vonden we de slaapkamer en het bed van Elsschot. En dat wordt geveild ten faveure van een goed doel op een avond die geheel in de geest en de traditie van Willem Elsschot en Alfons de Ridder staat.

Age: Winnie Sorgdrager en Jan Siebelink spreken over hun literaire voorkeuren (o.a. werk van Multatuli), Nijmegen, zo 12 dec. 2010

Als afsluiting van het Multatuli-jaar vroegen we Winnie Sorgdrager (oud-minister van Justitie in Nederland en voorzitter van het Multatuli Genootschap) om haar literaire voorkeuren met het publiek te delen. Zij nodigde op haar beurt de Nederlandse schrijver Jan Siebelink uit. Na hun gesprek, geleid door Tjeerd Bijman (Metropolis, VPRO), presenteren we de bundel Beste Multatuli, ... met daarin de brieven die in opdracht van deBuren aan de grootmeester zijn geschreven.

Age: Middag over de erotische lading van liederen van Jacques Brel, Oostende, zo 5 dec. 2010

Francofiel en schrijver Bart Van Loo vertelt over de broeierige geschiedenis van de erotiek en hoe onze kijk op seksualiteit over de loop van de jaren is veranderd. In zijn boek O Vermiljoenen Spleet! neemt Van Loo u mee langs schaamte, seks en de tirannie van de erotiek. Rode draad van deze zondagmiddagsalon is de erotische lading van de legendarische nummers van Jacques Brel, opgevoerd door muzikant Filip Jordens.

Age: Debat over literaire nalatenschap en het internet, Antwerpen, di 30 nov. 2010

Deel 2 van ons tweeluik over de invloed van het wereldwijde web op het literaire leven. (Deel 1 van het tweeluik gaat over literaire debuteren op internet en vindt plaats op di 14 november 2010; zie elders in nederl.blogspot.com.) Vanavond staat de vraag centraal hoe auteurs online voortleven. Waar blijft de literaire nalatenschap van webloggers?

Age: De grote literaire quiz der Lage Landen: ‘Qwerty & Azerty’, Antwerpen, vr 26 nov. 2010

Waar de Nederlander op zijn toetsenbord de Q van Question aantreft, vindt de Vlaming op zijn klavier de A van Answer.Qwerty & Azerty is een boeiende, onderhoudende, humorvolle quiz over boeken en schrijvers, over klassiekers en debuten, over literatuur en ander proza uit de Lage Landen. Doe mee!

Age: Debat over (literair) debuteren en het internet, Antwerpen, di 16 nov. 2010

Deel 1 van een tweeluik over de invloed van het wereldwijde web op het literaire leven. (Deel 2 gaat over literaire nalatenschap op internet en vindt plaats op di 30 november 2010; zie elders in nederl.blogspot.com.) Gedichten op YouTube trekken meer aandacht dan publicatie in een literair tijdschrift. Hoe gaan jonge schrijvers om met de mogelijkheden van het internet? Wat is tegenwoordig nog een debuut als je zelf online kunt publiceren?

Age: Bâtard, festival jonge podiumkunstenaars uit België en Nederland, Brussel, do 28 - za 30 okt. 2010

Bâtard is een festival voor en door jonge podiumkunstenaars uit België en Nederland. Sommigen onder hen studeren nog, anderen zetten net hun eerste stappen in het professionele kunstenveld. Iedereen, zowel jong en wijs als oud en onbezonnen, is welkom.

Age: Debat ‘Wie zijn de nieuwe heksen?’ over moderne hekserij, Oostende, zo 24 okt. 2010

Vlak voor Halloween kijken we naar de mythische en de magische kantjes van de moderne hekserij. Moderator Joël De Ceulaer spreekt met wicca-expert en Vlaams kabinetsadviseur Jan De Zutter en columnist en scepticus Patrick De Witte.

Age: Piet Piryns interviewt Guy Mortier over Elvis Presley, Leuven, za 16 okt. 2010

deBuren is te gast tijdens het Feest in de Boekerij in de Bib Leuven|Tweebronnen. Thema dit jaar is: Elvis is back in the building! We nodigden Elvisfan Guy Mortier uit voor een speciale editie van Belezen en Goedgekeurd, maar of hij ook ‘in the building’ zal zijn, vindt u op de avond zelf uit... Piet Piryns (Knack) gaat in dat geval met Mortier en een auteur een goed gesprek aan over boeken en The King.

Age: Middag rond de historische strip: ‘De verstripte oorlog’, Brussel, zo 10 okt. 2010

In zowel Vlaanderen als Nederland is het een trend: de historische strip. Hoe ver kunnen we gaan in de verstripping? Discussie met onder andere Marc Verhaegen (voormalig Suske en Wiske-tekenaar en bedenker van een strip over de Holocaust: Rebecca R.), Menno Metselaar van de Anne Frank Stichting (betrokken bij de onlangs verschenen stripbiografie van Anne Frank), historicus en stripkenner Kees Ribbens (NIOD) en bekend historisch stripmaker Eric Heuvel.

dinsdag 3 augustus 2010

Vac: Docent Nederlands als vreemde taal op Université Charles-de-Gaulle - Lille / Roubaix (deadline: wo 8 sept. 2010)

Aan de faculteit Bedrijfskunde en Vreemde Talen ("Langues étrangères appliquées") van de Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 in Roubaix (F) is een vacature open voor een gastdocent Nederlands als vreemde taal.

maandag 2 augustus 2010

Lit: Eerste nummer 'Blauwe Maandagen', boektijdschrift over leven en werk van Arnon Grunberg, verschenen

Grunberg-liefhebbers, opgelet! Het eerste nummer van het boektijdschrift Blauwe Maandagen is verschenen in een oplage van slechts 500 exemplaren. Bestel het nummer nu of neem gelijk een abonnement op drie nummers. Snelle abonnees ontvangen behalve een korting ook het unieke boekje Onderduiken voor beginners.

zondag 1 augustus 2010

Web: Gratis Van Dale woordenboekwidgets bieden snelle toegang tot (vertaal)woordenboeken

De Van Dale-website geeft gratis toegang tot zo’n 171.000 verklaringen van Nederlandse woorden en vertalingen van en naar het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds. Deze betrouwbare bron is bovendien extra gemakkelijk te raadplegen via de nieuwe Van Dale Woordenboekwidgets.