VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 31 juli 2010

Ove: Hans den Besten (1948-2010)

Zojuist is bekend geworden dat prof. dr. J.B. (Hans) den Besten in zijn woonplaats Amsterdam overleden is.

Den Besten was tijdens zijn hele werkzame leven verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij na een kandidaats Nederlandse Taal- en Letterkunde, Algemene Taalwetenschap gestudeerd had. Hij doceerde onder andere Nederlandse, Duitse en Algemene Taalwetenschap. De laatste jaren was hij deeltijds UHD voor Algemene Taalwetenschap en deeltijds UD voor Afrikaanse Taalwetenschap. Bovendien bekleedde hij een bijzonder hoogleraarschap in Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Vac: Twee Kurzstipendien Wintersemester 2010/11, Universiteit Keulen (deadline: ma 30 aug. 2010)

Das Kölner Zentrum für Vergleichende Europäische Studien (ZEUS) an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln schreibt für das Wintersemester 2010/11 ein bzw. zwei Kurzstipendien (2 Monate) für internationale Doktorandinnen und Doktoranden der Geistes- und Kulturwissenschaften aus. Das Zentrum für Vergleichende Europäische Studien (ZEUS) engagiert sich als interdisziplinäres Lehr- und Forschungszentrum der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln für den Austausch und die Vernetzung von Doktorandinnen und Doktoranden in Europa.

Nws: Verslag conferentie “Europe and Colonial Knowledge, 1500–1850”, Keulen, 18 juni 2010

Since the publication of Cohn’s “Colonialism and its Forms of Knowledge” in 1996, the concept of ‘colonial knowledge’ has been applied in manifold research.[1] The workshop “Europe and Colonial Knowledge, 1500–1850”, organized by MARIA-THERESIA LEUKER (Dutch Studies) and JAKOB VOGEL (European History) for the Centre for Comparative European Studies (ZEUS) at the University of Cologne, aimed at relating this concept to the early modern era, conceived here as a period of dynamic change, yet qualitative difference from ‘modernity’.

Lit: De legende van de Heilige Godelieve: Herkomst en overlevering

Godelieve van Gistel heeft, zo geven de oudste levensbeschrijvingen te kennen, een vreselijk naar leven gehad en is slachtoffer geworden van een wrede moord. Ze was tijdens de Middeleeuwen in het Vlaamse kustgebied vrij populair en tot vandaag de dag zijn er nog veel mensen die belangstelling hebben voor de heilige. Zo is de stad Gistel nog steeds een bedevaartsoord en vindt er jaarlijks een Godelieve-processie plaats die door veel mensen wordt bezocht. In de loop van de eeuwen zijn er onder andere ook toneelstukken ontstaan die het Godelieve-verhaal behandelen en in de schilderkunst komt men de heilige, tenminste in West-Vlaanderen, redelijk vaak tegen. Men gaat ervan uit dat Godelieve echt heeft bestaan. Deze veronderstelling wordt ondersteund door officiële documenten van de graaf van Bonen waarin de naam van haar vader, Heinfriedus, wordt vermeld. Contemporaine opgaven wat haar geboortejaar en sterfjaar betreft zijn niet bekend; waarschijnlijk kwam ze omstreeks 1052 ter wereld en is ze in 1070, op jonge leeftijd, vermoord. In 1084 werd ze heilig verklaard en van de verheffingsakte is een later afschrift bewaard gebleven.

De legende van de heilige Godelieve was het onderwerp van de "Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Ersten Staatsexamens für Gymnasien und Gesamstschulen" geschreven door Paul Jakob Brüggemann onder begeleiding van prof. dr. Amand Berteloot (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Institut für Niederländische Philologie), Münster, 5. Mei 2010.

dinsdag 27 juli 2010

Web: Taalschrift nr. 72 verschenen

Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online. Deze maand met o.a.:
Reportage: De jump start van een taalbad
Hoe zorgen een maaltijd en een bokswedstrijd ervoor dat je snel een vreemde taal leert? De taalinstituten Regina Coeli in Vught en Dialogue in Spa weten het wel. Zij stoppen hun cursisten in een intensief taalbad. "We krijgen hier een echte ‘jump start’." Lees meer »
Column: Zestigduizend autodelers kun je niet negeren
Moeten we woorden als ‘autodelen’, ‘nachecken’ of ‘doorverwijzen’ uit onze taal weren, omdat ze officieel niet bestaan of incorrect Nederlands zijn? Of moeten we ze aanvaarden omdat ze nu eenmaal steeds vaker voorkomen? "Een rups bestaat als ze ergens wordt aangetroffen", zegt Ludo Permentier. "Waarom zou die eenvoudige regel niet gelden voor woorden?" Lees meer en reageer »
Taalclip: Moeten we ‘nieuwkomers’ verplichten om Nederlands te leren? Hans Varendonk (alias Wim de Bie), hoofdredacteur van het tijdschrift Eigentijds Nederlands, op 5 maart 2000 in gesprek met ‘nieuwkomer’ prof. dr. Saidia Rayatura, hoogleraar Externe Taalbetrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (alias Annet Malherbe).

maandag 26 juli 2010

Age: Workshop over sporen van het Fries in Noord-Holland, Leiden, 12-13 nov. 2010

Aan de Universiteit Leiden wordt op 12 en 13 november 2010 een workshop georganiseerd over de sporen van het Fries in Noord-Holland. De nadruk zal liggen op taal- en naamkundige argumenten, maar de archeologie en bevolkingsgeschiedenis komen ook aan bod. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Zie voor meer informatie de website: http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/sporenvanhetfries.html

Age: Derde Caraïbische Letterendag, Amsterdam, 25 sept. 2010

De Werkgroep Caraïbische Letteren wil er u nu alvast op attenderen dat de Derde Caraïbische Letterendag zal plaatsvinden op zaterdag 25 september a.s. om 19.30 uur in het gloednieuwe Bijlmer Parktheater, aan het Anton de Komplein 240 in Amsterdam-Zuidoost. De bijeenkomst met gasten uit het Caraïbisch gebied zal gewijd zijn aan het Caraïbische theater. Er zullen verschillende scènes worden opgevoerd en becommentarieerd door tal van bekende gasten uit Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland, o.m. Maarten van Hinte, Jenny Mijnhijmer, John Leerdam, Albert Schoobaar, Sharda Ganga en Norman de Palm. Na afloop een groot Caraïbisch knalfeest!

Vac: Onderzoeker 'gesproken Nederlands in Vlaanderen', Gent (deadline: vr 13 aug. 2010)

Bij de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een onderzoeker op een project dat gefinancierd wordt door het Bijzonder OnderzoeksFonds van de universiteit (BOF).

Titel project: Het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Percepties en attitudes van een ‘spraakmakende’ generatie.
Omschrijving: Onderzoek naar attitudes en percepties van Vlamingen (tussen 20 en 40 jaar oud) ten aanzien van tussentaal, standaardtaal en codewisseling tussen die variëteiten in verschillende gebruiksomstandigheden. Er is enquêtering gepland, en de daarbij horende kwantitatieve en kwalitatieve verwerking van de gegevens.
Looptijd: 3 jaar, bij voorkeur met ingang van 1 oktober 2010
Diplomavereisten: Licentiaat Germaanse talen of Master Taal- en Letterkunde, met Nederlands als afstudeerrichting.
Aard van de aanstelling: Doctoraatsbursaal. Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij/zij promoveert op dit onderwerp. Er is op dit project al 1 jaar vooronderzoek gebeurd, waardoor afronding van een proefschrift op het projectthema mogelijk is binnen de voorziene termijn (tegen 30 september 2013).

Vac: Lector Nederlands, Wroclaw (Polen) (deadline: wo 1 sept. 2010)

Bij de Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie aan de Universiteit Wroclaw, Polen, ontstaat per 1 oktober 2010 een vacature voor een
Lector Nederlands (m/v)

vrijdag 23 juli 2010

Age: Haagse Museumnacht, 4 sept. 2010

Zoetgevooisde stemmen, welgekozen woorden en zwoele blikken willen je op 4 september literair verleiden. Tijdens de eerste Haagse Museumnacht worden de KB, het Letterkundig Museum en het Nationaal Archief omgetoverd tot een literaire nachtclub. Laat je verrassen door Aaf Brandt Corstius en Machteld van Gelder of overrompelen door Khalid Boudou en Ronald Giphart. Zij geven een wervelende floorshow van favoriete teksten en hilarische anekdotes. Kom langs voor een literaire lapdance of gewoon om lekker te ‘dansûh’ op de beats van de dj. Wat staat er in je tenen geschreven? De tenenlezer vertelt het je.

vrijdag 9 juli 2010

Lit: De tovenaar Vergilius

Gedurende de Middeleeuwen stond de klassieke Latijnse dichter Vergilius – wiens naam door de middeleeuwers doorgaans als Virgilius gespeld werd, omdat hij een echte 'man' was (Lat. vir) – ook bekend als tovenaar. In die hoedanigheid werden vanaf de twaalfde eeuw allerlei wonderlijke activiteiten aan hem toegeschreven. Zo zou hij de misdaad in Rome hebben uitgeroeid en een altijd brandende lamp hebben gemaakt.

dinsdag 6 juli 2010

Ove: In memoriam Ari Wesseling

In Memoriam: Ari Wesseling (Schiedam, 16 februari 1948 – Amsterdam, 2 juli 2010)

Vrijdagavond 2 juli 2010 is, totaal onverwacht, Ari Wesseling overleden. Zijn vrouw trof hem thuis aan in een stoel.
Diezelfde middag nog had ik hem gesproken in de bibliotheek van het PC Hoofthuis van de UvA. Hij zat tussen twee boekenkasten van de afdeling Neolatijn, opgewekt en ogenschijnlijk blakend van gezondheid. Op zijn schoot lag – hoe kon het ook bijna anders – een opengeslagen deel uit de omvangrijke Opera Omnia van Erasmus, waaraan hijzelf een zeer positief ontvangen deel over de Adagia heeft bijgedragen.

Ove: Jan Blokker (27 mei 1927 - 6 juli 2010) overleden

Zojuist is bekend geworden dat journalist en schrijver Jan Blokker in zijn woonplaats Amsterdam is overleden. Blokker is 83 jaar geworden. Blokker begon in de jaren vijftig als verslaggever bij Het Parool. Bekendheid kreeg hij toen hij eind jarig zestig als columnist aantrad bij de Volkskrant. In 2006 stapte hij over naar NRC Next en NRC Handelsblad.

Blokker heeft meerdere onderscheidingen ontvangen voor zijn geschreven werk. In 1950 ontving hij de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn debuutnovelle Séjour. In 2003 mocht hij de Gouden Ganzenveer in ontvangst nemen en ook ontving hij twee keer een Gouden Kalf.

Column 77: "na sire swarthede"

In het negende hoofdstuk van Die Queeste vanden Grale vervolgt het verhaal met de belevenissen van Bohort. In het hoofdstuk ervoor waren Walewein en Hestor in beeld. In 'normale' Arturromans is Walewein een absolute held en een voorbeeldig ridder, maar in de Zoektocht naar de Graal zijn de bordjes verhangen. Dit keer gaat het niet om wereldlijke normen en waarden, om 'amour' en 'chevalerie', maar om een combinatie van ridderschap en mystiek: vechtende monniken die vasten, zich onthouden en contempleren.

maandag 5 juli 2010

Age: Afscheid Dirk Coigneau, Gent, 20 aug. 2010

Op het einde van dit academiejaar gaat Dirk Coigneau met emeritaat.
Daarom organiseren zijn collega's van de vakgroep Nederlandse literatuur te zijner ere op 20 augustus 2010 een eendaags afscheidscolloquium in Het Pand in Gent, met lezingen over rederijkersliteratuur en -cultuur door Anne-Laure van Bruaene, Johan Oosterman, Herman Pleij, Hubert Meeus en Bart Ramakers en over Zuid-Afrikaanse literatuur door Luc Renders, maar ook met Griekse traditionele Rebeticamuziek en Spaanse wijn en hapjes.

zondag 4 juli 2010

Age: 10 Jaar Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, 5-7 okt. 2010

Op 4 juli 2000 werd aan de UvA het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw opgericht. Het tienjarig jubileum zal gevierd worden in de eerste week van oktober, met twee lezingen over Spinoza en zijn werk door prof. dr. Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison).
Op 5 oktober geeft Steven Nadler de Gouden Eeuw lezing (Aula van de UvA, 19.30 uur). Op 7 oktober spreekt hij voor het Gouden Eeuw colloquium (tijdstip en locatie volgen).

vrijdag 2 juli 2010

Web: Nieuwe titels DBNL, juli 2010

De nieuwe titels van juli 2010; zie: http://www.dbnl.org/nieuws/titels.php?l=2010_07
* A.L.G. Bosboom-Toussaint, Gideon Florensz. Romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland. Deel 1
* A.L.G. Bosboom-Toussaint, Gideon Florensz. Romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland. Deel 2
* A.L.G. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg
* Arnoldus Cobbault, Den pyl der liefden