VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zondag 30 mei 2010

Agenda: Studiedag Erfgoedbibliothecaris Brussel

Erfgoedbibliothecaris gezocht! Over competenties voor het beheren van erfgoedcollecties in bibliotheken

Erfgoedbibliotheken beheren ons rijk papieren en perkamenten verleden. Bibliothecaris zijn van zo’n historische verzameling is dan ook een bijzondere uitdaging. Want hoe kun je de collectie het best bewaren en beheren? Welke elementen spelen een rol bij het uitbreiden van de collectie? Op welke manier communiceer je naar het publiek? En wat is de link naar onderzoek?

Op woensdag 9 juni staan de competenties van de erfgoedbibliothecaris centraal. Samen met u willen we nadenken over het specifieke profiel van zo’n bibliothecaris: wat moet hij of zij kennen en kunnen en wat maakt deze job nu precies zo uniek? We steken voor deze denkoefening het licht op in binnen- en buitenland en laten verschillende bestaande opleidingen aan het woord.

Het programma ziet er als volgt uit:
Voormiddag 10.00 - 12.00 uur
We starten met reflecties van twee eminente erfgoedbibliothecarissen, namelijk An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen) en Garrelt Verhoeven (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Amsterdam).
Daarna bent u zelf aan het woord en gaan we aan de hand van stellingen op zoek naar de competenties van de erfgoedbibliothecaris
Namiddag 13.00 - 16.30 uur
In de namiddag geeft Caroline Peach (hoofd van het Preservation Advisory Centre van de British Library) toelichting bij het vormingsprogramma voor behoud en beheer van papieren dragers in Engeland
Guy De Witte (conservator/restaurateur van papier en boek en master in Preventive Conservation) formuleert daarna zijn opmerkingen bij het Britse model
We sluiten af met een panelgesprek met de bestaande bibliotheekopleidingen en de opleiding conservatie/restauratie van papier.

Praktisch
Woensdag 9 juni 2010, 10.00 - 16.30 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
De studiedag maakt deel uit van het reflectietraject Erfgoedgeleerden en wordt georganiseerd in samenwerking tussen FARO, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de Universiteit Antwerpen, Artesis Hogeschool afdeling conservatie en restauratie, de Bibliotheekschool Gent en de VVBAD.
Deelname kost 10 euro, studenten kunnen gratis deelnemen, maar moeten zich dan wel vooraf aanmelden. Inschrijven kan via het formulier op het volgende adres:
http://www.faronet.be/kalender/erfgoedbibliothecaris-gezocht-over-competenties-voor-het-beheren-van-erfgoedcollecties-in-b

prof. dr. Pierre Delsaerdt
Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Venusstraat 35, lok. 003
BE­­­–2000 Antwerpen
tel. ++32–(0)3–265.44.49
e-mail: pierre.delsaerdt@ua.ac.be

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXI: Het is sterker dan mezelf

De kwestie zeurt nu al een paar weken in mijn achterhoofd. Soms word ik wakker en denk ik: “Het is sterker dan mezelf.” Dat is namelijk de zin die een collega mij een tijdje geleden voorlegde. Vreemd, niet? Het is sterker dan mezelf. Dat klinkt toch een stuk beter dan Het is sterker dan ikzelf. Waarom eigenlijk ? Tja, waarom?

maandag 24 mei 2010

Column 74: Graf van Karel de Grote onvindbaar

Hoorde ik op de radio. Was drie jaar naar gezocht, maar niet gevonden.
Ik citeer het NOS nieuwsoverzicht van dinsdag 18 mei jl.:


In de dom van Aken is een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karel de Grote zonder succes beëindigd. Zijn stoffelijk overschot ligt sinds de 12e eeuw in de dom, maar het graf is nooit teruggevonden.
Er is uitgebreid gezocht in de voorhal van de kerk, die de afgelopen jaren werd gerestaureerd. De stadsarcheoloog van Aken zegt dat het vaststaat dat Karel de Grote in 814 werd begraven op het terrein van de dom, die deel uitmaakte van het paleiscomplex van de keizer.
Archeologen noemen het onwaarschijnlijk dat het graf van keizer Karel de Grote ooit wordt gevonden.

vrijdag 21 mei 2010

Overleden: Driek van Wissen (1943-2010)


Op 66-jarige leeftijd is voormalig Dichter des Vaderlands Driek van Wissen overleden. Van Wissen is in 1943 geboren in Groningen. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en was werkzaam als docent Nederlands aan dr. Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Daarnaast was Van Wissen actief als dichter. In 1987 ontving hij de Kees Stip Prijs voor zijn poëzie. In 2005 werd hij gekozen tot de nieuwe Dichter des Vaderlands en volgde daarmee Gerrit Komrij op. Driek van Wissen overleed afgelopen vrijdag 14 mei te Istanbul aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zie voor meer informatie over zijn leven en werk: http://www.driekvanwissen.nl/

woensdag 19 mei 2010

Agenda: Onderzoeksseminarie Plantin-Moretus Museum

De onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie van de Universiteit Antwerpen en het Museum Plantin-Moretus organiseren een boekhistorisch onderzoeksseminarie door

Dr. Margaret M. Smith, University of Reading, Department of Typography and Graphic Communication, met als titel Exploring the design of early printed books: observation, speculation, research needs

op vrijdag 2 juli 2010, in het Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.

Dr. Margaret M. Smith was tot voor kort verbonden aan het departement Typografie & Grafische Communicatie van de Universiteit van Reading. Zij is o.m. voorzitter van de Printing Historical Society en lid van de Cambridge Bibliographical Society, de Oxford Bibliographical Society, en de American Printing History Association. Zij is de auteur van de welbekende monografie The title-page: its early development, 1460–1510 (London: The British Library & New Castle: Oak Knoll, 2000) en ze publiceerde talrijke artikelen over de vormgeving van de vroegste gedrukte boeken.

Abstract
“This seminar will introduce various aspects of the design of printed books of the 15th and 16th centuries. It will draw upon the presenter’s long study of these books and it will focus on a number of case studies from the collection in the Museum’s extensive library. Direct observation of examples will be used to formulate questions about these books, including the reasons that lie behind their size, the types they use, the amount of colour they have, their illustrations, their page layout, their methods of opening and closing, their use of readers’ aids. Of particular focus will be questions of textual articulation and how the hand finishing that had been done by the rubricator at the beginning of the printed book era was gradually taken over by the printer.
It is hoped that the seminar will raise as many questions as it answers, because study of the history of book design is as yet only an under-researched sub-field of bibliography and book history.”

Dit (Engelstalige) onderzoeksseminarie is het tweede in de internationale reeks onder de titel The Antwerp Chapters.

Programma
10.00u. ontvangst en koffie
10.30u. lezing door Margaret Smith
11.30u. analyse van verschillende oude drukken uit het Museum
12.30u. broodjeslunch
13.30u. analyse, rondetafelgesprek, discussie
16.00u. afsluitende receptie

Doelpubliek
Het onderzoeksseminarie richt zich tot iedereen met een actieve belangstelling voor de geschiedenis van het gedrukte boek: historici, kunsthistorici, literatuurhistorici, boekwetenschappers, bibliothecarissen, doctoraatsstudenten... Wie deelneemt leest verschillende artikelen die vooraf bezorgd zullen worden, en participeert actief aan de discussie.
De voertaal voor de hele dag is het Engels.

Inschrijven
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Snel aanmelden is dus geboden.
Inschrijven kan tot en met 1 juni 2010 en kost 25 euro (incl. documentatie, drank en broodjeslunch).
U meldt zich via e-mail aan bij pierre.delsaerdt@ua.ac.be, met opgave van uw naam, affiliatie en correspondentie-adres. U ontvangt bevestiging van inschrijving en opdracht tot betaling.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Inschrijvingsgelden worden niet teruggestort.

Een initiatief van de Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie van de Universiteit Antwerpen en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet unesco werelderfgoed, met de steun van Cultura stichting van openbaar nut (Brussel).

prof. dr. Pierre Delsaerdt
Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Venusstraat 35, lok. 003
BE­­­–2000 Antwerpen
tel. ++32–(0)3–265.44.49
e-mail: pierre.delsaerdt@ua.ac.be

dinsdag 18 mei 2010

Agenda: Symposium centsprenten Rotterdam

Geplaatst op verzoek van Jeannette Kok (KB)

ATLAS VAN STOLK - DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS IN BEELD

In de Atlas Van Stolk is nog t/m 13 juni de tentoonstelling over centsprenten te zien, getiteld Kinderprent voor 1 cent.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling en de publicatie van Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal organiseert de Atlas Van Stolk, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, op woensdag 2 juni een symposium over centsprenten.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkomstwoord door Hans Walgenbach, directeur Historisch Museum Rotterdam
14.05 uur Een maatschappelijke organisatie als volksopvoeder. Correcte schoolprenten voor de minvermogende klasse door Jo Thijssen
14.25 uur De gouden periode van de Rotterdamse kinderprent door Nico Boerma
14.45 uur Pauze
15.15 uur Centsprenten: een massaproduct? door Aernout Borms
15.35 uur Uitreiking eerste exemplaar van het boek van Aernout Borms, Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal aan Nelleke Noordervliet, door Martin Bossenbroek van de Koninklijke Bibliotheek
15.45 uur Presentatie van de collectie centsprenten van de KB op het Geheugen van Nederland door Dennis Schouten
15.55 uur Centsprenten in de Atlas Van Stolk door Carl Nix
16.05 uur Bezichtigen tentoonstelling en borrel

Het symposium wordt gehouden in het Schielandshuis (Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam). Uiteraard is er ook gelegenheid tot een bezoek aan de tentoonstelling Kinderprent voor 1 cent.
U kunt voor deze lezing plaatsen reserveren via e-mail (info@atlasvanstolk.nl) of telefonisch (010-2176724).
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. De kosten bedragen €10,- per persoon, welke u kunt voldoen bij de kassa van het museum.
Het boek van Aernout Borms is uitgegeven door d’Jonge Hond en verschijnt als vierde uitgave in een reeks over de geschiedenis van de boekillustratie in Nederland en België onder redactie van Saskia de Bodt, Bijzonder Hoogleraar Illustratie aan de Universiteit van Amsterdam. ISBN 978 90 89101 70 9; verkoopprijs €22,50.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten tijdens dit symposium.
Met vriendelijke groet,
Emilie van der Maas en Carl Nix
Atlas Van Stolk

Agenda: Historische kranten online

Symposium: Historische kranten online

Vanaf 28 mei zal het eerste deel van de acht miljoen pagina's voor iedereen online doorzoekbaar en te downloaden zijn via http://kranten.kb.nl/. Deze eerste miljoen pagina's zijn afkomstig uit kranten uit de periode 1618-1940. Ter gelegenheid van de lancering van de Historische Kranten-website organiseert de Koninklijke Bibliotheek op donderdag 27 mei 2010 een symposium. Verschillende sprekers zullen ingaan op de waarde van kranten voor (historisch) onderzoek en de nieuwe mogelijkheden die online databanken bieden.

Programma
Het programma start om 13.30 uur (ontvangst om 13.00 uur) met bijdragen van onder andere:
- prof. dr. Frank van Vree - Hoogleraar Journalistiek & Voorzitter Afdeling Mediastudies Universiteit van Amsterdam Faculteit Geesteswetenschappen: Het verleden als multimediale omgeving. Met de digitalisering van de publieke krantencollecties worden miljoenen bouwsteentjes aangedragen voor de constructie van het verleden als een multimediale omgeving. De voortschrijdende techniek maakt het mogelijk om op een fundamenteel andere manier met het historische materiaal om te gaan, bronnen met elkaar te verbinden en te laten 'werken' - en ons het verleden dus op een heel andere wijze te doen ervaren.
- Sjuul Paradijs - Hoofdredacteur van de grootste krant van Nederland lanceert de webdienst van het grootste krantendigitaliseringsproject van Nederland.
- Luc Panhuysen - Historicus en auteur van onder ander 'Rampjaar 1672': Zeventiende-eeuwse kranten als bron. De Nederlandse Republiek tijdens de zeventiende eeuw was een nieuwsnatie. In tijden van oorlog was de nieuwshonger nog groter dan normaal. Kranten vormden dan ook een schitterende bron tijdens het schrijven van het boek Rampjaar 1672. Hoe de Nederlandse Republiek aan de ondergang ontsnapte.
- prof. dr. Marcel Broersma - Universitair docent journalistiek, Rijksuniversiteit Groningen: Nooit meer bladeren? Kranten online en onderzoek naar journalistiek. Wie in historische kranten zoekt naar namen of gebeurtenissen bladert zich suf. De bestudering van de ontwikkeling van vorm- en stijlconventies is in de papieren kranten bijzonder arbeidsintensief. Nu biedt de website vele nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek naar journalistiek en haar ontwikkeling. Dat betekent: andere onderzoeksstrategieën, andere vragen èn - hoogstwaarschijnlijk - ook andere antwoorden.
- Ewoud Sanders - Taalhistoricus en journalist: Dagbladen als bron voor taalhistorisch onderzoek. Dagbladen zijn een goudmijn voor taalhistorisch onderzoek. Als je weet waar je naar moet zoeken (en hoe), dan kun je met deze bronnen allerlei taalhistorische disputen oplossen. En veel meer dan dat: dagbladen zijn ideale bronnen om de groei en veranderingen van een woordenschat mee te documenteren.
- Jurryt van de Vooren - Sporthistoricus, eigenaar van Sportgeschiedenis.nl, persvoorlichter Olympisch Stadion, VPRO Geschiedenis: Graven in de mijnen van de geschiedenis. Vanaf het moment dat krantenbestanden via internet toegankelijk zijn gemaakt, is Jurryt van de Vooren hierin gedoken. Het zijn de mijnen van de geschiedenis, waarin het historische goud voor het opscheppen ligt. Vergeten familieleden worden teruggevonden, een vergeten bijna-vliegramp tijdens de Olympische Spelen van 1928 wordt gereconstrueerd en vergeten sporthelden worden tot vreugde van hun nazaten opnieuw tot leven gebracht.

Het programma wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.
Aanmelden: U kunt zich tot 21 mei 2010 per e-mail (historischekranten@kb.nl) aanmelden, deelname is gratis.
Locatie
Aula Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Bereikbaarheid: http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/adres.html

maandag 17 mei 2010

Agenda: Nederlandse uitgeversbanden - tentoonstelling en symposium

Op woensdag 2 juni zal in Nijmegen de opening plaatsvinden van de tentoonstelling
Kunstenaars, ontwerpers en boekbanden; Nederlandse uitgeversbanden (1890-1930) in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Voor deze tentoonstelling zal geput worden uit twee speciale collecties op dit terrein en uit wat verder in het boekenmagazijn is aangetroffen.

De tentoonstelling zal zich speciaal richten op bekende kunstenaars als Heukelom, Van Hoytema, Lion Cachet, Neuhuys, Rueter, Sluyters, Thorn Prikker, Toorop en De Vries, en op wat minder breed bekende als Baanders, Van Caspel, Van der Hart, Riemersma, Sipkema en Vlaanderen.
Bij de tentoonstelling zal een eenvoudige catalogus verschijnen.
Voorafgaande aan de opening organiseren de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap een mini-symposium waarin de uitgeversband centraal staat. Wij nodigen u van harte uit bij mini-symposium en opening aanwezig te zijn. Het programma vindt u in de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Johan van Wyngaerden Jan Storm van Leeuwen
plv. directeur UB Nijmegen voorzitter Bandengenootschap,
gastconservator UB Nijmnegen

BIJLAGE

Mini-symposium 'Nederlandse uitgeversbanden 1890-1930'

Plaats: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Erasmuslaan 36, Nijmegen
Datum: woensdag 2 juni 2010
Tijd: 13.15 uur- 17.15 uur

Programma:
13.15 - 13.30 uur: ontvangst
13.30 uur: opening mini-symposium door Johan van Wyngaerden, plv. directeur UB Nijmegen
13.45 - 14.00 uur: Robert Arpots "Bijzondere collecties in de UB: de uitgeversbanden".
14.00- 14.30 uur: Geert van Daal "Technische facetten van de Nederlandse uitgeversband in de late negentiende en de vroege twintigse eeuw"
14.30-14.45 uur: thee / koffie
14.45-15.15 uur: Tonnis Musschenga "Verzorgd uiterlijk: over de industriële uitgeversbanden van de Bibliotheek der RuG"
15.15-15.45 uur: Rens Top "Handboekbanden rond 1900 uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek"
15.45-16.15 uur: Jan Storm van Leeuwen "Door kunstenaars ontworpen boekbanden"
16.15-16.45 uur: discussie
16.45-17.15 uur: bezoek tentoonstelling, gevolgd door afsluitende borrel
 
Aanmelden:
Wegens het beperkte aantal plaatsen in de zaal waar de lezingen gehouden worden, verzoeken wij u zich van te voren op te geven bij de heer L. Stapper (UB Nijmegen).
Bij voorkeur via email : l.stapper@ubn.ru.nl
Eventueel schriftelijk naar:
Universiteitsbibliotheek
Drs. L. Stapper
Postbus 9100
6500 HA Nijmegen
Routebeschrijving: http://www.blogger.com/www.ru.nl/bereikbaarheid/

donderdag 13 mei 2010

Pas verschenen: George Kettmann, De verdrevene

Na de Duitse inval in mei 1940 meenden Nederlandse na­tio­naal-socialistische auteurs als Jan van der Made en Henri Bruning de tijd rijp voor een grondige herziening van het ‘Huis der Nederlandse let­te­ren’. Het tijdperk van de over-individualistische, psychologiserende ‘asfalt-literatuur’ van Menno ter Braak en Simon Vestdijk was voorbij, zo meenden zij. De nationaal-socialist George Kettmann (1898-1970) was een van hen.

Naast schrijver was hij journalist en uitgever. Jarenlang was hij hoofdredacteur van het NSB-weekblad Volk en Vaderland. Vanaf 1932 was hij eigenaar-directeur van Uitgeverij ‘De Amsterdamsche Keurkamer’, waar hij in 1939 de Nederlandse vertaling van Hitlers Mein Kampf uitgaf. In 1944 pu­bli­ceer­de hij de novelle De verdrevene. Dit verhaal is het stilistische en thematische hoogtepunt van de Ne­der­land­se nationaal-socialistische letterkunde. Deze novelle wordt in juni 2010 opnieuw uitgegeven, voorzien van een literair-historische inleiding en plaatsbepaling. Deze uit­gave is bezorgd door Willem Huberts, biograaf van Kettmann.

De prijs van het boek (14 x 20 cm, 94 pagina’s, meerdere kleurenillustraties, ISBN 978-90-73202-74-0) bedraagt EUR 19,50. Het is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op ING-bankrekening 19.12.112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Kettmann’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL20INGB0001912112. De BIC-code van ING-bank is: INGBNL2A. Daarnaast vraagt ING-bank het vermelden van het bankrekeningnummer (19.12.112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor (zie hieronder).

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan J. van Herpen (†), Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

In memoriam John Peereboom (1924-2010)

Mieke Smits-Veldt

Op 27 maart 2010 overleed te Amsterdam de schrijver, criticus en journalist John James Peereboom (*Londen 14 november 1924). Van veel mensen spijt het mij dat ik ze niet eerder heb leren kennen, maar John kon dat goedmaken. Met zijn milde zelfspot en subtiel geformuleerde waarnemingen is ook zijn jongere ik nog steeds aanwezig in zijn gebundelde journalen en in de autobiografische overdenkingen in al die afleveringen van Hollands Maandblad die wij hier thuis hebben bewaard.

donderdag 6 mei 2010

Agenda: Theatervoorstelling over Max Havelaar en de kredietcrisis

Batavus Droogstoppel zwicht voor Leen van Frisia
Theatervoorstelling over Max Havelaar en de kredietcrisis

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het beroemde boek Max Havelaar van Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli, werd gepubliceerd. De Universiteit van Amsterdam viert dit jubileum groots met een tentoonstelling rondom het manuscript, een reeks lezingen en een speciale academie waar studenten de thema's uit het boek naar het nu vertalen. Deze academie presenteert op zaterdag 15 mei de voorstelling Max Havelaar of de kredietverstrekkingen van een Nederlandsche bankmaatschappy.

Waar zou Multatuli over geschreven hebben als hij nu had geleefd? Dit is één van de centrale vragen waar de studenten van de Max Havelaar Academie zich over buigen. Eén van de studenten, theatermaker Patrick Nederkoorn, denkt dat Multatuli zou schrijven over de kredietcrisis: “Deze crisis gaat niet alleen over cijfers, omvallende banken en onbetaalde hypotheken. Maar het gaat vooral om vertrouwen. Of juist het gebrek daaraan. Als blijkt dat banken er trucjes en gladde marketingstrategieën op nahouden om mensen in de schulden te steken, uit te buiten, dan is de link met de Max Havelaar snel gelegd.” In de voorstelling van de Academie zwicht het beroemde personage Batavus Droogstoppel voor de verleidingen van Leen van Frisia. Als Multatuli dat zou zien, zou hij dan nog steeds roepen 'Stik in koffie en verdwijn'? Of zou het een reden zijn om een nieuwe aanklacht te schrijven tegen de hebzucht?

De voorstelling Max Havelaar of de kredietverstrekkingen van een Nederlandsche bankmaatschappy wordt gespeeld door Jaap Robben en Patrick Nederkoorn. Het stuk speelt op zaterdag 15 mei om 20u30 in theater Perdu (Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam). De Universiteit van Amsterdam biedt de voorstelling gratis aan voor mensen die zich opgeven via info@maxhavelaaracademie.nl

dinsdag 4 mei 2010

Agenda: Tentoonstelling Boekengeluk in Meermanno

Naar aanleiding van de publicatie Boekengeluk. Vijftig hoogtepunten uit het Museum Meermanno, een rijk geïllustreerde ‘museumgids’ met teksten van Ewoud Sanders, wordt deze zomer van 26 juni tot en met 24 oktober een tentoonstelling geheel gewijd aan de topstukken die hierin zijn beschreven. Tegelijk wordt de nieuwe website van het museum gepresenteerd, waarvan deze vijftig objecten één van de highlights vormen.
Nooit eerder werden al deze topstukken samen geëxposeerd. De boeken bevinden zich immers veelal in het depot en worden uitsluitend ter gelegenheid van tijdelijke tentoonstellingen (vaak ook in het buitenland) tevoorschijn gehaald. Onder de topstukken bevinden zich bijzondere middeleeuwse handschriften zoals de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, maar ook archiefstukken, zoals de proeven voor letterontwerpen van Jan van Krimpen.
Uit de bijzondere boekenkasten van het museum, zoals het zgn. Kelmscottkastje met alle uitgaven van de pers van William Morris, het Nieuwenhuiskastje en het Elzevierkastje worden de mooiste uitgaven uitgestald. Tevens zijn twee delen te zien uit de vermaarde Atlas van Blaeu, waarvan Meermanno een met de hand ingekleurd exemplaar bewaart.
De tentoonstelling ‘Boekengeluk’ stelt de bezoeker bovendien in de gelegenheid deze vijftig topstukken in een geheel nieuwe context te bekijken. Zo zijn de Griekse en Romeinse oudheden doorgaans in hun 19de-eeuwse setting op de eerste verdieping te zien, maar worden ze bij deze gelegenheid als unica in de schijnwerpers gezet. Daarnaast is er ruim aandacht voor de stichter van het museum, de Baron van Westreenen, het monumentale museumpand en de tuinen. Op de vernieuwde website van het museum (www.meermanno.nl) zijn vanaf 26 juni alle vijftig topstukken te bekijken.

Nieuws: Catalogus UB Gent op je mobiel

De UB Gent maakt het mogelijk te zoeken in de catalogus, bibliotheekadressen te vinden, te chatten met de bibliotheek, UGent blogs en tweets te lezen en nog meer via je mobiele telefoon. Zoeken in de catalogus met je Smartphone is heel eenvoudig. Het is niet nodig volledige woorden of zinnen te gebruiken om een resultaat te behalen. Typ enkel de eerste letters van je zoekwoorden en je ziet onmiddellijk de resultaten verschijnen. Een zoekopdracht als "verd bel clau" zal ook als resultaat "het verdriet van België" van Hugo Claus geven. Wanneer je een boek hebt gevonden kan je het aanvragen of het adres van de bibliotheek op een kaart bekijken. Om de applicatie te starten kun je met je mobiele telefoon surfen naar de volgende URL: http://lib.ugent.be/m/
De UB Gent mobile applicatie is compatibel met de meest voorkomende mobiele platformen zoals: Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile en Java.

maandag 3 mei 2010

Thilde Stuiveling overleden

Op 24 april 2010 overleed in het Rosa Spier Huis te Laren Mathilde Stuiveling, geboren jkvr. Van Vierssen Trip, geboren te Rotterdam op 28 maart 1907. Sinds Thilde van Vierssen Trip begin jaren '30 in de Groningse collegebanken Garmt Stuiveling ontmoette, heeft zij - dochter van een Rotterdamse rechter - zich ogenschijnlijk gedragen als de vrouw van de zoon van de Gronings-Friese schoolmeester met SDAP-voorkeur, Pieter Stuiveling.

Agenda: Derde Boek.be-chair-lezing in Antwerpen

The University of Antwerp and Boek.be are proud to announce the third Boek.be-chair, an annual lecture on current developments in the book business, on Thursday the 20th of May 2010 at 7 PM
Antwerp University, City Campus, Lange Sint-Annastraat 7, BE-2000 Antwerp

Professor Claire Squires (Director of the Stirling Centre for International Publishing and Communication) will speak about

BOOKS WITHOUT BORDERS? Readers, Writers and Publishers in the Global Literary Marketplace.

Mr. Koen Clement (WPG Publishing Group) will comment on the lecture.

Registration is possible through 10 May 2010, and costs 25 Euro.
Send an e-mail to info@boek.be and pay the registration fee into the following account number:
001-1898328-17 of Boek.be, Te Boelaerlei 37, BE-2140 Borgerhout
IBAN: BE61 0011 8983 2817 BIC: GEBABEBB; Bank: BNP Paribas Fortis - Zandvliet

The lecture will address the state of the global literary marketplace in the 21st century, from the perspective of book producers, the publishing supply chain, and readers. Through a survey of an industry that once more finds itself in flux, the lecture will attempt to draw some conclusions about the state of play between various agents in the communication circuit of contemporary literature.

Abstract: The demise of the retail chain Borders in the UK has caused some market commentators to herald the failure of a heavily commercialized book marketing and retail model, and a renaissance of the independent bookseller and publisher. Another interpretation might instead point to the ever-growing strength of online and alternative sales channels, and the consequent squeezing of the high-street bookseller. The lecture will explore what the current manifestation of book publishing and book retail businesses might indicate about shifting cultural attitudes towards books and reading. It will also consider the impact of new business models in the digital age, and their potential for redrawing the relationships between readers, writers, publishers and other agents in the book supply chain. In an era of disintermediation and new intermediaries, gatekeepers, and opinion formers (including Amazon, Apple, Google, and the blogosphere), how might the interactions between readers, writers and publishers be reshaped - or revert back to earlier models of the literary marketplace?

prof. dr. Pierre Delsaerdt
University of Antwerp Department of Library and Information Science
Venusstraat 35, lok. 003
BE-2000 Antwerp
tel. ++32-(0)3-265.44.49
e-mail: pierre.delsaerdt@ua.ac.be

Jeroen Brouwers-nummer Parelduiker

Het dubbelnummer 1-2 van jaargang 2010 van De Parelduiker is geheel gewijd aan de zeventigjarige Jeroen Brouwers.

zondag 2 mei 2010

Col: Column 70 Marc van Oostendorp: Waarom ik nog geen iPad heb (mei 2010)

Wie modern wil lezen, wordt voortdurend met existentiële vragen geplaagd. Zo willen sommigen die weten van mijn grote liefde voor mijn e-reader nu weten waarom ik nog geen iPad heb. (De iPad is weliswaar in Europa nog helemaal niet te krijgen, maar de ware liefhebber draait daar zijn hand niet voor om: ik zou natuurlijk ook naar Amerika kunnen emigreren om daar ongestoord verder te kunnen lezen.)