zaterdag 10 oktober 2015

Een soetelijcker Arst de kuur uijtwercken moet

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (41)
Het Nederlandse sonnet bestaat 450 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?


Door Marc van Oostendorp

Binnen enkele decennia werd het sonnet in de Lage Landen van een uiting van hoogstaande kunstzinnigheid tot een gebruiksvoorwerp, iets waarmee je een enigszins grappig briefje vorm kon geven, zoals Tessel Visscher deed in haar sonnet Aen mijn Heer Hooft, waarmee ze kritiek van haar vrienden Van Baerle (Bareleus) en Constantijn (Vastaert) Huygens op haar overgang tot het katholicisme probeerde te neutraliseren ten overstaan van haar vriend P.C. Hooft.

Van Baerle en Huygens vitten alleen maar om de zieke Hooft een beetje op te vrolijken, en zo weer snel beter te maken, zo beweerde de nieuwbakken katholiek. Ze introduceerde in een versregel van haar weerwoord een spreuk die het omgekeerde beduidt van 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden', want ieder goed spreekwoord kun je ontkennen om nog steeds een onsterfelijke waarheid over te houden:

vrijdag 9 oktober 2015

Het Beste Boek - Welke hedendaagse werken verdienen het eeuwige lezen? (19/10)

Praktisch:
- Wanneer: maandag 19/10/2015, 19.30-21.30
- Waar: deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
- Gratis, reserveren aanbevolen via deze link

Welke boeken worden over honderd jaar nog gelezen? Voor de winter ons naar binnen jaagt, gaan we op zoek naar tien gouden leestips. Saskia de Coster, Annelies Verbeke, Katrijn Van Bouwel, Rodaan Al Galidi en Willem Frederik Daem vertellen over hun lievelingslectuur. De crème de la crème onder het leesvoer! En meteen ook de start van een grootscheepse campagne met Radio 1, Knack, de KANTL en deBuren.

Kan het Nederlands wel wat minder?

Twintig docenten Nederlands reageren op besparingen van de Taalunie

Door Annelies de Jonghe

Kan er best bespaard worden op het Nederlands? De Taalunie vindt van wel. Hoe zou het gaan als we de slotmedeklinker van ieder woord weglaten? 

In het kader van de door de Taalunie uitgeroepen feestelijke 'week van het Nederlands', die volgende week begint, laten twintig docenten Nederlands in het buitenland laten horen hoe dat klinkt, een taal en literatuur waarop bezuinigd is.

Bekijk het filmpje van de docenten. Ontdek de nieuwe canon van de Nederlandse literatuur.


© Seminarium NVT – 2015 / contact: annelies.de.jonghe@sli.uni-freiburg.de

Wieringa's vertaling van Rabelais gedigitaliseerd

Door Ton Harmsen

Gargantua en Pantagruel. Het is een van de meest komische en filosofische boeken die ooit geschreven zijn. Rabelais gebruikt een unieke denktrant, een fascinerend jargon en een fantasie die alleen in de eigen tijd helemaal begrepen kan zijn. Levenswijsheid en absurdisme gaan naadloos in elkaar over. De lof der zotheid speelt met de waan der wijsheid. Voor vertalers is het een uitdaging die een enorm inlevingsgevoel, een feilloos vocabularium en een peilloze diepgang vereist.
Zo een vertaler vond Rabelais, ruim een eeuw na zijn dood, in Nicolaas Jarichides Wieringa, een van de grote vertalers uit de zeventiende eeuw. Zijn stijl is adembenemend, net zoals de capriolen op een paardenrug die hij beschrijft:

Dit alles nam Gymnastes wel naau in acht; derhalven veinsde hy van ’t paard te treeden: en terwijl hy ter zijden op den stijgbeugel bukte, draaijde hy daar op zich behendelijk om, met sijn pookjen op zy, slingerde zich van om laag in de lucht, en quam staan met sijn voeten op de Zadel, sijn gat gewend na de kop van ’t paard: en sprak; mijn geluk loopt verkeert: daar op deed hy soo staande een trillsprong en daalde op’t een been, en draijende zich slinks-om op sijn hiel, zette zich effen zoo hy d’ eerstemaal zat weder in de Zadel.

Topneerlandici

Door Marc van Oostendorp

De financieel geograaf Ewald Engelen haalde deze week in zijn Socrateslezing (en vorig weekeinde in NRC Handelsblad) fel uit naar de discipline als wetenschap: die zou nog steeds te zelfvoldaan zijn en te weinig aandacht hebben voor alternatieve opinies, in eigen kring of in aanpalende disciplines.

Op zeker moment haalt Engelen er ook een soort taalkundig argument bij, wanneer hij wil illustreren dat de media teveel ontzag hebben voor de economen:
Sinds 1980 hebben Nederlandse media volgens LexisNexis zo’n duizend maal het adjectief ‘topeconoom’ gebruikt. Tot aan de crisis een ruime driehonderd keer, daarna heeft een Nederlandse journalist meer dan zevenhonderd keer een econoom ‘top’ genoemd. Ter vergelijking: in diezelfde periode overkwam dat maar vijf sociologen, geen politicoloog, geen antropoloog, vijf historici, zes filosofen (waaronder Cruijff) en geen enkele geograaf.
De observaties kloppen (al moet je wel verdisconteren dat er ook meer niet top-economen werden genoemd dan geografen, dus dat de kans op een topper groter was). Topneerlandici komen in LexisNexis trouwens ook niet voor; op het internet worden Kees Fens en Tjeerd Gunning (winnaar van het Groot Dictee 1998) zo benoemd. Maar dat haalt het dus allemaal niet bij de topeconomen.

Engelens gegevens kloppen dus. Geldt dat ook voor zijn duiding? Ik denk dat daar nog wel wat meer over te zeggen valt.

donderdag 8 oktober 2015

Lezing Georges Wildemeersch - Werpen de oorlogsjaren licht op het werk van Hugo Claus? (16/10)


9789463100113.jpgOp vrijdag 16 oktober probeert Georges Wildemeersch een antwoord te geven op enkele intrigerende vragen. Hoe heeft zich uit de jonge Hugo Claus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, de schrijver ontwikkeld die algemeen bekend staat als boegbeeld van de vrijzinnige, progressieve intelligentsia in Vlaanderen? Hebben de kunst en de literatuur een rol gespeeld in die ontwikkeling, zo ja, welke? Wat heeft Claus aangevangen met zijn jeugdige fascinatie voor de geschiedenis van Vlaanderen en voor Vlaamse heldenfiguren? Is zijn vroegtijdige politieke betrokkenheid van invloed geweest op zijn latere houding tegenover de problematiek van het engagement?

KANTL-conferenties - De mazen van het net

In het najaar van 2015 organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde opnieuw drie KANTL-conferenties met als thema: 'Welke werken mochten eigenlijk niet ontbreken op de literaire canon?'
U komt het te weten tijdens de volgende hartstochtelijke pleidooien.

Drie KANTL-publicaties in verband met de literaire canon op komst

Op 1 juli 2015 lanceerden de KANTL en het VFL hun dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief. Dit najaar verschijnen er drie publicaties die daarmee verband houden.
{entry_title}

Lezing Hendrik Conscience (08/10)

Hendrik Conscience schreef De leeuw van Vlaanderen op een kamertje in Antwerpen-Noord. Dat geografisch feit is op zich al voldoende reden om een programma rond de schrijver te organiseren in Permeke. Zeker gezien de bibliotheek zich aan het Herman … euh… Pieter de Coninckplein bevindt, genoemd naar een van de iconische hoofdpersonages uit die bewuste De leeuw van Vlaanderen. 


Openbare vergadering Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (21/10)


Op woensdag 21 oktober 2015 houdt de KANTL haar openbare vergadering. In deze vergadering wordt de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor Poëzie uitgereikt aan Leonard Nolens. Elisabeth de Bruijn ontvangt de Vercoullieprijs Prijs voor Literatuurstudie 2015. Frits van Oostrom en Laurens Ham houden elk een lezing over canonvorming, aan de hand van de historische canon van Nederland en de literaire canon vanuit Vlaams perspectief.

Etymologie: ontbreken

Door Michiel de Vaan 

ontbreken ww. mankeren

Vmnl. untbreken (Nederrijn, 12701290), ontbreken (West-Vlaanderen, 1285) ontsnappen aan (+ datief of genitief); in de steek laten (+ dat.); ontbreken, mankeren (+ dat.). Intransitief ww. Mnl. ontbreken ook nog uit de slaap wakker schrikken en met geweld losrukken; bevrijden. Nnl. ontbreken betekent nog maar zelden losbreken, meestal mankeren. Zn. ontbrek (1642) gebrek zeer sporadisch.

Samenstelling van breken met het voorvoegsel ont- dat hier weg van betekent. Oorspronkelijk zowel persoonlijk gebruikt (ontsnappen aan, in de steek laten) als onpersoonlijk (iets ontbreekt aan iemand), maar nu alleen maar onpersoonlijk: Het ontbreekt mij, niet: Ik ontbreek hem/haar. In de betekenis ontkomen aan wordt nu uitbreken gebruikt.

TaalversmallingDoor Leonie Cornips

In zijn recente column schetst Frans Pollux hoe het dialect sluipenderwijs in Limburg verdwijnt. Mensen zijn mobieler en partners komen van verder weg dan eigen dorp, stad of provincie. Nederlands wordt dan de voertaal in het gezin, zeker met kinderen. “Opvoeding schakelt elke generatie meer dialectsprekers uit dan dat er nieuwe bijkomen” schrijft hij. Cijfers lijken dit beeld te ondersteunen. Tussen 1995 en 2011 hebben leerlingen uit groep 2 en 4 van 400 basisscholen door heel Nederland de volgende vragen van onderwijskundig onderzoeker Driessen beantwoord: welke taal spreek je met je vader, je moeder en je vriendjes? In Nederland heeft Limburg samen met Friesland de hoogste scores in dialectgebruik (hoewel het Fries op de basisschool thuishoort). In 1995 spreekt ongeveer de helft van de moeders en vaders in Limburg dialect met hun kind; in 2011 is dat met elf procent geslonken. 42 procent van de kinderen zeggen in 1995 dialect met hun vriendjes te spreken; in 2011 is dat tien procent minder. Deze cijfers zeggen overigens niets over de betekenis die de kinderen hechten aan hun dialect, wat zij precies onder ‘dialect’ verstaan en of zij hierin van elkaar verschillen in de provincie.


Talkshow over literaire canon met Ellen Deckwitz

Op zondag  18 oktober presenteert Wintertuin, in samenwerking met de Vlaamse literatuurorganisatie deBuren, een speciale editie van de talkshow Autoloze Zondag over de wachtkamer van de literaire canon. In de talkshow staat de vraag centraal: 'Welke hedendaagse werken verdienen het eeuwige lezen?' In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) gaan o.a. dichters en schrijvers Ellen Deckwitz, Elvis Peeters, Paul Mennes en Martijn den Ouden hierover in gesprek.

Afgelopen zomer werd de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur gepresenteerd. Van Hendrik van Veldeke tot J.C. Bloem en van Anna Bijns tot Hella Haasse. Maar wie zitten er eigenlijk in de wachtkamer van die canon? Welke literaire werken van nu leest men over honderd jaar nog?
 
Wintertuin en deBuren vragen zich dit hardop af tijdens een Vlaams-Nederlands programma in Nijmegen. In een informele, intieme setting gaan presentatoren Jaap Robben en Hanneke Hendrix met hun gasten de diepte in. Claustrofonie zorgt voor de strepen muziek. Aanstormend jong talent Jelko Arts maakt op het eind van het programma poëtisch de balans op.

De Dikke Van Dale als filosofisch traktaat

Door Marc van OostendorpWat is taal? Zijn het de klanken die we uitstoten? De woorden die ergens opgeslagen zijn in onze hersenen? De structuur van de zinnen in de archieven van NRC Handelsblad? Ik ben nu al bijna twintig jaar taalkundige, maar ik mag nog altijd graag luisteren naar mensen die het uitleggen, want ik ben er nog steeds niet uit.

Het voorwoord van Van Dale is dan fijn studiemateriaal: ongeveer iedere tien jaar formuleert weer een hoofdredacteur van dat eerbiedwaardige naslagwerk zijn visie op taal en taalverandering. (Hierboven staat een prezi van een praatje dat ik deze zomer hield bij het congres van de internationale vereniging voor neerlandistiek waarin ik onder andere op die voorwoorden inging).

En nu is er dus weer een nieuwe!

De eerste zin is al een heel opmerkelijke.

Een schoone historie van Palmerijn van Olijve : Hoofdstuk 45Een seer schoone ende ghenoechelicke
historie vanden aldervroomsten ende vermaertsten ridder

Palmerijn van Olijve,

sone van den coninck van Macedonien, ende van de schoone Griane,
dochter van Remicius, keyser van Constantinopelen,
de welcke vele wonderlicke avontueren in haren leven ghehadt hebben,
seer ghenoechelick ende playsant om lesen.

Eigenzinnig uit het Frans vertaald door een onbekende renaissancistische Amsterdammer [?]
in de oudste bewaard gebleven druk van Jan Janszen, Arnhem 1613.


Hoofdstuk 45 van de 139

Verantwoording (met naschriften)

Wie is wie in Palmerijn van Olijve?

Alle tot nog toe gepubliceerde hoofdstukken in één pdf:


woensdag 7 oktober 2015

Nieuwe spellingwebsite: Spellingsite.nu

Vanochtend is een nieuwe spellingwebsite geopend: Spellingsite.nu. Op deze website kun je de spelling van zo'n honderdduizend woorden, afkortingen en namen opzoeken, en bovendien alle spellingregels raadplegen.

De site geeft van elk woord de officiële spelling, maar biedt in bepaalde gevallen ook alternatieve schrijfwijzen. Bij elk woord kun je doorklikken naar de bijbehorende spellingregel(s). Staat een woord niet in de lijst? Dan kun je dat indienen, waarna er wordt bekeken of het voor opname in aanmerking komt. De website zal dus gaandeweg steeds meer woorden bevatten.

Spellingsite.nu is ontwikkeld door Onze Taal en Prisma, net als de papieren spellinggidsen Spellingwijzer en Snelspelwijzer.

Lancering website eduperron.nl op 15 oktober 2015

15 oktober vindt de feestelijke lancering van de nieuwe website eduperron.nl plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 5. Dit is tevens de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap.

Programma:

15.00  ontvangst, bezoek aan Letterkundig Museum en Expositie Topstukken KB
15.30welkom Jan Bos, teamleider Collecties KB, en Gemma Nefkens, bestuurslid Stichting Menno ter Braak; Kees Snoek, biograaf van E. du Perron en voorzitter van  het E. du Perron Genootschap, en Arjan Peters, literair criticus De Volkskrant, spreken over leven en werk van E. du Perron; Krijn ter Braak, initiatiefnemer, en Jan Bos geven een toelichting bij de nieuwe website; Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, stelt de website in gebruik.
16.30borrel tot ca. 17.30 uur.

Zie ook de uitnodiging.

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom! Tot uiterlijk 10 oktober kunt u zich aanmelden bij eduperron@filmatelierdenhaag.nl. Geef s.v.p. aan of u met 1 of 2 personen komt. Mocht u toch verhinderd zijn, dan ontvangen we graag vooraf bericht.

Voorafgaand aan de presentatie bent u van harte welkom bij het Letterkundig Museum (ingang hal van de Koninklijke Bibliotheek). Daar is speciaal voor deze gelegenheid een kleine tentoonstelling aan E. du Perron gewijd met originele handschriften, brieven en foto’s. Verder wordt in de vaste tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur’ aandacht besteed aan E. du Perron. Op vertoon van de uitnodigingskaart krijgt u gratis toegang tot het museum. Ook kunt u in de Koninklijke Bibliotheek de Expositie Topstukken KB gratis bezoeken.


Badr Hari zonder context

Door Lucas Seuren

Recent was ik op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen voor een workshop over de ontogenese van wederzijds begrip. Vrij vertaald was het thema hoe kinderen de vaardigheid leren van het lezen van elkaars gedachten. Het is immers een merkwaardig fenomeen; ondanks dat we niet kunnen zien wat andere mensen denken en willen, kunnen we veelal probleemloos hun intenties inschatten. De keynote spreker was Michael Tomasello, directeur van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Hij vertelde over een experiment waarbij jonge kinderen samen met een onderzoeker speelgoed aan het opruimen waren. Als er dan nog een speeltje over was en de onderzoeker wees ernaar, dan pakte het kind het speelgoed op en deed het in de doos. Maar als papa of mama de kamer binnenkwam en naar het speelgoed wees, dan wist het kind veelal
niet wat te doen. Vaak gaf het kind het speelgoed aan de ouder.

IVN-mededelingen oktober

Sinds ongeveer een jaar maken Wim Klooster en Guido Leerdam voor de IVN een maandelijkse nieuwsbrief voor neerlandici, de IVN-mededelingen. Het archief staat hier.

De redactie zegt zelf 'in het voetspoor van Neder-L' te treden, en er is ook wel enige overlap in de berichtgeving. Toch is de invalshoek van de IVN-mededelingen afwijkend genoeg om vanaf nu iedere maand het nieuwe nummer in Neder-L aan te kondigen. Hier is dat van oktober.

Kaarten colleges Marc van Oostendorp voor Universiteit van Nederland


Over de Universiteit van Nederland 


De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuwe college online, en elke week een nieuwe hoogleraar. Later dit jaar komen er vijf colleges online over taal, verzorgd door de taalkundige (en Nederl-L-redacteur) Marc van Oostendorp. Die colleges worden op donderdagavond 22 oktober opgenomen.

Hoe werkt het?

De opnames van de colleges kun je bijwonen. En dat is een aanrader. Vier avonden per maand nemen we colleges op in AIR, Amsterdam. Tijdens zo’n avond nemen we vijf colleges van een kwartier op, gevolgd door Q&A en meet and greet (want tegen die tijd is de hoogleraar een rockster).

Kaarten voor het college van Van Oostendorp kun je hier bestellen.

Verschenen: F. Roosdorp - Kinderen

Verschenen: Frits Roosdorp - Kinderen
ISBN 978-90-824187-0-5
Een uitgave van Stichting Os Moddersproak

In de literaire reeks Moddersproak is de tiende titel verschenen: Kinderen, van Frits Roosdorp, pseudoniem van Frederik Schröder (1874 - 1898).

Deze bundel prozagedichten vormde in 1898 het debuut van Amsterdammer Roosdorp, die enkele weken na het verschijnen onverwacht zou overlijden. Roosdorp was bevriend met Tachtiger Frans Erens. De twee leerden elkaar kennen in 1893 en Erens nam Roosdorp mee op zijn zwerftochten door de hoofdstad.


De Dikke Van Dale als dichtbundel

Door Marc van Oostendorp

Dat de Nederlandse hoofdredacteur van Van Dale, Ton den Boon, een verwoed lezer is, weten we. Hij schreef eerder over onder ander Kloos, Nijhoff en Lucebert. Dat laat zijn sporen na in de Grote Van Dale (de uitgever zegt tegenwoordig Dikke Van Dale, maar vroeger mocht je dat nooit zeggen van diezelfde uitgever, en nu zit ik aan dat Grote vast, sorry), want bij allerlei trefwoorden worden van oudsher citaten gegeven uit literair werk die het gebruik van het woord op de een of andere manier toelichten.

We kunnen de komende week nog gratis in de nieuwe online editie van de Dikke zoeken, en dat gaan we doen ook! Bijvoorbeeld voor het volgende leuke spel: wie is de belangrijkste auteur volgens Van Dale? Dat zijn niet Vondel en Hooft, al meldt het woordenboek in het lemma klassiek dat zij 'onze voornaamste klassieken' zijn: van de eerste worden 10 citaten gebruikt ('de wereld is een schouwtoneel') en van de tweede eigenlijk maar één ('gekast naar de kunst').

Ook Multatuli (18 citaten,'’t Is on­bil­lijk van een cir­kel, den hoek te ver­wij­ten dat-ie scherp is') of Bilderdijk (9, 'Ba­ta­ven, kent uw spraak en heel haar over­vloed') halen het niet, net zo min trouwens als al te moderne dichters.

dinsdag 6 oktober 2015

Verschenen: De lichtheid van literatuur. Engagement in de multiculturele samenleving.

Zojuist verschenen: De lichtheid van literatuur. Engagement in de multiculturele samenleving.
Maria Boletsi, Sarah De Mul, Isabel Hoving en Liesbeth Minnaard.Met een voorwoord van Geert Buelens.

De lichtheid van literatuur is een warm pleidooi voor de maatschappelijke relevantie van literatuur. Het boek mengt zich in de eeuwenoude discussie over literatuur en sociaal engagement, die recent opgeflakkerd is in de Nederlandstalige letteren. De specifieke focus van dit boek is de functie van de literatuur in het debat over de multiculturele samenleving – een van de meest urgente thema’s in de Nederlandstalige maatschappij van vandaag.

De nieuwe Van Dale: even aanlokkelijk als een iPhone

Door Marc van Oostendorp

Sterre Leufkens zoekt naar
schaakproblemen in de online Van Dale
Toen ik erheen ging, vreesde ik dat ik naar een begrafenis ging: de presentatie van de nieuwste, vijftiende druk van het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Het bleek een feestje.

Het lijkt logisch om te denken dat dit nu weleens de laatste Van Dale op papier zou kunnen zijn, want wie wil er nu nog zo'n papieren bakbeest in huis als je alles online kunt opzoeken? Maar nu ik naar de presentatie ben geweest denk ik dat het helemaal niet gezegd is. Ik zie het huidige team over een jaar of tien wel weer met een nieuwe editie komen.

De sleutel lag in de geweldige sfeer tijdens de presentatie: dat was een sfeer van liefde voor het ambacht. De Nederlandse hoofdredacteur Ton den Boon rekende voor dat het feit dat er sinds de vorige editie 18.000 woorden zijn toegevoegd, betekent dat er ongeveer 5 woorden per dag ontstaan die ooit de Van Dale halen.


maandag 5 oktober 2015

Verschenen: Nederlandse Taalkunde (20/2)Pas verschenen: Nederlandse Taalkunde 20 (2015), nr. 2 (september). ISSN: 1384-5845. Online ISSN: 2352-1171

Inhoud:
Voorwoord
Ronny Boogaart

The acquisition of the Dutch discourse particle wel
Lotte Hogeweg; Richard van Gerrevink

Discussion of Robert S. Kirsner, Qualitative-quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon
Ronny Boogaart; Ad Foolen