VerhuisdLet op: Neder-L is verhuisd naar www.neerlandistiek.nl

zaterdag 25 december 2010

Lit: Te verschijnen: januarinummer Onze Taal

In het januarinummer van Onze Taal onder meer:
 • Martine Tanghe: “Meertalig zijn helpt relativeren”: interview met H.K.H. Prinses Mathilde
  Prinses Mathilde van België leeft en werkt in een tweetalig land. Wat betekent dat in de praktijk? Een gesprek over fascinatie voor taal.

Web: Taalschrift no. 76 verschenen

Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online. In deze editie o.a.:
» Waarom laten we dt-fouten staan?
Precies tien jaar geleden bewezen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen voor het eerst dat ons eigen geheugen ons ongewild dt-fouten doet schrijven. Met haar masterscriptie gaat Lien Van Abbenyen nog verder: datzelfde geheugen zorgt er ook voor dat we dt-fouten bij het nalezen laten staan. Kunnen we deze duivelse val dan niet vermijden?

vrijdag 24 december 2010

Vac: Zeven aanstellingen voor doctor-assistenten bij faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (deadline: 10 jan. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent zijn volgende mandaten te begeven; het betreft tijdelijke aanstellingen voor een termijn van drie jaar: zeven betrekkingen van voltijds doctor-assistent bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (tel.:09/264.39.30) – salaris a 100%: min. € 29.069,73 – max. € 45.317,25 (thans uitbetaald à 151,57%). Zie ook: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)

Age: Congres Rhetoric in Society III

Rhetoric in Society III - 26-28 januari 2011 - Lessius Antwerpen

Rhetoric in Society III onderzoekt de mogelijke rol van de retorica in de hedendaagse samenleving. De conferentie is opgebouwd rond de centrale vraag: hoe kan de studie van de retorica bijdragen tot het begrijpen (en vormgeven) van onze (post)moderne maatschappij? Er zal worden nagegaan wat retorica betekent voor het publieke discours, en hoe ze zich verhoudt tot de verschillende disciplines die taal, discours en interactie onderzoeken. Retorica, retorische kritiek, argumentatieleer, pragmatiek, critical discourse analysis, tekstlinguïstiek, kunst- en cultuurwetenschappen spelen hierin een cruciale rol; maar ook andere vormen van humane wetenschappen, zoals communicatiewetenschappen, politieke, sociale en pedagogische wetenschappen, geschiedenis en filosofie zullen aan bod komen.

donderdag 23 december 2010

Column 80: De veren van Lodewijc van Velthem

Toen Jacob van M(a)erlant in 1288 te ziek was om nog verder te kunnen schrijven aan zijn vertaling / bewerking van het Speculum historiale van broeder Vincent, liet hij zijn opdrachtgever graaf Florens (de vijfde) van Holland en Zeeland een onaffe historische encyclopedie na. Jacob had -- met wie weet hoeveel moeite -- de geschiedenis van de Eerste Kruistocht beschreven, maar kwam daarna nooit echt meer op gang. Enkele capittels later neemt hij met een slag om de arm afscheid van zijn lezers:

Age: Mastercourse Boekwetenschap UvA

De Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de UvA brengt de Mastercourse:

Op zoek naar vorm: vijf eeuwen letters, typografie en het imago van boeken

Op vrijdag 14 januari 2011, 10.00-16.00 uur bij de Bijzondere Collecties van de UvA, Oude Turfmarkt 129 (Rokin)

Deze mastercourse is bedoeld voor docenten Nederlands en andere moderne talen, Latijn, ckv, geschiedenis, media-opleidingen en grafische opleidingen, maar iedereen met een vergelijkbaar niveau kan deelnemen.

U kunt zich nog inschrijven!

woensdag 22 december 2010

Waarom ik nu toch een iPad heb

Een van de voordelen van stevige meningen is dat je ze af en toe totaal kunt veranderen. Er is niets prettigers dan met vuur datgene verdedigen dat je een paar maanden geleden nog met grote stelligheid afwees. Je kent alle argumenten van de andere kant, en kunt ze dus nog effectiever bestrijden.

In mei was ik nog faliekant tegen de iPad. Ik wond er hier op Neder-L geen doekjes omheen: niks voor mij, zo'n nieuw gadget: "Voorlopig lijkt een iPad me vooral leuk om spelletjes op te doen om video's op te bekijken, maar voor allebei die dingen heb ik jammer genoeg niet zoveel tijd," schreef ik. "Ik wil lezen." Wat was ik toen nog jong en onbesuisd.

Gelukkig zijn er mensen die mij beter kennen. Van een van hen kreeg ik dit jaar dan toch zo'n ding cadeau. Ik zette er wat video's op en wat spelletjes, maar ontdekte al snel dat ik daar eigenlijk toch geen tijd voor had. Ik wilde lezen! En lezen doe ik inmiddels uit alle macht. Het is waar, wat ik in mei schreef, dat het scherm van de iPad, anders dan dat van de gemiddelde e-booklezer, licht geeft, en daarmee te onrustig is voor je ogen om er de hele Ilias op te lezen. Je kunt daarvoor toch nog steeds beter terecht op het grijzige elektronische papier dan op een gewoon computerbeeldscherm, dat een iPad toch ook heeft.

Maar er is zoveel anders te lezen. Om te beginnen kranten en tijdschriften. Mijn papieren kranten heb ik dit voorjaar al weggedaan, om ze voortaan op mijn e-boeklezer te downloaden; maar hoeveel prettiger is dan de interface van zo'n lezer. Je kunt de hele opmaak van de krant zien, de kleurenfoto's zien er prachtig uit, en de teksten zijn toch kort genoeg om niet af te kunnen dwalen. Ik begrijp inmiddels niet meer wat de lol ervan is om iemand door weer en wind naar je huis te laten fietsen voor een miezerige uitdraai van zoiets moois.

Omdat het bijna kerstvakantie is, heb ik ook een groot aantal tijdschriften gedownloaded: de prachtige nieuwe elektronische Vrij Nederland, de New Yorker, Internazionale en nog een paar. Ik blader er met evenveel genoegen doorheen als door de echte tijdschriften, en ook hier weer is er zulke fijne extra's: de gedichten in de New Yorker die je ook door de auteur kunt laten voorlezen.

En zelfs boeken ga ik af en toe op de iPad lezen. Geen romans, maar wel dichtbundels, waarvoor je toch niet de hele tijd naar het scherm kijkt – ik had dat eigenlijk nooit gemerkt, maar ik lees zo'n bundel eigenlijk door een aantal regels tot me te nemen, en daar dan een beetje op te suffen - en vooral ook nonfictie-boeken. Ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het lezen van de Italiaanse journalist Beppe Severgnini over Berlusconi, La pancia degli italiani (De onderbuik van de Italianen). Dat is een voorbeeld van hoe het moet: het ongelooflijke verhaal dat Severgnini weet te vertellen wordt gestaafd door links naar YouTube-filmpjes waar je Berlusconi die bizarre dingen inderdaad zelf hoort uitspreken, en naar pdf-bestanden waaruit inderdaad blijkt dat Forza Italia een semi-religieuze beweging was. Omdat je ook nog aantekeningen kunt maken, blijkt de iPad een geweldig apparaat om te studeren. Wie nu nog papieren boeken in huis haalt, is een hopeloze romanticus. Dat beweer ik met grote stelligheid.

dinsdag 21 december 2010

Web: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (1922-2006) online

Alle nummers van het tijdschrift Revue Belge de Philologie et d'Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (1922-2006) zijn nu online raadpleegbaar via het webportaal van Persée op het volgende adres: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rbph.

maandag 20 december 2010

Lit: Pas verschenen: Arnhemse schrijvers

Zojuist verschenen: ‘Arnhemse schrijvers’, themanummer van Arnhems Historisch Tijdschrift met vijftien korte biografieën over eigenzinnige, vertederende of anderszins opvallende Arnhemmers geboren in de achttiende, negentiende of twintigste eeuw:

zondag 19 december 2010

Ten: Tentoonstelling over doopsgezinde geschiedenis met unieke topstukken, Amsterdam, 23 feb.-15 mei 2011

Van 23 februari t/m 15 mei 2011 is bij de Bijzondere Collecties van de UvA de tentoonstelling Gedoopt. Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland te zien.

De geschiedenis van een invloedrijke minderheid
De tentoonstelling Gedoopt, over de lange en bewogen geschiedenis van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, laat op een hedendaagse manier zien hoe een relatief kleine groep grote invloed heeft gehad op de Nederlandse samenleving. Dit wordt in beeld gebracht met topstukken uit de belangrijkste collectie op dit gebied ter wereld. Deze bevindt zich bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam als bruikleen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

vrijdag 17 december 2010

Lit: Te verschijnen: Maurits Verhoeff 'Verlangen zonder te weten waarnaar'

In januari is het 100 jaar geleden dat Nescio’s debuut, het verhaal ‘De uitvreter’, in De Gids verscheen. Op 25 juli is het 50 jaar geleden dat hij overleed.

In januari verschijnt bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen verlangen zonder te weten waarnaar. Hierin beschrijft Nescio-kenner Maurits Verhoeff het leven en werk van Nescio, pseudoniem van J.H.F. Grönloh (1882-1961).

Lit: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, deel 28 (2010)

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs deel 28 verschenen van Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek. Ook dit deel bevat zoals gebruikelijk bijdragen over de volle breedte van de Nederlandse taal en cultuur. De inhoud is als volgt:

Ariane van Santen, Betekenis: de sturende kracht van woordvorming;

Folgert B. Karsdorp & Barend F. Beekhuizen, Regelmaat in een regelloos systeem. De Nederlandse superlatief;

Age: Congres 'Beatrijs de wereld in' (call for papers), Den Haag, 29-30 sept. 2011

Call for papers voor een internationaal en interdisciplinair congres

Beatrijs de wereld in
Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 29 en 30 september 2011

‘Beatrijs de wereld in’ analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

donderdag 16 december 2010

Age: Publieksdag UCEMS 'Van haat tot liefde: emoties in de vroegmoderne tijd', Utrecht, 22 jan. 2011

VAN HAAT TOT LIEFDE: EMOTIES IN DE VROEGMODERNE TIJD
Publieksdag UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies), Universiteit Utrecht

Praktische gegevens
Datum: zaterdag 22 januari 2011
Aanvang: 12h30. Einde: 17h15
Locatie: Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
Toegang gratis, gelieve aan te melden via GW_Renaissance@uu.nl

woensdag 15 december 2010

Web: Nieuwe artikelen op Neerlandistiek.nl (10e jaargang)

Zojuist zijn er nieuwe artikelen gepubliceerd in de tiende jaargang van www.neerlandistiek.nl. Het gaat om de volgende bijdragen:
- Evgeny Kazartsev [10.01]: Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd;
- Frank Jansen [10.02]: Onkunde wordt bestraft. Het effect van systematisch gemaakte afwijkingen van de standaardtaal op de waardering van direct-mailbrieven.

dinsdag 14 december 2010

Vac: Voltijds docent Nederlandse taalkunde, Universiteit van Luik (deadline: 21 jan. 2011)

Aan de Universiteit van Luik (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Moderne Taal- en Letterkunde) is een vacature uitgeschreven voor een voltijds docent Nederlandse taalkunde. De leeropdracht omvat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en dienstverlening aan de universitaire gemeenschap.

zondag 12 december 2010

Age: Studiedag Middeleeuwen ‘Een kwestie van perspectief’, Radboud Universiteit Nijmegen, do 20 jan. 2011

Ketter of christen, held of schurk, meesterwerk of mislukking? Het is een kwestie van perspectief. Op de achtste Middeleeuwendag zullen mediëvisten van de Radboud Universiteit Nijmegen verschillende middeleeuwse visies op de wereld, geloof, kunst en literatuur met elkaar confronteren. Vragen die tijdens de dag aan bod kunnen komen, zijn: Welke standpunten werden door verschillende partijen ingenomen en waarom? Welke middelen werden ingezet om anderen te overtuigen? Hoe kwam consensusvorming tot stand? En waardoor werd de ene visie uiteindelijk verkozen boven de andere? U bent van harte uitgenodigd om de dag bij te wonen.

donderdag 9 december 2010

Age: Openbare lezing Dieter Stellmacher in Gent

Openbare lezing

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare lezing: Een of twee standaards als een gevolg van het "einde van de standaardtaal", die op woensdag 15 december 2010 om 15 uur gehouden wordt door prof. dr. Dieter Stellmacher, in de grote vergaderzaal van de KANTL. Hij wordt ingeleid door prof. dr. Jan Goossens, lid van de Academie.

Age: Praagse Perspectieven 2011

Aankondiging van Praagse Perspectieven 7 te Praag op 24 en 25 maart 2011.

Op 24 en 25 maart 2011 organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag de zevende aflevering van Praagse Perspectieven onder het thema 'Doorbroken patronen en verwachtingen'. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum, Praag 1, Jungmannovo nám. 18., in de bibliotheek.

dinsdag 7 december 2010

Age: Workshop De toekomst van egodocumenten

CALL FOR PAPERS
Graduate Workshop De toekomst van egodocumenten
Rijksuniversiteit Groningen, woensdag 16 maart 2011

Op woensdag 16 maart 2011 organiseert het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) onder de titel De toekomst van egodocumenten een workshop voor research master studenten, promovendi en postdocs. Doel van de workshop is het vaststellen van de aard, het nut en de inzetbaarheid van egodocumenten in cultuurhistorisch onderzoek.

maandag 6 december 2010

Lit: Pas verschenen: Standaardtalen in beweging, onder redactie van Marijke van der Wal en Eep Francken.

Standaardtalen zijn onderwerp van discussie. Toenemende variatie zou de ondergang van standaardtalen inluiden. Hoe reëel is die dreiging voor het Afrikaans in Zuid-Afrika en voor het Nederlands in Nederland en Vlaanderen?

Standaardtalen in beweging gaat in op actuele vragen over standaardisatie, destandaardisatie en de positie van standaardtalen. Het presenteert een nieuwe kijk op aspecten van het standaardisatieproces in het verleden en geeft inzicht in huidige ontwikkelingen in variëteiten van het Afrikaans en het Nederlands. Ook worden de veranderde positie van het Afrikaans na de Apartheid en mogelijk functieverlies van het Nederlands belicht. Daarbij komt ook Abram de Swaans opmerkelijke benadering van het wereldtalenstelsel aan de orde.

zondag 5 december 2010

Age: SLAA neemt literatuursubsidies onder de loep, A'dam, 16 dec. 2010

Subsidies. Wil je dezer dagen met één woord de sfeer er bij de kunstliefhebber goed uit hebben, gebruik dan het woord 'subsidies'. Hoe een normaal woord in een paar maanden tijd een scheldwoord kan worden. In Wie is er bang voor literatuur? - de nu al beruchte onderzoeksshow van de SLAA gaan we 16 december de wereld van de literatuursubsidies eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Wat voor invloed heeft een instituut als het Nederlands Letterenfonds op de vorming van literatuur in Nederland, welke schrijvers steunen zij en waarom, en wat levert dit op voor de markt? Of hoeft het helemaal niks op te leveren? En hoe kijken schrijvers hier zelf tegenaan?

zaterdag 4 december 2010

Lit: Pas verschenen: Lage Landen Studies 1

Zojuist is verschenen deel 1 in een nieuwe reeks, Lage Landen Studies, van uitgeverij Academia Press te Gent o.r.v. Jane Fenoulhet en Jan Renkema.

Als men de bijdragen aan Internationale neerlandistiek: een vak in beweging als geheel overziet, kan men vaststellen dat de taal en cultuur van Nederland en Vlaanderen zich nog steeds mogen verheugen op een grote belangstelling. Dat is mede te danken aan de wetenschappers die over discipline- en landsgrenzen heen over hun vak reflecteren. De rijkdom aan (sub)disciplines en aan academische en culturele achtergrond van de beoefenaars is inspirerend voor het wetenschappelijk discours.

donderdag 2 december 2010

Web: De nieuwe titels van DBNL, december 2010

http://www.dbnl.org/nieuws/titels.php?l=2010_12
 • Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt, Feestzang
 • Menno ter Braak, De absolute film
 • Menno ter Braak, Afscheid van domineesland
 • Menno ter Braak, De augustijner monnik

Age: Congres ‘150 jaar Max Havelaar’, Berlijn, 16 - 17 dec. 2010

Congres: 150 jaar Max Havelaar
donderdag 16 en vrijdag 17 december 2010
Freie Universität Berlin, Seminarzentrum Silberlaube, Raum L 116, Otto-von-Simson-Straße 26, 14195 Berlijn

woensdag 1 december 2010

Age: Bijeenkomst ‘Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’ (SCARAB, Radboud Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 15 dec. 2010

Op woensdagmiddag 15 december organiseert het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) van de Radboud Universiteit Nijmegen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal de tussentijdse resultaten presenteren van het NWO-onderzoeksprogramma ‘The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’. Het NWO-programma ‘The Best Intentions’, waarin onderzoek gedaan wordt naar de literatuur-kritische praktijk in Nederlandse dagbladen na de Tweede Wereldoorlog, startte eind 2007. Tijdens de bijeenkomst worden enkele uiteenlopende onderzoeksresultaten en -vorderingen uit de onderzoeksperiode besproken en werpt een externe deskundige haar licht op de analyse van literaire kritieken.

dinsdag 30 november 2010

Col: Column 73 Marc van Oostendorp: De verscheurde ziel van Jan Stroop

Het nieuwe boek Hun hebben de taal verkwanseld van Jan Stroop geeft de lezer een onrustig gevoel. Dat komt niet alleen doordat er stukken uit pakweg de laatste vijftien jaar door elkaar staan en je dus de hele tijd heen en weer springt in de tijd. Het komt vooral doordat het boek onder veel meer inzage geeft in de gedachtewereld van Jan Stroop.

maandag 29 november 2010

Nws: Letterkundig Museum verwerft literaire nalatenschap Marten Toonder

Het Letterkundig Museum verwerft de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005). De Erven Marten Toonder dragen via de successieregeling* het belangwekkende archief woensdag 1 december over aan het Rijk, dat het heeft uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Namens de staat geeft Instituut Collectie Nederland (ICN) het vervolgens in beheer aan het Letterkundig Museum. De belangrijkste stukken uit het omvangrijke archief van de schrijver en tekenaar zijn de circa tienduizend bewaard gebleven originele Tom Poes-stripstroken. Maar ook opzetjes, schetsen en originelen van zijn andere series, zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn, zijn in het archief te vinden.

Age: Workshop GALATEA (I): Oud(er) Nederlands en nieuwe, digitale onderzoeksmogelijkheden, Leuven, 14 dec. 2010

Op 14 december 2010 organiseert CLARIN-Vlaanderen in Leuven de eerste van een drietal workshops over het gebruik van digitale hulpmiddelen bij onderzoek gebruikmakend van Nederlandse teksten. De nadruk ligt op het onderzoek in/van oude(re) teksten, omdat voor hedendaags Nederlands al meer mogelijk is.

Web: Etymologiebank online met info over herkomst van 50.000 Nederlandse woorden

De herkomst van Nederlandse woorden spreekt veel mensen aan. Toch was er tot nu toe geen centraal punt op internet met betrouwbare informatie hierover. Sinds zaterdag 27 november 2010 is dat veranderd: toen lanceerde het Meertens Instituut de Etymologiebank (www.etymologiebank.nl). De eerste release van de website bevat een kleine 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op twintig woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

zondag 28 november 2010

Vac: Vacature conservator/teamleider Artis Bibliotheek, Amsterdam (deadline: 11 dec. 2010)De Divisie Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam (UvA Erfgoed) vormt organisatorisch een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek en beheert de rijke cultuurhistorische en archeologische verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam. UvA Erfgoed omvat de Bijzondere Collecties, het Allard Pierson Museum, de collectie Universiteitsgeschiedenis, het computermuseum en alle historische- en kunstvoorwerpen die verspreid zijn over de vele gebouwen van de UvA. UvA Erfgoed is gevestigd aan de Oude Turfmarkt 129 in Amsterdam.

De Universiteitsbibliotheek vraagt voor de sector Bijzondere Collecties een:

Conservator / Teamleider Artis Bibliotheek
32 uur per week
vacaturenummer 10-7018

Vac: Docent (moderne) Nederlandse literatuur, Université catholique de Louvain (deadline: 12 dec. 2010)

Littérature néerlandaise (1 ETP) http://www.uclouvain.be/330275.html

Vac: Twee promotieplaatsen 'taalplanning in Europa in de 19de eeuw', VUBrussel (deadline: 10 dec. 2010)

Aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit LW, Centrum voor linguïstiek) zijn twee promotieplaatsen beschikbaar voor onderzoek naar 'Fundamenten voor een Europese sociale taalgeschiedenis: taalplanning in Europa tijdens de lange 19de eeuw (1794-1914).'

zaterdag 27 november 2010

Web: Liesveltbijbel van 1542 gedigitaliseerd; meer dan tien miljoen woorden door vrijwilligers uitgetypt

Sinds 1 november 2010 is de transcriptie van de Liesveltbijbel van 1542 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat dr. Nicoline van der Sijs (Leiden) weten. De uitgave is binnen anderhalf jaar tot stand gebracht door een team van 55 vrijwillige medewerkers, die de tekst in zijn geheel hebben uitgetypt. De transcriptie is te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl) en – samen met de fotoscans van de originele rijk geïllustreerde druk – op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). Het is de zevende bijbel die in kader van het Bijbeldigitaliseringsproject op het internet verschijnt. In totaal zijn er sinds de start in 2007 meer dan tien miljoen woorden uitgetypt. De uitgave van de Liesveltbijbel is gecoördineerd door de neerlandicus Hans Beelen, werkzaam aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland). Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.

vrijdag 26 november 2010

Age: Boekensalon Uitgeven 2.0 over gebruik van sociale media in de boekenwereld, A'dam, 2 dec. 2010

Op donderdag 2 december organiseren de Bijzondere Collecties en de leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde & Master Redacteur/Editor van de UvA de Boekensalon Uitgeven 2.0. Een panel van deskundigen zal discussiëren over het gebruik van sociale media in de uitgeverij. Hoe gebruiken uitgevers en schrijvers netwerkmedia als Facebook, Twitter en Linkedin om kopers en pers te bereiken?

donderdag 25 november 2010

Nws: Bibliotheek Ritman in de problemen; Bibliotheca Philosophica Hermetica dreigt te verdwijnen

Misschien hebben jullie al enkele summiere berichten in de pers gezien over de veiling op 7 december van ‘ons’ Graal-handschrift (de Graal van Rochefoucault), op zich al een teken dat er een probleem is in verband met de continuïteit van de bibliotheek Ritman. Het is echter nog veel ernstiger: de omstandigheden zijn zodanig dat sluiting van de bibliotheek en verkoop van àlle boeken onafwendbaar lijkt. Het deel (ongeveer eenderde) dat de Nederlandse Staat verworven had en dat zij bij ons in bruikleen gelaten hadden, zal dan elders ondergebracht worden. Wij zouden alles in het werk willen stellen om het tij nog te keren en de partijen over te halen tot een andere oplossing te komen. Jullie zouden ons kunnen helpen door deze petitie te tekenen. Op onderstaande site staat ook meer informatie over de situatie.

http://www.ipetitions.com/petition/ritmanlibrary

woensdag 24 november 2010

Web: mennoterbraak.nl gaat online

Op 22 november 2010 is in Den Haag de website www.mennoterbraak.nl gepresenteerd, een samenwerkingsproject van de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. www.mennoterbraak.nl is gewijd aan de literaire en journalistieke nalatenschap van een van de belangrijkste auteurs uit het interbellum, Menno ter Braak (1902-1940). De site bevat niet alleen de volledige tekst van alle zelfstandig verschenen werken van Ter Braak, maar ook van alle ongebundelde artikelen en van alle overgeleverde brieven.

In samenwerking met het Letterkundig Museum zijn bovendien alle beschikbare manuscripten, drukproeven en andere documenten van Ter Braak gedigitaliseerd, tot aan de zakagenda's toe. De brieven en de agenda's worden gepresenteerd in een chronologisch overzicht, waarin het doen en laten van Menno ter Braak van dag tot dag gevolgd kan worden. Bovendien bevat de site een schat aan studies en artikelen óver Menno ter Braak.

Age: Symposium op het Meertens over tweetaligheid bij jonge kinderen, A'dam, 30 nov. 2010

Op dinsdag 30 november 2010, van 14.30 - 17.00 uur, vindt in de Symposiumzaal van het Meertens Instituut het afsluitend colloquium plaats van het internationale NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? Er worden lezingen gegeven door Froso Argyri & Ianthi Tsimpli, Theodoris Marinis, Antonella Sorace, and Sharon Unsworth. Nadere informatie: http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143356-30-november-2010.

maandag 22 november 2010

Ove: Overleden: Willem Barnard / G. van der Graft (15 aug. 1920 - 21 nov. 2010); eerbetoon Letterkundig Museum

Op de leeftijd van negentig jaar is op 21 november in Utrecht dichter en theoloog Willem Barnard overleden. Barnard publiceerde onder het pseudoniem Guillaume van der Graft velerlei dichtbundels. Hij ontving meerdere onderscheidingen voor zijn werk. Zie voor een overzicht van zijn leven en werk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barnard. Naar aanleiding van zijn overlijden wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan Guillaume van der Graft.

Lit: Pas verschenen: De grieven van Galyas. Over een gerechtelijk duel in 'Die Riddere metter Mouwen'

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam verscheen onlangs een studie van Simon Smith over De grieven van Galyas. Deze studie is gewijd aan een gerechtelijk duel in de 13e-eeuwse Vlaamse Arturroman Die Riddere metter Mouwen.

zondag 21 november 2010

Age: Dag van het muzikaal erfgoed

Resonant, Centrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen organiseert op donderdag 9 december de Dag van het Muzikaal Erfgoed.

Selectie en waardering van muzikaal erfgoed: nattevingerwerk of bewuste strategie?

Het muzikaal erfgoed groeit vandaag de dag exponentieel aan. Het beheer ervan wordt daardoor danig op de proef gesteld: beschikbare budgetten worden overschreden, de bestaande infrastructuur schiet tekort en bewaarinstellingen hebben het moeilijk de grote vraag naar een snelle ontsluiting en valorisatie van dit erfgoed in te lossen. Keuzes maken in wat we wel of niet wensen te bewaren voor toekomstige generaties wordt zo onafwendbaar. Maar op welke criteria moeten die keuzes gebaseerd worden? Bestaan er methodieken die hertaald kunnen worden naar het muzikaal erfgoed? Hoe pakken andere erfgoedsectoren dit aan en kunnen we daaruit leren? Welke rol speelt de muzikale 'canon' nog? Om welke types muzikaal erfgoed gaat het eigenlijk? Wie zal het erfgoed daadwerkelijk gaan 'waarderen' en beslissen over de vernietiging ervan? En wie draagt de eindverantwoordelijkheid? De verschillende erfgoedbeheerders - telkens afgestemd op het eigen acquisitieprofiel - of de ruime sector?

zaterdag 20 november 2010

Lit: Pas verschenen: Het ideale boek

Het ideale boek; honderd jaar private press in Nederland 1910-2010. Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.)

Het ideale boek geeft voor het eerst een overzicht van de honderdjarige Nederlandse private press-beweging: een relatief klein, maar uitermate dynamisch, creatief en invloedrijk onderdeel van de Nederlandse boekcultuur. Strevend naar Het Ideale Boek maakten, en maken nog steeds, gepassioneerde boekenliefhebbers thuis bijzondere uitgaven. In kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal gemaakt lettertype en met veel aandacht verzorgd.

donderdag 18 november 2010

Age: Uniek dbnl-poëziefestival 'De langste dag: het mooiste uit tien eeuwen Nederlandstalige poëzie', A'dam, vr 10 december 2010

Op 10 december 2010 vindt in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, een uniek poëziefestival plaats, getiteld De langste dag: het mooiste uit tien eeuwen Nederlandstalige poëzie. Ruim zeventig toonaangevende dichters uit Nederland en Vlaanderen zullen gedurende 6 uur op vier (en enige tijd zelfs vijf) podia hun favoriete gedichten uit de Nederlandstalige poëzie voordragen.

Age: Onbekend fragment van Jacob van Maerlant ontdekt in de HUB-bibliotheek

Bij de verhuizing van de bibliotheek van de voormalige Katholieke Universiteit Brussel (nu Hogeschool-Universiteit Brussel) naar de nieuwe Centrale Bibliotheek van de HUB in het gebouw T'Serclaes in het centrum van Brussel kwam een aantal oude drukken op tafel die nog niet waren gecatalogiseerd. De HUB zal een deel van deze boeken schenken aan Vlaamse erfgoedbibliotheken. Maar voor het zover is, kreeg professor Remco Sleiderink de kans ze te bestuderen.

woensdag 17 november 2010

Column 79: Een nieuw liedeken

In een vorig leven heb ik als onderzoeker aan het Meertens Instituut (KNAW) meegewerkt aan het Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600. Ik bewaar daar dierbare herinneringen aan. Dankzij dit repertorium heb ik onder anderen kennis gemaakt met Aefgen Claesdochter van Giblant en Ariaenken Ariens dochter de Gyselaer en de albums die hun minnaars, vrienden en familieleden volgeschreven hebben met liederen, spreuken en refreinen, en soms van een schildering of een wapenschild voorzien. Helaas heb ik mijn plannen om een paar van die albums multimediaal (beeld, geluid en tekst) te editeren nooit kunnen 'implementeren'. Maar geloof mij, ik heb écht mijn best gedaan. Hopelijk komt er in de nabije toekomst een softwarepakket op de markt dat legaal via Surfspot.nl voor een illegale prijs kan worden aangeschaft, en waarmee een pientere ICT-er alsnog kan realiseren wat mij voor ogen staat.

Age: boekpresentatie 'Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank', do 2 december 2010 te Gent

Drie jaar geleden, op 30 november 2007 vond in het Academiegebouw in Gent een colloquium plaats over het bekende, laatmiddeleeuwse Gruuthuse-handschrift, met lezingen door specialisten uit verschillende disciplines. De teksten van die lezingen, intussen vaak sterk uitgebreid en aangepast, vinden nu hun neerslag in een mooi geïllustreerd boek, uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

dinsdag 16 november 2010

Nws: Pas verschenen: Afscheidsbundel Willy Smedts

Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal, redactie: Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William Van Belle en Joop van der Horst. Gent: Academia Press. 272 blz. ISBN 978 90 382 1646 1
Te bestellen bij Academia Press Gent, Eekhout 2, 9000 Gent; tel. 0032-9-233 80 88; fax 0032-9-233 14 09; www.academiapress.be. € 20,00 [+ verzendkosten].

Age: Bijeenkomst 'De boekdrukkunst voorbij?', di 30 november 2010 te Amsterdam

Is een universiteitsbibliotheek in de toekomst niet meer dan een digitaal informatiecentrum? De UB beraadt zich op haar toekomst en wil daar de gebruikers bij betrekken, zowel de huidige als de toekomstige. De UB en de FGw organiseren daarom een discussiebijeenkomst voor studenten en docenten over die bibliotheek van de toekomst (30 november, 15.30-17.30, PCH 1.05).

woensdag 10 november 2010

Age: Symposium 'The letter of the law', Antwerpen, 20 dec. 2010

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en het Museum Plantin-Moretus organiseren op 20 december 2010 een internationaal symposium over het thema: The Letter of the Law: Regulation and Censorship of the Book Trade in Early Modern Europe. Het symposium heeft Engels als voertaal. De vier lezingen behandelen gevalstudies uit drie belangrijke centra van boekproductie en distributie in het vroegmoderne Europa: Venetië, Sevilla en Antwerpen. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij.

Age: Colloquium Amsterdams Centrum Gouden Eeuw over liefdadige doelen in de Republiek, Amsterdam, 2 dec. 2010

Het eerstvolgende colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw wordt gehouden op:

Donderdag 2 december 2010 vanaf 15.30 uur
(Let op: gewijzigde locatie)
Locatie: VOC-zaal, Bushuis
Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Sprekers:
Henk Looijesteijn en Elise van Nederveen Meerkerk

Onderwerp:
Charity seems to be very national among them. Gevers aan liefdadige doelen in de Republiek

Hora est!: Promotie: Inge Broekman, 17 november 2010, Universiteit van Amsterdam

Constantijn Huygens hield zijn mening over kunst voor zich
Woensdag 17 november 2010, 12:00 uur
Promotie: Mw. I. Broekman/ Kunstgeschiedenis
Promotor: dhr. prof. dr. E.J. Sluijter en dhr. prof. dr. J.M. Koppenol

Constantijn Huygens, de kunst en het hof
Inge Broekman plaatste de voor de kunst belangrijke en bekende bronnen rondom de dichter Constantijn Huygens - zijn autobiografie, brieven van Rembrandt en documenten rondom de Oranjezaal - in het grote geheel van zijn uitspraken over de kunsten.

Lit: Pas verschenen: Jeroen Dewulf 'Clandestine Literature during the Nazi Occupation'

Clandestine literature was published in all countries under Nazi occupation, but nowhere else did it flourish as it did in the Netherlands. This raises important questions: What was the content of this literature? What were the risks of writing, printing, selling, and buying it? And why the Netherlands? Traditionally, the combative Dutch "spirit of resistance" has been cited, a reaction not only to German oppression but to German propaganda: while the Germans hoped to build bonds with their "Germanic" Dutch "brothers," clandestine literature insisted on their incompatibility.

dinsdag 9 november 2010

Lit: Pas verschenen: Novellen van Fred Penninga

Fred Penninga, Met uitzicht op het plein; Berlijn 10 mei 1933, Neurenberg 20 november 1945

Het boek bevat twee novellen. Hierin wordt het dilemma geschetst van de schrijver Bertold Bürger; ooit het zelfgekozen pseudoniem van de meer bekende Erich Kästner. De eerste novelle speelt in Berlijn, op 10 mei 1933, de dag waarop ‘de boekverbranding’ plaatsvindt. Bürger is daarbij als anonieme toeschouwer aanwezig en ziet hoe ook zijn boeken in vlammen opgaan.

Age: VAL-studiedag Uitgeverijonderzoek, Antwerpen, 24 nov. 2010

VAL-studiedag: woensdag 24 november 2010
UITGEVERIJONDERZOEK EN LITERATUURWETENSCHAP: VERWORVEN IDEEËN, OVERWONNEN STANDPUNTEN EN NIEUWE UITDAGINGEN
Universiteit Antwerpen (CST), Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen, Hof van Liere

Age: Conferentie Texts and Literacy in the Digital Age, Den Haag, 16-17 dec. 2010

Op 16 en 17 december 2010 vindt de internationale conferentie Texts and Literacy in the Digital Age plaats in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. De conferentie gaat over veranderingen in de wetenschappelijke communicatie in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en wat die veranderingen betekenen voor auteurs, intermediairs en gebruikers. De organisatie is in handen van LIBER, de Dr. P.A. Tiele-Stichting, de Koninklijke Bibliotheek, en de opleiding Book and Digital Media Studies van de Universiteit Leiden.

Het programma en de inschrijfgegevens zijn te vinden op http://www.libereurope.eu/node/550.

Lit: Nieuw nummer 'Internationale neerlandistiek' met Costerlegende ontrafeld

Omdat niet iedere boekwetenschapper het tijdschrift Internationale neerlandistiek in de bus zal krijgen, wil ik niet nalaten te wijzen op een artikel in het jongste nummer (jrg. 48, nr. 3, oktober 2010) op p. 17-29.

Het is een artikel van Joost Robbe van de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster over 'De literaire aspecten van de Costerlegende: mythologie in de vorm van een klassieke pleitrede'.

vrijdag 5 november 2010

Web: De nieuwe titels van DBNL, november 2010

Zie ook: http://www.dbnl.org/nieuws/titels.php?l=2010_11
 • Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen
 • Daniel Bellemans, Den lieffelycken paradys-vogel
 • Jan ten Brink, De familie Muller-Belmonte
 • Jan ten Brink, De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel
 • Carry van Bruggen, Avontuurtjes

dinsdag 2 november 2010

Nws: Nieuw boekhistorisch museum Librarium in KB Brussel

LIBRARIUM | Nieuw museum over de geschiedenis van het boek opent deuren in Brussel.

Aan de Kunstberg, in hartje Brussel, opende op 20 oktober 2010 een nieuw museum de deuren. LIBRARIUM, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek van België, focust op de volledige geschiedenis van het boek en het schrift en wil een permanente ontdekkingsruimte zijn voor boek- en schriftculturen. Voor het inrichten van de zalen put de Koninklijke Bibliotheek uit haar even verscheiden als illuster patrimonium en maakt daarbij van de gelegenheid gebruik de documenten opnieuw in hun context te plaatsen. In een originele scenografie stelt LIBRARIUM een wetenschappelijke inhoud zowel op chronologische als op thematische wijze voor. Zo krijgt het parcours verschillende leesniveaus waar zowel leken als kenners hun gading zullen vinden.

Eve: Kamermans Kermis: Grijs, Amsterdam, De Balie, donderdag 11 november

donderdag 11 november, 20.00 uur / € 7 / € 5

Donderdag 11 november organiseert De Balie in samenwerking met DVD-label Wholphin en digitaal cultureel magazine De Optimist de tweede aflevering van Kamermans Kermis. In dit eigenwijze programma fileren en ontleden wij op de typische, multidisciplinaire Kamermans manier iedere maand een ander thema. Deze maand als thema: Het Grijze Gebied.

Nws: Nieuwsbrief retorica

Geachte belangstellende in de geschiedenis van de retorica,

Indien er voldoende nieuwsberichten zijn, zal volgende maand de nieuwe digitale Nieuwsbrief van de ISHR-afdeling Benelux verspreid worden. De Nieuwsbrief bestaat voor een belangrijk deel uit vragen, mededelingen en opmerkingen van de abonnées.

Age: Symposium 'Van Lectio tot PowerPoint' over geschiedenis van onderwijs aan Nederlandse universiteiten, Utrecht, 26 nov. 2010

Symposium Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten

Wanneer: 26 november 2010, 10.00 – 17.00 uur
Waar: Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, Belle van Zuylenzaal
Aanmelding: bij organisatoren: l.j.dorsman@uu.nl of p.j.knegtmans@uva.nl
Meer informatie: http://www.huizingainstituut.nl

Dit zevende symposium in de reeks Universiteit & Samenleving wordt georganiseerd door het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis en het Huizinga Instituut

maandag 1 november 2010

Ove: Overleden: Harry Mulisch (29 juli 1927 - 30 oktober 2010)

Zaterdagavond 30 oktober 2010 overleed auteur Harry Mulisch op de leeftijd van 83 jaar. Mulisch was al geruime tijd ziek. Mulisch was de enige nog levende van 'de Grote Drie' van de naoorlogse literatuur; W.F. Hermans en Gerard Reve overleden respectievelijk in 1995 en 2006. Met het overlijden van Mulisch verliest Nederland één van de meest gelezen en succesvolste auteurs van de naoorlogse generatie.

vrijdag 29 oktober 2010

Lit: Te verschijnen: nieuw nummer Ons Erfdeel (verschijnt op 3 november 2010)

Met onder andere:

Harald Hendrix bezocht het Letterkundig Museum in Den Haag en het Letterenhuis in Antwerpen. Zijn vergelijking valt in het voordeel van Antwerpen uit

Een tweeluik over CONSERVATISME IN DE LAGE LANDEN. In Nederland heeft deze stroming ‘onaangename bedgenoten’ en in België worstelt ze met ‘een vervelende knoop’

donderdag 28 oktober 2010

Nws: Lezing Erik Kwakkel

Wednesday 3 November 2010, Prof. Dr Erik Kwakkel (Universiteit Leiden) will present the eighth Miræus Lecture, "Age of Innovation: The Manuscript Book in the Twelfth Century Renaissance" in the Nottebohm Hall of the Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen, Belgium.

For more information, see: http://www.boekgeschiedenis.be/index.php?q=content/age-innovation-manuscript-book-twelfth-century-renaissance

Free entrance – in English

dr. Goran Proot, Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18 kamer D218, 2000 Antwerpen, 03-265.42.88, goran.proot@gmail.com

Hora est! Promotie Jan Rock, vrijdag 12 november te Amsterdam

Promotiedatum: 12 november 2010
Promotie: Jan Rock, 12.00 uur, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam
Proefschrift: Papieren monumenten. Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591-1863
Promotor: mw. prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen
Co-promotor: mw. prof. dr. A. Kets-Vree

Valse kennis en nationalisme in de Nederlandse filologie

Wie wil weten hoe een wetenschappelijk vakgebied werkt, kan nauwgezet de processen volgen waardoor geleerde kennis tot stand komt. Maar ook mislukkingen kunnen veel duidelijk maken. Die laatste weg volgt dit proefschrift: aan de hand van oude teksten die vervalst zijn, wordt een geschiedenis van de Nederlandse volkstaalfilologie tussen 1591 en 1863 geschreven.

maandag 25 oktober 2010

Nws: Ronald Giphart nieuwe Schrijver op Locatie VU

Giphart kiest als thema ‘omzien in verwondering’

Ronald Giphart wordt per 1 februari 2011 de nieuwe Schrijver op Locatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze rol zal hij discussies aanzwengelen, een bijdrage leveren aan colleges, en het kerstgeschenk 2011 voor de VU schrijven. Ook organiseert hij activiteiten voor en met studenten en speelt een actieve rol bij de populaire schrijvershuisbezoeken (studenten en Schrijver op Locatie bezoeken samen een collega-schrijver, voor een gesprek in diens woon- of werkkamer).

Lit: Pas verschenen: De Fonteine Jaarboek 2009

Zopas verscheen het Jaarboek 2009 van De Fonteine, dat zoals gebruikelijk volledig is gewijd aan de studie van de rederijkersliteratuur- en cultuur. Het Jaarboek 2009 bevat de volgende bijdragen:

zondag 24 oktober 2010

Lit: Pas verschenen: Nieuw werk van Willem G. van Maanen

Willem G. van Maanen, Wat van waarde is.

In april van dit jaar verscheen Van Maanens verhalenbundel Bagatellen. In een brief aan een vriend schreef hij: ‘Hierbij mijn nieuwste en nu toch echt mijn laatste. Het is mooi geweest, ik ga eens echt van mijn pensioen genieten. De kritieken, goed of slecht, laat ik straks over me heen komen, ik ben er niet benieuwd meer naar, ik weet zelf wel wat goed of slecht is, goed voor de ramsj of voor een herdruk.’ Maar Bagatellen is niet Van Maanens laatste: ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag verscheen op 30 september 2010 Wat van waarde is.

Age: Festival 'Literaire Meesters' geheel gewijd aan Federico García Lorca, Utrecht, 7-21 nov. 2010

Van 7 t/m 21 november a.s. vindt in Utrecht het festival Literaire Meesters plaats. Dit jaar is het festival geheel gewijd aan de grote Spaanse schrijver/dichter, beeldend kunstenaar en musicus/pianist Federico García Lorca. Het retrospectief herdenkt de kunstenaar met twee weken lang poëzie, speelfilms, concerten, lezingen, tapasdiners en theatervoorstellingen.

Op 7 november gaat het festival feestelijk van start in het Jacobitheater. Zangeres Lenny Kuhr zingt speciaal voor het festival gedichten van Lorca en Wim Brands voert een gesprek met actrice Annemarie Prins, dichter Hagar Peeters en beeldend kunstenaar Eline Janssens over hun fascinatie voor de schrijver. Ook wordt de festivaluitgave Duende gepresenteerd, met daarin nog niet eerder vertaalde teksten van Lorca. Het festival is een uniek eerbetoon aan één van de grootste dichters van de 20ste eeuw.

zaterdag 23 oktober 2010

Nws: Letterkundig Museum verwerft manuscript 'Ik Jan Cremer'

Met steun van diverse fondsen en een financier die onbekend wenst te blijven, is het Letterkundig Museum er in geslaagd het manuscript van Ik Jan Cremer te verwerven. De roman Ik Jan Cremer verscheen in 1964 en representeert de overgang van de brave jaren 50 naar de rebelse jaren 60. Het wordt gerekend tot een van de belangrijkste naoorlogse werken uit de Nederlandse literatuur. Willem Frederik Hermans typeerde het ooit treffend als ‘een bandeloze ontploffing tussen autobiografie en mythomanie’.

Het Letterkundig Museum bezit reeds een groot Cremer-archief. Hierin bevinden zich onder meer de motorlaarzen en -pet waarmee de schrijver de literatuur kwam binnengescheurd. In de Nationale Schrijversgalerij hangt naast zijn zelfportret uit 1940 ook het schilderij dat Frits Müller in 1965 van Cremer maakte, voorstellend de schrijver zittend op een Harley Davidson. Dit ensemble wordt nu gecomplementeerd met het manuscript.

Age: Hommagecolloquium ‘Zijn tuin is de taal’ t.g.v. 70e verjaardag Georges De Schutter, Gent, 10 dec. 2010

Op vrijdag 10 december a.s. vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent) een colloquium plaats bij wijze van hulde aan em. prof. dr. Georges De Schutter, die dit jaar 70 geworden is. Het colloquium is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, waar de gehuldigde hoogleraar was, en de KANTL, waarvan hij tot in 2005 Vast Secretaris was.

Lit: Van Dale Beeldwoordenboeken Turks en Arabisch handig bij leren NT2

Van Dale heeft sinds kort twee boeken voor mensen die Nederlands als tweede taal leren en afkomstig zijn uit Turkije, Marokko en andere landen waar Arabisch wordt gesproken: de nieuwe Van Dale Beeldwoordenboeken Turks en Arabisch. De beeldwoordenboeken zijn ook handig voor iedereen die kennis van het Turks en/of Arabisch wil krijgen of die wil bijspijkeren. Natuurlijk zijn het tevens geschikte boeken voor wie niet op een woord kan komen: ‘Hoe heet ook alweer …?’ Bovendien zijn de boeken zeer nuttig voor vertalers.

Lit: Intekening op feestbundel voor Guido de Baere over Middelnederlandse geestelijke letterkunde

Guido de Baere werd in 2006 gevierd bij zijn emeritaat als professor bij het Ruusbroecgenootschap. Nu hij de zeventigjarige leeftijd bereikt en zich onverminderd blijft wijden aan de studie van de Middelnederlandse geestelijke letter­kunde, verschijnt een hulde-album met bijdragen van collega’s. Daarnaast bevat de bundel een heruitgave van een zevental van Guido de Baere’s belangrijkste artikelen, waarin Ruusbroec de centrale figuur vormt, zoals dat ook in zijn wetenschappelijke loopbaan het geval was.

vrijdag 22 oktober 2010

Web: Taalwerkplaats viert 5-jarig bestaan met nieuwe website

De Taalwerkplaats bestaat vijf jaar! Daarom hebben wij onszelf een nieuwe website cadeau gedaan. Nieuw in de Taalwerkplaats: de taalcolumn. Scherpe observaties van hedendaags taalgebruik. Lees alles over de laatste trends op taalgebied - om mee te kunnen doen met hypes of u er juist tegen te wapenen. En we hebben nog een traktatie voor u: wilt u gratis taaltips en taalweetjes ontvangen? Volg ons dan op Twitter. Geïnteresseerd in meer nieuws van en over de Taalwerkplaats? Lees dan onze nieuwsbrief.

Sym: Workshop 'De constructiegrammatica van het Nederlands', Leiden, 25-26 maart 2011 (Call for papers)

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een workshop plaats over ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics in samenwerking met de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent.

Lit: Vooys 28.3: ‘Over de grens: dossier internationale neerlandistiek’

Terwijl anderen deze zomer rust zochten in het buitenland, zocht Vooys er naar neerlandici. Een zoektocht die een themadossier opleverde over 'internationale neerlandistiek' met vier artikelen van neerlandici die in het buitenland werkzaam zijn.

Nws: Gedichtendag 2011 (op 27 januari 2011) en ander poëzienieuws

'Nacht' als thema van Gedichtendag 2011 op donderdag 27 januari a.s. heeft na de bekendmaking tot veel enthousiaste reacties geleid, net als het nieuws dat Remco Campert de Gedichtendagbundel 2011 schrijft. Inmiddels weten we ook wie het Gedichtendagessay schrijft en afgelopen maandag is ook nog eens bekendgemaakt wie de genomineerden zijn voor de VSB Poëzieprijs 2011 die op de vooravond aan Gedichtendag wordt uitgereikt. Lees snel verder!

Lit: Oktobernummer Onze Taal over o.a. het verdwijnen van hoofdletters uit bedrijfsnamen

In het oktobernummer van Onze Taal onder meer:
Erwin Wijman - Nieuwe mode: kleine letters; onderkast verdringt hoofdletter in namen en logo's van bedrijven
Nationale-Nederlanden presenteert zichzelf tegenwoordig als 'nationale nederlanden' en Alex als 'alex'. Bedrijven zweren massaal de hoofdletter af. Wat willen ze duidelijk maken met de afslanking van hun naam?
Peter-Arno Coppen - 'Ik heb zoiets van': de schoonheid van een gehate uitdrukking
'Ik heb zoiets van' is misschien wel de meest beschimpte uitdrukking in de Nederlandse taal. Is dat eigenlijk wel terecht?
Arjen van Veelen - De kus moet nooit komen: Goede tijden, slechte tijden en het Nederlands
Goede tijden, slechte tijden bestaat twintig jaar. Wat heeft de populaire soapserie betekend voor het Nederlands? Twee scenarioschrijvers van het eerste uur vertellen.

Lit: Pas verschenen: A. Ceulemans. Verklankt verleden. Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw (1830-1914): tekst en representatie

In dit boek worden 28 Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw besproken. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze muziek laten klinken en dat ze historische figuren uit de Vlaamse geschiedenis (politieke iconen of schilders) als hoofdrolspelers opvoeren. Deze muziektheaterwerken werden onderworpen aan een tekstuele analyse, zowel op inhoudelijk, stilistisch als structureel niveau. Daarbij werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de representatie van de historische figuren in de werken. De teksten van de muziektheaterwerken werden zoveel mogelijk in verband gebracht met hun historische context, in dit geval de Vlaamse, nationaal-didactische poëtica van de negentiende eeuw. Behalve de muziektheaterwerken (zangspelen) werden ook 12 ‘zuivere’ muziekstukken (cantaten, liederen, ouverturen), waarin eveneens historische figuren centraal staan, bij het onderzoek betrokken.

woensdag 20 oktober 2010

Ten: IISG exposeert topstukken sociale en revolutionaire bewegingen

De enige bewaard gebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest van Marx, boeken van de Rote Armee Fraktion uit de Stammheim-gevangenis, actieaffiches uit de hele wereld en veel meer belangrijk historisch materiaal voor het eerst te zien.

Van 29 oktober 2010 t/m 30 januari 2011 zijn topstukken uit het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te zien bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in de tentoonstelling Wereldverbeteraars! 75 jaar IISG.

Hora est!: Promotie Klaartje Groot: Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800, Groningen, 28 okt. 2010

Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800

Promotiedatum: 28 oktober 2010
Promotie: mw. K.E. Groot, 16.00 uur, Academiegebouw (senaatskamer), Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800
Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers
Faculteit: Letteren

Age: 'Kunstenaars en hun verenigingen rond 1900', Den Haag, 22 okt. 2010

In de periode 1880-1920 begonnen letterkundigen, musici, toneelspelers, architecten en andere kunstenaars zich in de Lage Landen anders te organiseren dan voorheen. Terwijl veel bestaande artistieke en culturele genootschappen steeds meer werden gedomineerd door kunstlievende burgers, begonnen kunstenaars uit verschillende disciplines zich opnieuw en nadrukkelijker in beroeps- en belangenverenigingen te organiseren. Hoe verliep die ontwikkeling in het Nederlandse en Belgische verenigingslandschap precies? Op welke manier grepen kunstenaars rond 1900 terug op beroepsverenigingen die eerder in de eeuw door artsen, predikanten en onderwijzers waren opgericht? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren in de organisatiedrift van kunstenaars uit diverse disciplines in Nederland en België? Welke onderlinge contacten bestonden er?

Age: Avond met Redmond O'Hanlon in de Artis Bibliotheek, Amsterdam, 30 okt. 2010

(Foto Alexander Reeuwijk)

Zaterdag 30 oktober 2010

Op zaterdag 30 oktober is in de monumentale Artis Bibliotheek een bijzondere avond te beleven met schrijver en wereldreiziger Redmond O'Hanlon. Reisschrijver Alexander Reeuwijk zal met O'Hanlon in gesprek gaan over zijn werk en zijn vele passies. Na het interview is er gelegenheid tot napraten met een hapje en drankje. Deze avond is door de Bijzondere Collecties van de UvA georganiseerd ter gelegenheid van de afsluiting van de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair.

Col: Linguïstisch Miniatuurtje CXXXV: GeenStijl door de knieën

Het taalgebruik op de website GeenStijl is een hachelijk onderzoeksobject. Doordat het opzettelijk afwijkt van de gevestigde orde loopt elke analyse het risico op een reactie. En dan bedoel ik niet zozeer commentaar, maar de reactie dat de taalgebruikers hun taal bewust gaan veranderen om de analyse te frustreren. Je moet dus snel zijn: blootleggen, ontleden, duiden en wegwezen. Als je te lang blijft staan, klopt het niet meer.

Lit: Arie Bas en Wim Daniëls schrijven boek over moppen vertellen en de grenzen van moppen

"... Hoe krijg je een non zwanger? Verkleed haar als misdienaar..."
"... Geert Wilders heeft een verkeersongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis. Na een dag komt er een telegram: 'De Kamer wenst u, met 76 stemmen voor en 74 stemmen tegen, beterschap!'..."

Wanneer kan een mop nog wel en wanneer niet meer? Hoe ver kun je gaan? Die vraag, en nog vele andere vragen, leidde ertoe dat programmamaker Arie Bras en schrijver Wim Daniëls samen een smakelijk boek hebben samengesteld over het verschijnsel 'mop', met illustraties van Eric J. Coolen. Lopen twee blondjes door de Kalverstraat is het resultaat en ligt nu in de boekhandels. Een boek met veel achtergrondinformatie en met heel veel verschillende moppen.

Wat is de reden waarom moppen worden verteld? Is het om te kunnen overleven in barre omstandigheden? Wat zijn de grenzen? Vertel je de mop ook in het bijzijn van iedereen? Waarom zijn er zoveel vrouwonvriendelijke moppen? Mag je anno 2010 nog grappen maken over de islam? Waar komen toch al die seksueel getinte grappen over pastoors en priesters vandaan?

Age: 'nY Bain': gratis spetterende avond vol literatuur en amusement, Gent, 3 nov. 2010

vzw Yang / literair tijdschrift nY presenteert: nY Bain, een spetterende avond vol literatuur & amusement.
Met: Daniël Rovers (NL), Jeroen van Rooij (NL), Delphine Lecompte (BE), Bernard Wesseling (NL) en Pieter De Buysser (BE).
Presentatie: Joeri Smet (Ontroerend Goed).
Muziek: d’Arche (icarus.fm).
Tijd: 3 november 2010, 20.00 uur (deuren open: 19.30 uur).
Plaats: Au Bain, Veermanplein 1, Gent (bij zwembad Van Eyck).
Toegang: gratis.
Webinfo: www.ny-web.be

Vac: Docent Nederlands aan de universiteit van Jerevan in Armenië (deadline: 31 okt. 2010)

Aan de Yerevan State Linguistic University after Brusov te Jerevan (Armenië) ontstaat per 15 november 2010 een vacature voor een docent Nederlands (m/v).

maandag 18 oktober 2010

Age: Nederland Leest 'De grote zaal' van Jacoba van Velde, 22 oktober - 19 november 2010

De grote zaal (1953) van Jacoba van Velde is het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest 2010. De roman over de laatste dagen van een oude vrouw in een verpleegtehuis is, net als de auteur, bij het grote publiek in de vergetelheid geraakt. Bij verschijnen werd het boek nationaal en internationaal als meesterwerk bestempeld door gerenommeerde recensenten. De grote zaal verscheen in 13 vertalingen. Nederland Leest, de grootste leescampagne die ons land kent, plaatst het boek opnieuw in de belangstelling. Het boek wordt tijdens de campagneperiode van vrijdag 22 oktober tot en met vrijdag 19 november door de openbare bibliotheken gratis aan hun leden verstrekt.

Lit: Pas verschenen: nieuw nummer van De Parelduiker

Aafjes-biograaf Rob Molin schetst de moeilijke oorlogsjaren van Bertus Aafjes. Halverwege de bezetting moest hij in Friesland onderduiken. Al schrijvend en clandestien publicerend probeerde hij de touwtjes aan elkaar te knopen. Onvermijdelijk was het dat hij links en rechts moest lenen om zijn gezin in Amsterdam en zichzelf in leven te houden. Daarbij riskeerde hij zijn leven door vrienden in de Randstad te blijven opzoeken.

vrijdag 15 oktober 2010

Ten: Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij

Van 16 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011.
Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het overlijden van Jan I Moretus pakt Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet dit najaar uit met een bijzondere tentoonstelling over de strijd rond de nalatenschap van Christoffel Plantijn. Na de dood van deze bekende drukker had zijn schoonzoon en opvolger Jan I Moretus niet enkel een gevecht te leveren tegen concurrerende drukkerijen, ook familiale strubbelingen maakten van de overname van de Officina Plantiniana een moeilijke kwestie. Dit stuk Antwerpse geschiedenis, dat leest als een spannende roman over intriges, bedrog en ondernemingszin, is het thema van de expo Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij. Een reeks boeiende randactiviteiten zoals rondleidingen, lezingen, een muzikale vertelling en aangepaste workshops voor jong en oud vervolledigen deze unieke tentoonstelling.

Age: Bilderdijklezing 2010, za 18 december 2010 te Haarlem


Bilderdijklezing 2010

Zaterdag 18 december 2010
Grote- of St. Bavokerk, Grote Markt Haarlem
Aanvang lezing Peter van Zonneveld: 16.00 uur
Vanaf 15.00 uur kerk open; orgelspel organist Anton Pauw

Willem Bilderdijk (1756-1831), de belangrijkste Nederlandse dichter van de negentiende eeuw, woonde de laatste vier jaar van zijn leven in Haarlem. In navolging van Leiden, waar de Huizinga-lezing gehouden wordt, organiseert de Stichting Bilderdijk Haarlem sinds 2006 tweejaarlijks de Bilderdijklezing.

donderdag 14 oktober 2010

Nws: Taalunie organiseert taalwedstrijd voor jongeren

De Nederlandse Taalunie bestaat dertig jaar. Dat wordt op zaterdag 20 november 2010 uitgebreid gevierd in Brugge. Een belangrijk onderdeel van het feest vindt ’s middags plaats. Dan wordt ‘creatief taalwerk’ van jongeren van 14 tot en met 18 jaar gepresenteerd. Daarvoor heeft de Taalunie een wedstrijd georganiseerd. Tot maandag 1 november 2010 kunnen jongeren hun creatief taalwerk inzenden.

Winnaars van de wedstrijd krijgen een overnachting in Brugge aangeboden voorafgaand aan het feest. Er wordt trouwens ook busvervoer geregeld voor een aantal deelnemers aan de wedstrijd vanuit verschillende locaties in Nederland en Vlaanderen op de zaterdag. De winnaars maken ook kans om - als ze dat willen - samen met bekende artiesten als zangeres Roos Rebergen (van Roosbeef), zangeres Eva De Roovere, schrijver Ronald Giphart en cartoonist Bastiaan Geleijnse (van Fokke en Sukke) op de planken te staan in Brugge. Geïnteresseerd in deelname aan de wedstrijd? Misschien kan je leraar Nederlands, Engels of muziek je helpen?...

woensdag 13 oktober 2010

Lit: Najaarscatalogus en nieuwe non-fictie bij Vantilt

Eind september verscheen de nieuwe najaarscatologus van Uitgeverij Vantilt. Op de website van Vantilt kunt u de nieuwe prospectus digitaal doorbladeren: http://www.vantilt.nl/indemedia.aspx?idm_id=48.
Met vijf titels die dit najaar verschijnen willen we u hier in Neder-L een beetje laten kennismaken. Als u nadere informatie over een bepaald boek wilt zien, of als u een bepaald boek wilt bestellen, moet u op de titel van het betreffende boek klikken.

Vac: Softwareontwikkelaar voor het Taalportaal bij het INL in Leiden (deadline: 25 okt. 2010)

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is op zoek naar een softwareontwikkelaar (40 uur, deeltijd bespreekbaar).

Achtergrond
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden houdt zich bezig met het verzamelen en bestuderen van de Nederlandse woordenschat, vanaf het oudste Nederlands tot heden. Met dat taalmateriaal worden o.a. wetenschappelijke woordenboeken gemaakt. Ook elders ontwikkelde digitale taalmaterialen worden door het INL beheerd, onderhouden en aan het publiek beschikbaar gesteld via de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale).

Vac: Projectsecretaris (0.5 fte) bij CLARIN-NL-project, Utrecht (deadline: 1 nov. 2010)

Het CLARIN-NL-project zoekt een (0.5 fte) projectsecretaris per 1 december 2010, initieel voor de periode van twee jaar.

dinsdag 12 oktober 2010

Age: Symposium 'Den Haag in de Literatuur' van de Jan Campert-Stichting, Den Haag, 26 nov. 2010

‘Den Haag, je tikt er tegen en het zingt.’ Het symposium van de Jan Campert-Stichting laat horen welk lied er klinkt. Een lofzang? Een strijdlied? Een klaagzang? Of een lied van heimwee en verlangen?
Schrijf nu in, want het totaal aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling - gelet op het aantrekkelijke programma - bijzonder groot. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Age: Letterkundig Museum Den Haag open op Nationale Archievendag, za 16 okt. 2010

Altijd al willen weten hoe een biograaf te werk gaat? Kom dan 16 oktober 2010 naar het Letterkundig Museum. Het museum biedt tijdens de Nationale Archievendag samen met de omringende instellingen een vol en gevarieerd programma. Zo zullen Reve-expert Nop Maas en Mondriaan-biograaf Léon Hanssen over hun zoektocht door de archieven vertellen. Tijdens de Nationale Archievendag (motto: 'Bronnen boven water') zijn het Letterkundig Museum en de activiteiten gratis toegankelijk.

Age: Dag van de Literaire Jeugdheld, Den Haag, 31 okt. 2010

Het Letterkundig Museum staat zondag 31 oktober 2010 in het teken van de Literaire Jeugdheld. Tijdens een informeel en interactief evenement kiest het publiek zijn ultieme held. Wordt het Kikker, Kruimeltje of Wiplala? Het woord is aan u.

Voor de echte verkiezing van start gaat, dragen vier grootheden uit de wereld van de jeugdliteratuur een personage voor en bepleiten ze waarom hun held bovenaan de lijst zou moeten staan. Schrijvers Dolf Verroen en Jacques Vriens, kinderboekenkenner Harry Bekkering en Marije Tolman, die dit jaar het Gouden Penseel won voor De boomhut, zullen een vurig pleidooi houden voor hun held. Daarna wordt in een goede discussie en met een democratische stemming onder leiding van Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer de top tien samengesteld.

Age: Drie donderdagavonden rond Paul van Ostaijen, Nijmegen, 14, 21 en 28 okt. 2010

Op drie donderdagavonden in oktober presenteert het Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen drie zeer bijzondere programma’s over Paul van Ostaijen (1896 – 1928). Van Ostaijen mag zonder twijfel staan tussen internationale grootheden in de poëzie zoals Rilke, Claus of Lorca. Dat hij recentelijk in de Perpetuareeks van Atheneum is opgenomen, mag daar ook van getuigen. Hij is vernieuwer en afbreker, expressionist en dadaïst maar vooral een bezeten man die het geweld en de (persoonlijke) tragiek van de 1e wereldoorlog en zijn tumultueuze gevolgen met name in Vlaanderen en Duitsland in woord (zijn poëzie) en in beeld (de kalligrafische ritmiek in de typografie) heeft gebracht. Tijdens drie avonden zullen kenners, wetenschappers, acteurs en musici hun visie op en interpretatie van Van Ostaijens werk vertolken.

maandag 11 oktober 2010

Age: Spiegeldag: 'Stadsdichters van de middeleeuwen tot vandaag', Gent, 6 nov. 2010

Het tijdschrift Spiegel der Letteren organiseert op 6 november 2010 de tweede Spiegeldag.

Programma
14.00 - 14.25 Herman Brinkman (UvA): Stadsdichters in de middeleeuwen
14.25 - 14.50 Nina Geerdink (VU Amsterdam): Stadsdichters in de zeventiende eeuw
14.50 - 15.15 Adelheid Ceulemans (UA): Stadsdichters in de negentiende eeuw
15.15 - 16.00 Peter Holvoet-Hanssen, stadsdichter: na een gesprek met Carl de Strycker (UGent) leest de dichter voor uit eigen werk
16.00 - 17.00 Receptie

Locatie: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

http://www.kantl.be/index.php?pag=48&item=403

Age: Afscheidssymposium Arie Jan Gelderblom, ‘Zwervend werken’, Utrecht, 6 dec. 2010

Na een 35-jarig dienstverband neemt Arie Jan Gelderblom op 6 december 2010 afscheid van de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht. Een aantal jonge vakgenoten zal op deze dag de zwerftochten die Arie Jan al die jaren maakte – over continenten, door vakgebieden, langs memorabele teksten en plaatsen – voortzetten door ons deelgenoot te maken van hun eigen omzwervingen.

Age: Symposium Zeeuwse Kaartenmakers, Vlissingen, 20 nov. 2010

Uitnodiging Symposium Zeeuwse Kaartenmakers van de VOC, Arsenaal Theater Vlissingen, 20 november 2010

Op 20 november 2010 organiseren de Werkgroep CultuurHistorie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Vereniging voor Zeegeschiedenis naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie van dr. Ruud Paesie, Zeeuwse kaarten voor de VOC. Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw een symposium over de Zeeuwse kaartenmakers van de VOC. Daarnaast bestaat de gelegenheid voor een bezoek aan het nabijgelegen Zeeuws Maritiem muZEEum voor de tentoonstelling: GEHEIME KAARTEN in Zeeland getekend voor de VOC.

Web: Sub Rosa van Arno van der Plank online

Op 23 augustus 2010 vroeg Arno van der Plank mij in zijn laatste mail: 'Kun je van het volgende een berichtje maken voor Neder-L?'

Aan die wens voldoe ik graag, want Arno wilde dat het werk waaraan hij zijn laatste jaren zoveel tijd en energie had besteed, niet langer op dvd gedistribueerd werd, maar voor iedereen gratis via het Web toegankelijk zou worden. Zijn neef, Martijn van Brakel, heeft zich uitstekend van die taak gekweten. Zie daarvoor http://www.subrosabooks.nl.

Hier volgt het bericht van Arno van der Plank:

Ove: Arno van der Plank (1947-2010)

Door: Karel Bostoen

I.M. Arno van der Plank (5 januari 1947-14 september 2010)

Onlangs is de uitgever en leraar Nederlands A.N.W. van der Plank op 63-jarige leeftijd overleden. De laatste paar maanden leed hij aan een kwaadaardige vorm van longkanker. Hij behoort tot die generatie MO-Nederlands afgestudeerden die - gegrepen door het virus van het filologische bedrijf - publiceerden ondanks de eisen die hun dagelijkse beroep aan hen stelden. Bij het grote publiek zal hij het meest bekend zijn vanwege zijn Namenboek, de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen, waarvan vier drukken zijn verschenen. Binnen de neerlandistiek was hij evenwel vooral bekend als de man achter Uitgeverij Sub Rosa.

zondag 10 oktober 2010

Age: Presentatie publicatie Hendrik Edelman

Hendrik Edelman: International Publishing in the Netherlands, 1933-1945

De Koninklijke Bibliotheek en Koninklijke Brill nodigen u van harte uit voor de presentatie van International Publishing in the Netherlands, 1933-1945: German exile, scholarly expansion, war-time clandestinity van Hendrik Edelman op donderdag 4 november a.s. om 16.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

woensdag 6 oktober 2010

Web: Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online

Het nieuwe nummer van Taalschrift staat online. Dit is de eerste editie in een nieuw jasje. In deze editie:

Veel buitenlanders leren Nederlands
Het aantal buitenlanders dat Nederlands leert, zit al enkele jaren in de lift. Wereldwijd studeren in 40 landen zo'n 15 000 mensen Nederlands aan 180 universiteiten of talencentra. Ook de zomercursussen Nederlandse taal en cultuur in zowel Nederland als Vlaanderen zijn bijzonder populair. "Al tien jaar lang moeten we de helft van de aanvragen weigeren", zegt Rob Visser, die voor de Taalunie het secretariaat van de cursus in Zeist bemant. Wat maakt onze taal zo populair buiten onze grenzen?

Ove: Overleden: Ad van Gils (29 maart 1931 – 1 oktober 2010)

Op de leeftijd van 79 jaar is kinderboekenschrijver en streekromanschrijver Ad van Gils overleden. Van Gils werd geboren op 29 maart 1931 in Tilburg. Na zijn diensttijd ging hij bij Philips werken als gereedschapsmonteur. Vanwege gezondheidsproblemen stopte Van Gils toen hij begin veertig was met werken. In die periode begon hij te schrijven. Hij kreeg bekendheid met de kinderboekenreeks Snelle Jelle. In totaal schreef hij twintig delen. Later ging hij boeken schrijven voor volwassenen. Zijn laatste boek, Damian’s dream, kwam in 2004 uit. Zie over zijn overlijden ook het IM op de website van uitgeverij Kluitman: http://www.kluitman.nl/view.php?pn=gila&s=1

 

dinsdag 5 oktober 2010

Age: 'Franz Kafka: Het proces', De Balie, Amsterdam, 13 okt. 2010

De ambiance van grauwe overheidsgebouwen, bevolkt door bureauchefs en klerken die er een zeker behagen in scheppen hun cliënten met ondoorzichtige formaliteiten aan het lijntje te houden, vormt de achtergrond van Kafka's beroemdste roman Der Prozess (postuum gepubliceerd in 1925). De hoofdpersoon Josef K. wordt in staat van beschuldiging gesteld, komt na een aanvankelijke vorm van huisarrest weer op vrije voeten, maar dient zich op gezette tijden te komen ver antwoorden voor de rechtbank. Waar die rechtbank gevestigd is, wie precies de rechters zijn, hoe hij zich kan verdedigen, en - het allerbelangrijkste! - wat hem precies ten laste wordt gelegd, blijft in nevelen gehuld. Criminoloog Willem de Haan ontraadselt vanuit de context van de roman wat Josef K. misdaan kan hebben. Schrijvers die Kafka bewonderen gaan een krachtmeting met hem aan. Bart Koubaa en Mohana van de Kroonenberg schrijven een verhaal over iemand die nergens aankomt, in de geest van Het slot. Jamal Ouariachi schrijft over Gregor Samsa, vanuit het perspectief van een van zijn familieleden. Marja Pruis beschrijft een gedaanteverwisseling in een dier naar eigen keuze. De schrijvers lezen hun Kafkaiaanse verhalen voor en geven een toelichting. Cor de Back presenteert de avond.

zondag 3 oktober 2010

Column 78: Een Aesopische fabel

Volgens mondelinge overlevering leefde er in de zesde eeuw voor Christus op het Griekse eiland Samos een slaaf die Aesopus heette. Hij zou oorspronkelijk uit Thracië gekomen zijn en grote bekendheid genoten hebben als bedenker en verteller van fabels. Omdat hij 'maar' een slaaf was, mocht hij geen mensen in zijn verhalen opvoeren [Willem Kuiper en Rob Resoort, Het ongelukkige leven van Esopus. Amsterdam 1990. Griffioen]. Zijn fabels zijn nog altijd actueel:

Er was eens een schorpioen die naar de overkant van een rivier wilde. Maar een schorpioen kan niet zwemmen. Hij vroeg daarom aan een waterrat of die hem op zijn rug naar de overkant van de rivier wilde zwemmen.
-- "Ik kijk wel uit," zei de waterrat, "schorpioenen zijn levensgevaarlijk. Als jij mij steekt, ben ik er geweest!"
-- "Maar," zei de schorpioen, "je denkt toch niet dat ik zo gek ben om jou te steken als jij mij overzwemt?"
-- "Nee," zei de waterrat, "dat zou niet logisch zijn. Kom maar op mijn rug zitten, dan zwem ik je naar de overkant."
De schorpioen kroop op de rug van de waterrat en de waterrat begon te zwemmen. Halverwege de rivier stak de schorpioen de waterrat, die toen tegen de schorpioen zei: "Hoe kun je dat nou doen? Nu gaan wij alletwee dood!"
-- "Maar," zei de schorpioen, "ik ben toch een schorpioen..."


Archief Neder-L columns Willem Kuiper


Ten: Tentoonstelling over marskramers in KB

Nieuws op straat. Marskramers en hun handel. Tentoonstelling over markante marskramers en hun rol in de nieuwsverspreiding in oude tijden.

De Verdieping van Nederland presenteert op donderdag 7 oktober de tentoonstelling Nieuws op straat. Marskramers en hun handel in de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief in Den Haag.
In de 18e eeuw werd nieuws verspreid door zogeheten Marskramers, vaak kleurrijke figuren, die in hun regio zeer bekend waren. De tentoonstelling laat uiteenlopende voorstellingen zien van boek- en prentverkopers, liedjeszangers en omlopers. De tentoonstelling is van 8 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011 geopend.

Age: Presentatie nieuwe Suske en Wiske
Maandag 4 oktober om 14 uur wordt bij de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam, de nieuwe Suske en Wiske, De Halve Havelaar, gepresenteerd vanwege het Max Havelaar thema...
Conservator Bijzondere Collecties Jos van Waterschoot ziet hierin zijn twee vakgebieden samenkomen: Multatuli en strips. Hij zal dan ook spreken tijdens de bijeenkomst. Andere sprekers zijn Johan De Smedt van de Standaard Uitgeverij en Peter Van Gucht (scenarist) en Luc Morjeau (tekenaar).
Iedereen is van harte welkom!

Age: Tweede Jacob Israël de Haan LezingDe Stichting Jacob Isräel de Haan presenteert, in samenwerking met de Bibliotheca Rosenthaliana, de tweede Jacob Israël de Haan Lezing op donderdag 21 oktober 2010:
Dr. Ludy Giebels, De feuilletons als biografische bron voor De Haan.

Donderdag 21 oktober, 17.00-19.00 uur, Museumcafé Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 (Rokin), Amsterdam, tel. 020-525 7300. Toegang gratis, graag aanmelden via Stuur een mail-bericht.

De feuilletons van Jacob Israël de Haan komen beschikbaar op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). René van Stipriaan, directeur van de DBNL, zal na de lezing door Ludy Giebels de digitale feuilletons presenteren.

Lit: Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten

Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten; documentaire varianteneditie door Edward Vanhoutte.

Op 29 september 2010 verscheen de heruitgave van Anton van Wilderodes debuut De moerbeitoppen ruischten. Deze documentaire varianteneditie presenteert de oorspronkelijke teksten, een overzichtelijk variantenapparaat met genetisch commentaar, bibliografische beschrijvingen van al het overgeleverde bronnenmateriaal en een rijk gedocumenteerde reconstructie van de wordingsgeschiedenis waaronder 116 onbekende en ongepubliceerde gedichten van de jonge Van Wilderode.

Age: 56e Kinderboekenweek in Nederland, 6-16 oktober 2010

Het verbeelden van verhalen staat centraal in de 56e Kinderboekenweek. Onder het motto De Grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in kinderboeken loopt de Kinderboekenweek dit jaar van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober 2010.

Age: Kinder- en Jeugdliteratuurprogramma ‘Literair Café Intercultureel’, Amsterdam, 13 okt. 2010

Op 13 oktober 2010 organiseert het Nederlands Letterenfonds de 2e editie van Literair Café Intercultureel, hét podium waar bekende Nederlandse schrijvers debutanten introduceren met een dubbele culturele achtergrond. Het café valt in de Kinderboekenweek en staat in het teken van de kinder- en jeugdliteratuur.

Age: Startbijeenkomst training 'Lezen voor de lijst in de praktijk’ voor havo/vwo-docenten Nederlands, Utrecht, 25 nov. 2010

De literatuuronderwijssite lezenvoordelijst.nl is een doorslaand succes. De meeste havo/vwo-docenten Nederlands en vele duizenden leerlingen hebben inmiddels kennisgemaakt met de zes leesniveaus. De reacties stromen binnen, waarbij de meest gehoorde opmerking is dat de zes leesniveaus heel herkenbaar zijn. De meest gestelde vraag is echter: hoe ga je ermee om in de klas?

Web: De nieuwe titels de dbnl van oktober 2010

Age: 7e SAVN-congres ‘Intertaal en intertekst’, Bellville, Zuid-Afrika, 10-13 juli 2011

Eerste mededeling
Zevende congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN)
10 - 13 juli 2011
Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville,
Zuid-Afrika
“INTERTAAL EN INTERTEKST”

donderdag 30 september 2010

Web: Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Terwijl er in Den Haag aan een regeer- en gedoogaccoord gewerkt werkt, waarvan nog maar moet blijken dat het werkt, wordt er in Amsterdam wekelijks en soms dagelijks gewerkt aan de uitbouw en de verrijking van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT). In behandeling zijn twee onuitgegeven laat-middeleeuwse prozaromans Ponthus ende Sidonie en Valentijn ende Oursson. Die zullen naar verwachting begin volgend jaar worden geïntegreerd.

Regelmatige raadplegers van het REMLT kunnen of zullen gezien hebben aan de datum dat de afzonderlijke letters stilzwijgend ververst worden, maar dat het totaal-bestand minder frequent vernieuwd wordt. Vanavond heb ik het REMLT in zijn geheel ververst.

Om het REMLT te raadplegen -- al was het maar voor het vinden van een ongebruikelijke naam voor een kind dat geboren gaat worden -- klikke men op [de link onder] de titel van dit bericht. De toegang is gratis en zonder inlognaam en wachtwoord.

Age: SLAU ontvang Arthur Japin, Utrecht, ma 4 oktober 2010

SLAU presenteert een feestelijke avond rond het verschijnen van de nieuwe roman 'Vaslav' van Arthur Japin. Met fragmenten uit Vaslav, bijzondere, historische beelden van Vaslav Nijinski en een gesprek van auteur Ed van Eeden met de in Utrecht woonachtige Arthur Japin.

Web: KB brengt de unieke Lancelotcompilatie online

De verhalen over de legendarische Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel zijn nog altijd bekend en geliefd. Dappere ridders, schone jonkvrouwen, loyaliteit en eer spelen een hoofdrol in de middeleeuwse romans over het leven van Lancelot, de queeste naar de mysterieuze Graal en de ondergang van het rijk van Koning Arthur. De KB brengt nu de belangrijkste Middelnederlandse bron voor deze verhalen, de Lancelotcompilatie, online. KB-hoogleraar Prof. dr J.A.A.M. Biemans schreef de inleidende teksten met informatie over het handschrift. In samenwerking met het Huygens Instituut is ook een complete transcriptie van het werk beschikbaar. De editie van de teksten werd verzorgd door Prof. dr H. Brinkman. Zie: www.kb.nl/lancelot.

woensdag 29 september 2010

Nws: Meertens Instituut lanceert digitale nieuwsbrief op 1 oktober 2010

Waarom is Terschelling de bakermat van het Nederlandse balladeonderzoek? Waarom zijn volksverhalen nog altijd populair? Wie was Julius Moorman? Het antwoord op deze vragen vindt u in de eerste digitale nieuwsbrief van het Meertens Instituut, die op 1 oktober verschijnt. Met de maandelijks te verschijnen nieuwsbrief wordt de lezer nog meer betrokken bij het diverse onderzoek van het Meertens Instituut.